Trädgård à la Rosenholm

Spiror

Blomspiror drar blickarna till sig. Deras tydliga form och förmåga att fånga uppmärksamheten gör att växter med blommor i spirform fungerar som blickfång och ofta dominerar sin omgivning.

Karaktären hos blomspirorna kan vara mer eller mindre utpräglad. En del spiror är tätt sammanhållna och tydliga medan andra är lite mer lösa eller glesa i sin uppbyggnad. Hos höstsilverax sitter de små blommorna mycket tätt samlade vilket ger en mycket distinkt och samlad spira medan till exempel krollilja och färgväppling har spiror som är både glesare och lösare i sin uppbyggnad.

Tuvrör, Calamagrostis × acutiflora ‘Karl Foerster’, höstsilveraxet, Actaea simplex ‘Brunette’, anisisop, Agastache foeniculum, glansmiskantus, Miscanthus sinensis ‘Enköping’

Tuvrör, Calamagrostis × acutiflora ‘Karl Foerster’, höstsilveraxet, Actaea simplex ‘Brunette’, anisisop, Agastache foeniculum, glansmiskantus, Miscanthus sinensis ‘Enköping’

Spirformade växter kan ge olika uttryck men har det gemensamt att det fångar blicken och lyfter den uppåt och ibland mot mål långt borta. I förgrunden dominerar ett tuvrör Calamagrostis × acutiflora ‘Karl Foerster’, ett rakväxande tätt gräs som bildar ruggar som ibland kan likna pelare. De vita, lite krokiga spirorna, tillhör höstsilveraxet Actaea simplex ‘Brunette’. Nere till vänster syns utblommad anisisop Agastache foeniculum som behåller sin tydliga spirform långt in på vintern. Glansmiskantusen längs bak till höger är en ovanligt rakväxande sort, Miscanthus sinensis ‘Enköping’, som man hittat just i kanten av Drömparken. Dess form varierar över årstiderna från att innan blomningen vara ett överhängande stort grönt gräs, sedan få en spirform, till att när axen slagit ut bilda plymer.

Blomspiror kan växa upp ensamma eller så kan det växa ut sidospiror från huvudspiran vilket gör att det bildas en hel klunga av upprättväxande spiror. Anisisop är exempel på en perenn med ett sådant växtsätt. Om sidospirorna inte strävar rakt upp utan lite åt sidan i stället försvagas intrycket av spirformen.

Spiror kommer mycket bra till sin rätt när de sticker upp över omgivande växter. Då utnyttjas fullt ut deras förmåga att dra blicken uppåt. Genom att skapa intresse på höjden förstärker de planteringens tredimensionella form. En plantering med uppstickande spiror upplevs sällan som platt och tråkig. Har man en rabatt som man inte riktigt är nöjd med, kan man prova att placera ut några eleganta spirformade växter i en klunga eller lite här och var. Det förhöjer de flesta kompositioner.

Spiror skapar en tydlig kontrast gentemot andra former. Deras vertikala former kontrasterar mycket effektfullt gentemot horisontella former. Horisontella former kan till exempel fås av ett någorlunda jämnhögt fält av perenner som spirorna växer upp ur eller av blommor med tydlig horisontell form som till exempel röllikor eller röda rudbeckior.

Anisisop, Agastache foeniculum

Anisisop, Agastache foeniculum

Anisisop, Agastache foeniculum, har kompakta blomspiror som fångar ljuset på ett väldigt effektfullt sätt. När de genomlyses från sidan ser det nästan ut som om de har en aura runt sig. Den finns med både blålila och gråvita blommor. Har anisdoftande och blad och ett ganska frodigt växtsätt. Den är lättodlad och självsår sig ymnigt. Omtyckt av fjärilar. Blommar i juni–augusti och blir 60–80 cm hög. Full sol. Halvhärdig. C/c-avstånd: 35 cm. Drömparken.

Brun fingerborgsblomma, Digitalis ferruginea

Brun fingerborgsblomma, Digitalis ferruginea

Brun fingerborgsblomma, Digitalis ferruginea, har en mängd hängande klocklika blommor som sitter samlade i stiliga spiror. Det här är en växt som ofta dör bort efter andra året, men i gengäld brukar den självså sig så att man får nya plantor på lite olika ställen, det kan man lägga märke till i Drömparken. Chansen till överlevnad mer än två år ökas om man klipper ner blomställningen efter blomning, men då får man å andra sidan inga frösådda plantor. Blommar i juli–augusti. Höjd 120–180 cm. Halvhärdig. C/c-avstånd: 50 cm.

Jättestäpplilja, Eremurus robustus

Jättestäpplilja, Eremurus robustus

Jättestäpplilja, Eremurus robustus, är en imponerande perenn med långa kraftiga blomspiror som är som ståtligast i Drömparken kring månadsskiftet juni–juli. Den kan bli 2 m hög och ungefär 1 m av höjden utgörs av själva spiran. Blommorna är vita till ljust rosa och det får plats flera hundra på varje spira. Det här kan nog nästan sägas vara spirväxternas drottning där den så självsäkert höjer sig långt över de flesta andra av perennrabattens växter. Bättre än så här kan det knappast bli. Om man lyckas övervintra den vill säga. Hemligheten är att jorden måste vara väldränerad och helt fri från stående vinterfukt. Plantera den i sand eller grusutblandad jord på skyddad plats och se till att vattna ordentligt. Trivs i full sol. Halvhärdig. C/c-avstånd: 100 cm.

Kransveronika, Veronicastrum virginicum

Kransveronika, Veronicastrum virginicum

Kransveronika, Veronicastrum virginicum ’Fascination’, får skira lilablå blomspiror som slår ut i slutet av juli och är vackra även sedan de blommat ut. Den blir upp emot 1,5 m hög och klassas som härdig. Här i Drömparken sällskapar den med en annan attraktiv spirväxt, blodormrot, Bistorta amplexicaulis ‘Firetail’, som blommar i augusti–september. Den blir 80 cm hög och räknas som halvhärdig. Båda växterna passar att odla i sol–halvskugga och har ett c/c-avstånd på 35 cm.

Gullstav, Ligularia veitchiana

Gullstav, Ligularia veitchiana

Gullstav, Ligularia veitchiana, får gula blomspiror som slår ut i juli – augusti. Det är en lättodlad perenn med det enda problemet att sniglarna gärna äter den, så om man bor i ett område med snigelproblem kanske det inte är en växt att satsa på. Annars är den ett säkert kort som brukar gå extra bra längst upp i Norrland. Sol – halvskugga. Blir ca 170 cm hög och är mycket härdig. C/c-avstånd: 60 cm. Bilden är tagen strax utanför Drömparken.

Vit krollilja Lilium martagon var. album

Vit krollilja Lilium martagon var. album

Vit krollilja, Lilium martagon var. album, bildar med sina turbanformade blommor en mycket löst sammansatt, men ändå tydlig spirform. Det här är en av de liljor som förekommit längst i odling. Vanligtvis är det den rosa sorten man ser medan den vita är ovanligare. Plantera gärna många krolliljelökar tillsammans för att få en riktigt maffig effekt som här i Strömparterren. Krollliljor trivs i de flesta jordar som är väldränerade, men ändå inte för torra. Förutom i rabatter kan de också användas för förvildning i ängar eller som i Strömparterren i lundmiljö. Blommar i juni-juli, blir 80 – 150 cm hög och trivs bra i halvskugga. En av de allra härdigaste liljorna och kan odlas i hela landet.

Höstsilverax, Actaea simplex 'Brunette'

Höstsilverax, Actaea simplex ‘Brunette’

Höstsilverax, Actaea simplex ‘Brunette’ får underbart vackra blomspiror som inte slår ut förrän i andra halvan av september eller början av oktober. De doftar ljuvligt. Bladverket har en utsökt mörk purpurfärg som utvecklas bättre ju ljusare plantan står. Blir 180–200 cm hög och kan växa i sol–halvskugga. Halvhärdig. C/c-avstånd: 50 cm. Drömparken.

Plymer