Trädgård à la Rosenholm

Piet Oudolf

Det började med att han tyckte att den klassiska engelska trädgårdsstilen kändes lite rigid och tråkig. Han, den numera världsberömde trädgårdsdesignern och plantskolemannen Piet Oudolf från Holland, prövade nya arter och blandade med beprövade klassiker. Det var inte alltid så lätt att få tag på de plantor han ville ha, så för att säkra tillgången startade Piet och hans fru Anja en egen plantskola. Året var 1982.

Plantskolan byggdes upp samtidigt som Piet, ibland i sällskap med Anja, reste omkring för att hitta nya perenner och prydnadsgräs. Det stora genombrottet både för honom själv och det som kom att kallas New Wave Planting inleddes när han ritade Drömparken i Enköping kring 1996. Senare har han varit med och skapat anläggningar som Battery Park i New York, Lurie Park i Chicago, flera i Holland och England och nu senast en park i svenska Sölvesborg.

Vågklippta idegranar hemma hos Piet och Anja Oudolf.

Vågklippta idegranar hemma hos Piet och Anja Oudolf.

Hemma i Piet och Anjas privata trädgård utgör de vågklippta idegranarna en effektfull fond till den vidsträckta perennplantering som har en omisskännlig känsla av vild blomsteräng eller prärie. En smal stenlagd gång bildar tre större cirklar genom området, vilket gör att man kan komma intill växterna. Men gången döljs effektivt av perennerna och syns bara när man står helt nära. Så skapas en fantastisk illusion av en stor, obruten äng.

Arkitektoniska trädgårdselememt hemma hos Piet och Anja Oudolf i Hummelo.

Arkitektoniska trädgårdselememt hemma hos Piet och Anja Oudolf i Hummelo.

Även fast perenner och prydnadsgräs spelar huvudrollen i nya perennvågen är vedartade växter också viktiga, främst som strukturskapare och arkitektoniska element, gärna klippta i geometriska former eller som häckar. Till höger syns en del av den uppbyggda rundeln med Piet Oudolf favoriten glansmiskantus ’Malepartus’. I mitten en stor och häftig gångtunnel av bok.

I Henk Gerritsen trädgård De Priona, Holland.

I Henk Gerritsen trädgård De Priona, Holland.

Det var inte bara Piet Oudolf som låg bakom nya perennvågen, den växte fram under en längre tid med trädgårdsfolk från flera europeiska länder inblandade. Till dem hör i högsta grad Henk Gerritsen. I hans egen trädgård i holländska De Priona har den naturliga planteringsstilen drivits så långt att man inte alltid vet vad som är ogräs eller trädgårdsväxt. Runt de fantasifullt formklippta figurerna, från början avsedda som en lustfylld ironi över traditionell trädgårdskonst, växer en äng av örter och gräs.

Tillbaka