Trädgård à la Rosenholm

Färgcirkeln

När man arbetar med färger i trädgården kan det underlätta om man har färgcirkelns uppbyggnad i bakhuvudet. Det finns ett par olika typer som brukar användas i bland annat trädgårdssammanhang. Den färgcirkel vi använder här har funnits sedan mitten på 1800-talet och är uppbyggd kring de tre primärfärgerna rött, blått och gult. Vissa färgcirklar inkluderar grönt som primärfärg, men med tanke på den särställning den gröna färgen har i växtriket väljer man ofta färgcirkeln med tre färger i trädgårdssammanhang.

Färgcirkeln

Färgcirkeln

De tre primärfärgerna i färgcirkeln är rött, blått och gult. Genom att blanda dem i olika proportioner kan man få fram alla andra färger i cirkeln. Om man blandar två av dem i lika proportioner får man en färg som ligger mitt i mellan dessa. En blandning av blått och gult ger grönt, gult och rött ger orange och blått och rött ger violett. De tre färgerna grönt, orange och violett kallas för sekundärfärger. Mitt emot i färgcirkeln har varje färg en komplementfärg. Komplementfärgerna är de färger som är mest olika och ger störst kontrastverkan invid varandra.

Den halva av färgcirkeln som ligger inom fältet som börjar med rött och avslutas med gulgrönt innehåller varma färger medan halvan som börjar med grönt och avlutas med rödviolett innehåller kalla färger. Röd färg som drar mot blått betraktas som kall medan röd färg som drar mot gult betraktas som varm. På samma sätt tillhör gulgrönt den varma halvan av färgcirkeln medan grönt tillhör den kalla halvan. Vitt, som inte ingår i färgcirkeln, innehåller en blandning av alla färger i spektrumet. När de rena kulörerna blandas med vitt skapas pastellfärger. Uppfattningen av färg påverkas också av hur blank eller matt ytan är. En matt yta ger intryck av en mer dämpad färg.