Trädgård à la Rosenholm

Transparens

En del växter har ett tätt växtsätt som man nästan inte kan se igenom alls medan andra är mer eller mindre transparenta. Det är ganska vanligt att lite högre perenner har det mesta av sin bladmassa nertill och därför blir täta där medan de är glesare upptill där de huvudsakligen består av blomstänglar och blommor.

Genomsiktighet, eller transparens som vi väljer att kalla det, är en värdefull egenskap när man skapar växtkompositioner. Med transparenta perenner kan man svepa in rabatten i ett litet mystiskt och romantiskt skimmer där vad man ser och inte ser av bakomvarande växter varierar med varje steg man rör sig. Det ger en dynamik och spännande variation till kompositionen som lockar oss att gå runt och se den från olika positioner.

Den transparenta kvaliteten framträder så klart mest när det finns växter bakom som delvis skyms. Användning av transparenta växter som siktskymmare i rabatten ska dock göras med måtta och finess. Det får inte bli för mycket för då blir effekten mest rörig. Men rätt använt blir det å andra sidan helt oemotståndligt.

Transparenta perenner finns i de flesta former och storlekar. Stjälkar hos höga parasoller kan stå glest och ge genomsikt medan växten sedan blir tätare uppe i toppen där parasollerna breder ut sig. Smala spiror kan också ge en transparent effekt. Perenner med knapp- eller bollformade blomställningar kan man ofta se igenom, särskilt de med små knappar och bollar. De med plymformade blomställningar brukar däremot inte ha ett transparent växtsätt.

Inom prydnadsgräsen hittar man många arter och sorter med transparent växtsätt. Dels kan det vara själva bladen som ger genomsikt och dels kan det vara blomställningarna. För många gräs är det båda delarna. Prydnadsgräsen har nästan alltid också den egenskapen att de rör sig vid minsta vindpust eftersom deras strån och även blomställningar oftast är tunna och lätta. Det skapar en dynamik och rörelse i rabatten som kan vara mycket effektfull. Med några tuvor av prydnadsgräs blir rabatten påtagligt levande och livfull.

Jätteåtel, Molinia caerulea ssp. arundinacea ’Windsäule’, glansmiskantus, Mischantus sinensis ’Malepartus’, flikbladig brakved, Frangula alnus 'Aspleniifolia'.

Jätteåtel, Molinia caerulea ssp. arundinacea ’Windsäule’, glansmiskantus, Mischantus sinensis ’Malepartus’, flikbladig brakved, Frangula alnus ‘Aspleniifolia’.

Att se igenom höga växter skapar en alldeles speciell spänning. Jätteåtelns, Molinia caerulea ssp. arundinacea ’Windsäule’, glesa blomvippor silar sikten till Munksundskällans damm. Till vänster ramar glansmiskantus, Mischantus sinensis ’Malepartus’, in och till höger en flikbladig brakved, Frangula alnus ‘Aspleniifolia’. Jätteåteln ’Windsäule’ kan nästan närma sig två meters höjd och står nästan helt och hållet upprätt. Den trivs i sol–halvskugga i fuktighetshållande jord. Räknas troligen som härdig. C/c-avstånd: 60 cm.

Jättetåtel, Molinia caerulea ssp. arundinacea ’Transparent’, växer på ett helt annat, och för arten mer karakteristiskt, sätt än ’Windsäule’. I bilden breder den ut sig som ett halvgenomskinligt draperi över rudbeckian, Echinacea purpurea ’Green Edge’

Jättetåtel, Molinia caerulea ssp. arundinacea ’Transparent’, röd solhatt, Echinacea purpurea ’Green Edge’

Jättetåtel, Molinia caerulea ssp. arundinacea ’Transparent’, växer på ett helt annat, och för arten mer karakteristiskt, sätt än ’Windsäule’. I bilden breder den ut sig som ett halvgenomskinligt draperi över röd solhatt, Echinacea purpurea ’Green Edge’, och gör den om möjligt ännu mer vacker än den redan är. ’Transparent’ är ett mycket storvuxet prydnadsgräs som med sina blomvippor kan bli 170 cm hög. Det transparenta utseendet gör att man trots det kan placera den ganska långt fram i rabatten. Det fångar upp minsta vindpust, men står ändå stadigt. Extra vackert blir det med regndroppar eller frost i stråna. Ett tåligt och effektfullt prydnadsgräs som trivs i sol–halvskugga i fuktighetshållande jord och finns i flera bestånd i Drömparken. Räknas som härdig och har visat sig gå bra långt upp i Norrland. C/c-avstånd: 60 cm.

Blodormrot, Bistorta amplexicaulis 'Rosea', Actaea simplex 'James Compton', stor plymastilbe, Astilbe chinensis var. taquetii 'Purpurlanze'. daglilja, Hemerocallis ’Little Grapette’

Blodormrot, Bistorta amplexicaulis ‘Rosea’, Actaea simplex ‘James Compton’, stor plymastilbe, Astilbe chinensis var. taquetii ‘Purpurlanze’, daglilja, Hemerocallis ’Little Grapette’

Blodormrot, Bistorta amplexicaulis ‘Rosea’ har smala spiror som kommer upp glest, en utmärkt form för att skapa transparent effekt. Den blommar i augusti – oktober och blir runt 90 cm hög, men uppfattas i praktiken ofta som lägre eftersom den böjer sig framåt och nedåt. Sol – halvskugga. Halvhärdig. C/c-avstånd: 35 cm. Perennerna som syns längre in i rabatten är höstsilverax, Actaea simplex ‘James Compton’, och stor plymastilbe, Astilbe chinensis var. taquetii ‘Purpurlanze’. Som sällskap i rabattens framkant har blodormroten daglilja, Hemerocallis ’Little Grapette’.

Draperier