Trädgård à la Rosenholm

Norrvikens trädgårdar

För hundra år sedan började Rudolf Abelin att skapa det fantastiska Norrvikens trädgårdar utanför Båstad. Trädgården byggdes på en vindskyddad norrsluttning med sikt ut mot Laholmsbukten. Successivt byggdes ett antal trädgårdar upp med olika stilar inne i trädgården. Som en en hyllning till Norrvikens trädgårdar gavs i mars 2006 boken Norrvikens själ ut, som vi, Dan och Ann-Christin Rosenholm, medverkar i. Ta chansen att beundra några vyer från Norrviken, nedan. Eller kanske ännu hellre besök själva Norrvikens trädgårdar.

Text:  Dan och Ann-Christin Rosenholm
Bild:  Dan Rosenholm

Barockträdgården
Barockträdgården

Barockträdgården

Välkommen till Norrvikens Trädgårdar, säger barockträdgården till besökaren som kommer in från öster. Intresset är väckt från första stund. I huvudaxelns förlängning rakt fram väntar renässansträdgården, den tyska planteringen och spegeldammen. Till vänster uppför branten, ligger vattenträdgården. Nere i ravinen, till höger ligger den japanska trädgården i sin vältuktade vildhet.

Broderiparterren
Broderiparterren

Broderiparterren

I Norrviken valdes parterren som form av rent praktiska skäl, det behövdes en trädgård nära huset som inte förtog utsikten mot Västerhavet men ändå ramade in den. Broderiparterrer, en sirlig form av låga häckar inspirerad av textilmönster, uppkom under den senare delen av renässansen, och användes flitigt under den tidsepok som vi nu kallar barocken. Fortfarande efter snart hundra år är broderiparterren i Norrviken lika vacker, även på hösten, också mycket tack vare prydnadskålens lysande färger.

Vyn mot väster
Vyn mot väster

Vyn mot väster

När Norrvikens Trädgårdar anlades kunde man mot väster se ända ut till Hovs hallar. I förlängningen från Villa Abelin, genom renässansträdgården och rakt ut mot väster, lade Rudolf Abelin den nordtyska planteringen och spegeldammen, som kanske är den mest välkända delen av trädgården i all sin enkelhet. I spegeldammen avspeglar sig himmelen och från vissa vinklar möter den nästan Västerhavet. Idag ser man den genom en upphuggen gata i bokskogen.

Vattenträdgården
Vattenträdgården

Vattenträdgården

Från åsen i söder kommer den bäck som används som huvudnummer i vattenträdgården. Vyn från den nedersta dammen upp till vattenhuset är nästan oslagbar med sitt form- och färgspel. Vid dammen växer dagliljor och längre upp starr tillsammans med en japansk lönn. Längs gräsmattan växer hortensior, som inte bara blommar vackert utan har ett attraktivt bladverk hela säsongen och förtjusande fröställningar som kan finnas kvar hela vintern. Mot kanterna växer rododendron och formstarka enar. Ett trädgårdens konstverk.

Rododendrongrottan
Rododendrongrottan

Rododendrongrottan

Längre upp i dalen bildar rododendronen en grotta runt den helt formellt uppbyggda serien av två smala kanaler med sitt inlopp via ett litet vattenfall. Det falska perspektivet, som gör att rododendrongrottan ser så djup ut, skapas av att kanalerna är flerdubbelt breda i sina nedre utlopp jämfört med sina övre inlopp. Ett knep lika användbart i en liten hemträdgård som i den stora renässansinspirerade vattenträdgården.

Den japanska trädgården
Den Japanska trädgården

Den japanska trädgården

En japansk trädgård förutsätter man skall vara vacker på hösten, och mycket höstvackrare än den på Norrvikens Trädgårdar kan det knappast bli. Efter att ha gått trapporna ner från barockträdgården kommer man fram till stigen som går under den japanska lönnen, Acer palmatum. Japanska lönnar är normalt små, långsamväxande träd. Genom åren har det här trädet antagit för arten närmast gigantiska proportioner, utan att förlora sin särprägel. Lövens starka röda höstfärg är lika vacker på trädet som på marken efter att de fallit av. Stigen leder rakt ner till hjärtat av den japanska trädgården.

Bäcken
Den Japanska trädgården

Den Japanska trädgården

Bäcken rinner genom den ravin som bildar den japanska trädgården. Från början var det ett grustag. För att få form på den forslades tusen lass med stenar bort och dumpades nere i Laholmsbukten. Ännu större mängder av sten förflyttades inom området för att skapa den rätta ravinformen. Det var en på den tiden oerhörd arbetsinsats, det fanns inga lastbilar och traktorer i början på förra seklet. Hela ravinen täcktes sedan med ett lager matjord som till delar måste bäras fram. Stenformationerna vid bäcken är inte bildade av inlandsisens vatten, utan placerade av människohand för att se så naturliga ut som möjligt.

Nedre Japan
Nedre Japan

Nedre Japan

Den nedre delen av den japanska trädgården, ”Nedre Japan” som den kallades, färdigställdes flera år efter den övre delen. Under mellantiden var träden och de övriga växterna placerade på tillväxt i den övre trädgården. De växte sig större än avsett. Förflyttningen blev inte lättare av att jordklumparna knappast fryser alls i den här delen av Sverige. Allt lyckades och trädgården såg redan från början ut som den funnits där sedan länge. Nu efter snart hundra år är trädgården väl uppväxt, men inte igenväxt. Kompletteringar sker fortfarande. Närmast i bilden en liten planta av den vackra brödgranen, Araucaria araucana.

En sittplats under bambu
En sittplats under bambu

En sittplats under bambu

Under höga bestånd av bergbambu, Fargesia murieliae, ligger den kanske allra mest exotiska sittplatsen på Norrvikens Trädgårdar, eller för den delen i hela Sverige. Det känns som om vi befinner oss på en sydjapansk ö eller vid stranden av sydkinesiska sjön.