Trädgård à la Rosenholm

DESIGNA MED VÄXTER

Att välja och planera in växter är oftast det man som trädgårdsentusiast ser mest fram emot. Att välja växter blir dock aktuellt först ganska långt fram i designprocessen. Först behövs själva planlösningen, det vill säga att bestämma var de olika funktionerna ska vara någonstans. Placeringen av gångar, uteplatser, sandlåda, torkvinda, trädgårdsland, planteringsytor och annat som du önskar planeras först in. När du vet var de ska ligga och vilken funktion de ska fylla är det dags att välja växter och skapa vackra kompositioner.

Ståtliga jättekungsljus, Verbascum olympicum, trivs i det soliga och magra läget på Maryhills kullerstensgård i Lund. Här frodas också mängder av andra örter som villigt frösår sig från år till år. Blåklint, gulmåra, cikoria, blåklockor, prästkragar och vallmo kan man till exempel också hitta i denna ljuvligt vackra blomstermatta som dock kräver mycket rensningsarbete för att hållas i detta utomordentliga skick. Till höger i bilden syns vita och rosa stockrosor som växer upp längs sidobyggnadens vägg.

Ståtliga jättekungsljus, Verbascum olympicum, trivs i det soliga och magra läget på Maryhills kullerstensgård i Lund. Här frodas mängder av örter som frösår sig från år till år. Blåklint, gulmåra, cikoria, blåklockor, prästkragar och vallmo finns i denna ljuvliga blomstermatta som dock kräver mycket rensningsarbete. Längs väggen växer vita och rosa stockrosor.

Blå bolltistel, Echinops bannaticus, och trädgårdsgullris, Solidago Canadensis-gruppen, skapar en kontrastfull kombination vad gäller både färg och form. Gullrisets täta blomställningar ger också en enhetlig och effektfull bakgrund till bolltistelns uppseendeväckande taggiga skönhet som kommer bäst till sin rätt när den kombineras med växter som inte är lika iögonfallande som den själv är.

Blå bolltistel, Echinops bannaticus, och trädgårdsgullris, Solidago Canadensis-gruppen, kontrasterar effektfullt i form och färg. Gullrisets täta blomställningar ger en enhetlig bakgrund till bolltistelns uppseendeväckande taggiga skönhet.

I det här kapitlet får du tips om vad du bör tänka på när du väljer och kombinerar växter. Du får också förslag på designmässigt intressanta fleråriga växter för olika ändamål. Det finns givetvis även många ettåringar som kan förhöja designen. De kan erbjuda extra färgklickar och uppseendeväckande former som ytterligare framhäver den mer permanenta lösningen med perenner, buskar och träd. Ettåriga växter är också utmärkta att experimentera med innan man har bestämt sig för stil, höjd och färg för en nyanlagd rabatt. Olika lökväxter, som antingen kommer igen år från år eller är ettåriga, kan planteras mellan perenna växter för att skapa fina effekter under en del av året.

VÄXTERNAS BEHOV