Trädgård à la Rosenholm

Blickfång och utblickar

Med blickfång menas ett område eller föremål som effektivt drar till sig betraktarens blick. Det kan vara i stort sett vad som helst, en kruka, en trädgårdsbänk, en stol, en dörr, en damm, ett träd eller en grupp perenner placerade med en stark dragningskraft på vår blick. Att medvetet arbeta med blickfång, utportionerade i lämpliga doser, ökar dina möjligheter att skapa en uppseendeväckande trädgård.

På en stubbe under ett storvuxet bambusnår bildar den lilla flickstatyn ett fint blickfång som lyser upp skuggan i Ulriksdals trädgård, Kivik.

På en stubbe under ett storvuxet bambusnår bildar den lilla flickstatyn ett fint blickfång som lyser upp skuggan i Ulriksdals trädgård, Kivik.

Blickfång behövs i en trädgård även om den är aldrig så liten. Ögat leds alltid mot något och därför är blickfång är ett kraftfullt sätt att skapa lyckade trädgårdskompositioner. Om du anlägger och planterar utan att ägna blickfången en tanke kommer de ändå att finnas där. Skillnaden när ingen mänsklig hand och hjärna planerat in dem är att de blir vad de blir. Har du tur blir det okej men det kan lika gärna bli mindre bra.

Så enkelt och så vackert! Både blicken och själen blir fångad. Vatten som sakta sipprar fram ur en kvarnsten bildar tillsammans med vackra bladväxter ett svalkande, formskönt blickfång i Fridegårdsparken i Enköping. Till vänster i förgrunden syns en katsuras, Cercidiphyllum japonicum, delikata lövverk.

Så enkelt och så vackert! Både blicken och själen fångas. Vatten som sakta sipprar fram ur en kvarnsten bildar tillsammans med vackra bladväxter ett svalkande, formskönt blickfång i Fridegårdsparken i Enköping. Till vänster i förgrunden syns en katsuras, Cercidiphyllum japonicum, delikata lövverk.

Om du däremot tar hänsyn till blickfången redan från början kan du på ett effektivt sätt styra upp hur trädgården uppfattas. Genom att låta ögat lockas till någon viss del av trädgården hindrar du blicken från att dras till någon mindre attraktiv plats du helst vill dölja. Ett lämpligt placerat blickfång flyttar också uppmärksamheten bort från en ful utsikt.

Först fångar den vitkantade funkian blicken ett kort ögonblick innan den sugs vidare genom porten in i nästa trädgårdsrum. Gången och rabatternas raka sträckning hjälper blicken att följa den långa fria siktlinjen bort mot fjärran där en formklippt häck kan skönjas innan trädens kompakta grönska tar vid. Genom att, som här på Lilla Toscana utanför Kalmar, placera blickfång och siktlinjer på väl valda ställen förhöjs trädgårdens skönhet och dramatik.

Först fångar den vitkantade funkian blicken innan den sugs vidare genom porten in i nästa trädgårdsrum. Gången och rabatternas raka sträckning hjälper ögat att följa den långa fria siktlinjen bort mot fjärran där en formklippt häck kan skönjas innan trädens kompakta grönska tar vid. Genom att, som här på Lilla Toscana utanför Kalmar, placera blickfång och siktlinjer på väl valda ställen förhöjs trädgårdens skönhet och dramatik.

Blickfången leder oss
En fri siktlinje rakt genom huset, till den soliga uteplatsen på andra sidan, skapar extra djup och spänning i Gunnar Martinssons trädgård. Effekten förstärks ytterligare av att man från en ljus plats ser genom ett mörkt område som sedan efterträds av en ljus plats igen.

En fri siktlinje genom huset, till den soliga uteplatsen på andra sidan, skapar djup och spänning i Gunnar Martinssons trädgård. Effekten förstärks av att man från en ljus plats ser genom ett mörkt område som efterträds av ljus igen.

Strategiskt placerade blickfång leder oss runt som längs en snitslad bana. När ögat njutit av den vackra damm  som först lockade oss in på vår vandring ser vi en inbjudande blåmålad bänk längre bort. Därifrån går vi vidare för att vi upptäckt en spännande buske ännu en bit bort. Blickfången fungerar som magneter och väcker vår förväntan om vad som ska uppenbara sig längre fram.

I en mycket liten trädgård kanske det endast finns utrymme för några få blickfång, medan en hel serie får plats i en större. Som med så mycket annat när det gäller trädgårdsdesign gäller regeln ”att mindre ger mer”, man bör inte ha för tätt mellan blickfången eftersom det skapar rörighet i stället för skönhetsupplevelser. För att inte förvirra är det också bra med någon typ av linjer i trädgårdsuppbyggnaden som leder ögat mot blickfången. Det kan vara en rabatts kantlinje, en trädgårdsgång, en trappa, en öppning i ett buskage eller en häck likväl som klassiska pergolagångar och portaler.

En gul robinia, Robinia pseudoacacia ’Frisia’, med ljust gulgröna blad och elegant fritt växtsätt kontrasterar mot de strikt klippta mörkgröna ligusterhäckarna. Ett iögonfallande vackert blickfång i Gunnar Martinssons trädgård på Ven. Gul robinia är endast härdig i odlingszon 1.

Gul robinia, Robinia pseudoacacia ’Frisia’, med ljust gulgröna blad och elegant, fritt växtsätt kontrasterar mot strikt klippta, mörkgröna ligusterhäckar. Ett iögonfallande vackert blickfång i Gunnar Martinssons trädgård på Ven. Gul robinia är endast härdig i odlingszon 1.

Siktlinjer skapar djup
Från skugga till solljus. Frodiga klematisportaler ramar in trädgårdens lånade blickfång, det omgivande jordbrukslandskapet med betande kossor. Stengångens linjer, inramande häckar och lavendelruggar hjälper till att leda vårt öga mot blickfånget. Bilden är från Lilla Toscana utanför Kalmar.

Från skugga till solljus. Frodiga klematisportaler
ramar in ett lånat blickfång med betande kossor. Stengångens linjer, inramande häckar och lavendelruggar leder ögat mot blickfånget. Bilden är från Lilla Toscana utanför Kalmar.

Ett blickfång kan vara utformat för att betraktas från olika riktningar och avstånd eller vara placerat för satt ses från ett håll. En växt spaljerad mot husväggen är med fördel ett blickfång som bara ses från en sida. Blickfång placerade en bit bort ökar intrycket av djup i trädgården eftersom de drar blicken mot fjärran. De kan förstärka effekten av utblickarna, i vilka ögat får betydligt längre fri sikt än på andra ställen i trädgården. Genom att skapa några väl valda utblickar kan man få en trädgård att kännas både större och mer spännande. Vi upplever ofta utblickarna som behagliga eftersom de skänker vårt öga vila från detaljerna i det som ligger närmre.

Genom en portal av ljuvligt blommande vita klängrosor i den kombinerade blomster- och köksträdgården ser man ut över de böljande österlenska fälten som omger Mandelmanns trädgårdar i Rörum på Österlen. En vacker utblick som för in det omgivande landskapet i trädgårdsrummet.

Genom en portal av ljuvligt vita klängrosor i den kombinerade blomster- och köksträdgården ser man ut över de böljande österlenska fälten som omger Mandelmanns trädgårdar i Rörum på Österlen. En vacker utblick som för in det omgivande landskapet i trädgårdsrummet.

Man behöver inte alls något större område för att skapa utblickar och blickfång som ska betraktas på håll, en rak linje med fri sikt kan skapas i de flesta trädgårdar. Det kan vara trädgårdsrum vars öppningar är placerade så att man ser genom flera rum samtidigt på samma sätt som med bostadsrum i fil. När man mellan öppningar i strikt klippta häckar ser igenom flera efter varandra liggande trädgårdsrum känns djupet  som ett sug i maggropen.

Inramningar förstärker effekten av blickfång. Hos Wåhlins i Skokloster är det portalen med den kraftigväxande, gulblommande tibetanska klematisen, Clematis tibetana ssp. vernayi ’Orange Peel’, som framhäver den lilla sittplatsen med Agave i kruka.

Inramningar förstärker effekten av blickfång. Hos Wåhlins i Skokloster framhäver portalen med den kraftigväxande, gulblommande tibetanska klematisen, Clematis tibetana ssp. vernayi ’Orange Peel’. den lilla sittplatsen med krukad Agave.

Ett sätt att ytterligare förstärka djupkänslan är att låna blickfång från omgivningen utanför trädgården. En vacker utsikt, en avlägsen kulle, ett kyrktorn eller ett vackert träd på granntomten som fångar din uppmärksamhet gör att din trädgård känns större. Se till att blickfången inte döljs för mycket av växter och andra föremål. Däremot får de gärna ramas in av växter eller synas genom ett uppklippt fönster i en häck eller öppning i ett buskage.

Ett öppet område får ett visuellt större djup om blickfång placeras framför respektive bortanför det. Det beror på att vår blick stannar upp vid det främre av dem innan ögat vandrar vidare mot det bortre. Har du möjlighet att lägga in blickfång som kan ses inifrån huset är det ett extra plus eftersom du då kan njuta av dem även under dagar med dåligt väder.

Knep som förstorar