Trädgård à la Rosenholm

Entréer

Entrén är den del av trädgården man oftast besöker. Alla tider på dygnet och året måste den passeras för att komma fram till huset. Den ska välkomna såväl dig och din familj som nya besökare. Många vinterdagar är entréträdgården kanske det enda man ser av sin tomt. Att vinnlägga sig om att göra den inbjudande och trivsam oavsett årstid är ett tacksamt sätt att förhöja upplevelsen. Några krukor med säsongens växter på trappan och växter med skönhetsvärde året om i rabatterna runtomkring hjälper till att göra entrén till en behaglig upplevelse. Här planteras med fördel träd och buskar med vackra grenar och stammar som kommer extra mycket till sin rätt under vinterns nakenhet. Ett par lysande vita stammar av himalajabjörk framför en dovt grön idegranshäck är oemotståndligt vackert kalla gråa dagar då trädgården inte har så mycket i övrigt att bjuda.

Ett behagligt ljus skapas under kastanjernas kronor vid entrén till Per Fribergs hus i Bjärred. Städsegröna växter som murgröna och buxbom tillsammans med variationer i stenbeläggningen skapar intressanta mönster även under den avlövade årstiden. Glimten av trädgården innanför, genom fönstren och den öppna dörren, bidrar till att väcka besökarens nyfikenhet och lust.

Ett behagligt ljus skapas under kastanjernas kronor vid entrén till Per Fribergs hus i Bjärred. Städsegröna växter som murgröna och buxbom, tillsammans med variationer i stenbeläggningen, skapar intressanta mönster även den avlövade årstiden. Glimten av trädgården innanför bidrar till att väcka besökarens nyfikenhet och lust.

Placera också gärna tidigblommande växter i din entréträdgård där du har möjlighet att bli påmind om vårens antågande var gång du passerar. Ett bra sätt att få entrétrappan in till huset att se extra inbjudande och snygg ut är att helt rama in den med växter. Det kan till exempel vara formklippt vintergrön buxbom eller idegran som bildar ett sammanhängande grönt område runt trappan och på det sättet skapar en bra förankring i själva trädgården

Entrén ska gärna ha något att bjuda på året om. Här vår egen entréträdgård en disig senhöstdag då de vintergröna växterna tillsammans med vackra stammar och grenverk får stå för trädgårdsupplevelsen. Under den avlövade årstiden framträder också planlösningen tydligare. Stark tredimensionell form i trädgårdens uppbyggnad är en ovärderlig tillgång under den kala årstiden.

Entrén ska gärna ha något att bjuda på året om. Här vår egen entréträdgård en disig senhöstdag då de vintergröna växterna tillsammans med vackra stammar och grenverk står för upplevelsen. Under den avlövade årstiden framträder också planlösningen tydligare, stark tredimensionell uppbyggnad är en ovärderlig tillgång den kala årstiden.

Det är entrén som står för det första intrycket, den sätter tonen för vad som komma ska. Använd din entré till att bygga upp förväntan inför det som döljer sig längre in, och låt besökare få en liten glimt genom en smal öppning i en port eller häck. Visa något spännande och vackert där innanför, men visa inte allt. Det är det ännu ej sedda och upplevda som tjusar och kittlar mest.

En grind mot gatan skapar förväntan och markerar att något spännande måhända väntar på andra sidan. Öppningen i häcken med en gång in till huset blir betydligt mer intressant och inbjudande med en grind. Den blir ett naturligt blickfång både inifrån trädgården och utifrån gatan. Olika stilar på grindar skapar olika stämningar och förväntningar.

Att skymta lite av den inre trädgården genom en delvis öppen port i muren kittlar fantasin och upptäckarlustan. När man, som här hemma hos konstnären Maria Björklund på Österlen, ser en hemtrevlig liten sittplats får man ännu större lust att stiga på och utforska vad mer som döljer sig i täppans lugna vrå.

Skymten genom en delvis öppen port i muren kittlar fantasi och upptäckarlustan. En hemtrevlig liten sittplats, som här hemma hos konstnären Maria Björklund på Österlen, ger än större lust att stiga på och utforska.

Entréträdgårdar kan se ut på många olika sätt. Beroende på hur huset ligger på tomten kan de vara minimala eller utgöra större delen av ytan. Om större delen av en trädgård ligger mellan hus och gata brukar skydd mot insyn vara ett önskemål. Oftast kan man plantera en häck som får växa sig hög. Några träd och buskar innanför bidrar ytterligare till avskärmningen. En vacker port signalerar att här innanför döljer sig en skyddad, spännande trädgårdsvärld och kanske kan den nyfikne någonstans få sig en liten glimt av härligheten innanför. Här utgör entrén en del av själva huvudträdgården. Kanske skapar man ett eget långsmalt trädgårdsrum runt entrégången eller låter den passera flera rum på vägen fram till huset.

En grind förgyller ingången till trädgården och skapar förväntan, ett av de enklaste sätten att få en intetsägande trädgårdsentré mer spännande. En halvöppen grind och en stig som leder in i ett delvis dolt trädgårdsrum får det att kittla i magen på oss trädgårdsnyfikna människor. Får man inte lust så säg att kliva in och se vad som döljer sig innanför den här grinden i Träslottets trädgård i Arbrå, Hälsingland?

En grind förgyller ingången och skapar förväntan. En halvöppen grind och en stig som leder in i ett delvis dolt trädgårdsrum får det att kittla i magen på oss trädgårdsnyfikna. Får man inte lust, så säg, att kliva in och se vad som döljer sig innanför grinden i Träslottets trädgård i Arbrå, Hälsingland?

Om större delen av husets trädgård i stället ligger på baksidan är behovet av insynsskydd mot gatan vanligtvis inte lika stort. Själva entréträdgården är kanske bara en liten yta som inte används för några egentliga aktiviteter, den är just bara en entréträdgård. Ta i så fall vara på den, även om den inte är mer än 25 kvadratmeter, finns mycket plats för att skapa en vacker miljö.

I Gunborg Orrmalms trädgård i Poultikasvaara, ungefär tio mil norr om polcirkeln, ligger snön djup under en stor del av året. För att inte de undanskottade snöhögarna ska ligga och trycka ihop växter och jord i rabatterna, har husets entrégång gjorts så pass bred att det finns plats att lägga snöhögarna direkt på den i stället.

I Gunborg Orrmalms trädgård i Poultikasvaara, ungefär tio mil norr om polcirkeln, ligger snön djup under en stor del av året. För att inte de snöhögarna ska trycka ihop växter och jord i rabatterna, har husets entrégång gjorts så bred att det finns plats att lägga snön direkt på den i stället.

Den lilla entréträdgården blir ofta bäst om man tar bort allt gräs och i stället skapar en kombination av hårdgjorda ytor och växter. Om det inte finns något behov av insynsskydd är det bara trevligt om den syns även från utsidan. Det ser representativt och välkomnande ut samtidigt som det skänker lite trädgårdsatmosfär till gatan. Hur mycket roligare är det inte att vandra fram längs en gata där man kan låta sig inspireras av de många olika entréträdgårdarna i stället för att bara titta in i höga häckar. En låg häck, mellan 40 och 80 centimeter på höjden, ger inramning åt entrén samtidigt som öppenheten behålls.

Chelsea Flower Show 2003

Något liknande som den här trädgården från Chelsea Flower Show 2003 är fullt möjlig att förverkliga på en liten framsida vid ett radhus. Genom att kombinera en vacker asymmetrisk stenläggning med växter i en välavvägd färgskala, har ett välkomnande trädgårdsrum skapats på minimal yta. Här samsas rödbladig alunrot med blålila nävor och friskt gröna ormbunkar. Röd- och gulbladiga lönnar, liksom en rododendron, ger extra färg och höjd. På höger sida får en mossbelupen del av en gammal trädstam utgöra ett naturligt blickfång. En småblommig vit klätteros svingar sig upp längs fasaden och inramar ytterdörren.

Chelsea Flower Show 2003

Chelsea Flower Show 2003

Växternas varierande höjd bidrar i hög grad till det ombonade intrycket. Genom att låta växtgrupper delvis skymmas av framförliggande växter skapas ett visuellt större djup i planteringen. Att trädgårdsgången inte går rakt fram mot ytterdörren gör kompositionen mer spännande. Genom att den smalnar av närmare dörren skapas intrycket att gången är längre än den i själva verket är.

Sittplatser