Trädgård à la Rosenholm

Huset

Låt trädgården relatera till och bli en förlängning av huset. Ett kännetecken för väldesignade trädgårdar är att det finns en stark koppling mellan den och huset.

Skickligt arbete av arkitekt och landskapsarkitekt har skapat elegant integration mellan hus, uteplats och trädgård hos Ingrid Björkman i Båstad. Trädäcket, som ligger i marknivå, är sammanbundet med stenlagda gångar och rabatten med glansmiskantus, Miscanthus sinensis ’Gracillimus’, på ett sätt som ger en omedelbar närhet mellan ute och inne. De rena formerna och husets grå färger, trädäckets lärkträ och markstenarna smälter samman med perennernas blå skala. Den fantastiska utsikten och öppenheten har medvetet bevarats.

Skickligt arbete av arkitekt och landskapsarkitekt har skapat elegant integration mellan hus, uteplats och trädgård hos Ingrid Björkman i Båstad. Trädäcket, som ligger i marknivå, är sammanbundet med stenlagda gångar och rabatten med glansmiskantus, Miscanthus sinensis ’Gracillimus’, på ett sätt som ger en omedelbar närhet mellan ute och inne. De rena formerna och husets grå färger, trädäckets lärkträ och markstenarna smälter samman med perennernas blå skala. Den fantastiska utsikten och öppenheten har medvetet bevarats.

En av de främsta föregångarna inom modern svensk trädgårdskonst var Emma Lundberg (1869–1953). Hus och trädgård utformades i ett sammanhang. I hennes hem på Lidingö, Bullerbacken, är huset i varje detalj anpassat till utemiljön. Växthuset integrerades redan från början. i biblioteket och på förstutrappan finns små gluggar som kan öppnas in mot växthuset.

En av de främsta föregångarna inom modern svensk trädgårdskonst var Emma Lundberg (1869–1953). Hus och trädgård utformades i ett sammanhang. I hennes hem på Lidingö, Bullerbacken, är huset i varje detalj anpassat till utemiljön. Växthuset integrerades redan från början. i biblioteket och på förstutrappan finns små gluggar som kan öppnas in mot växthuset.

Det ska kännas som om huset är förankrat i trädgården och de båda bildar en helhet. Byggnadens storlek, utseende och placering är faktorer som bör påverka utformningen av trädgården. Ett stort hus kräver större proportioner på rabatter, uteplatser, träd och buskar än ett mindre. Ta dig också en rejäl titt på fasadens struktur och färgsättning och fundera på hur den kan återspeglas i växt er, markbeläggning och trädgårdsmöbler.

Låt gärna husets byggnadsstil gå igen i trädgårdsstilen. Den trädgård som bäst klär en romantisk 1920-talsvilla kan kännas rätt malplacerad till ett modernistiskt hus.

Genom lekfullhet och acceptans av trädgårdens naturliga förändringar över tiden har hemtrevligheten bevarats på Sven-Ingvar Anderssons lilla Skånegård. Direkt från köket kommer man till uteplatsen som i sin tur via tre låga trappsteg leder in i fruktträdgården.

Genom lekfullhet och acceptans av trädgårdens naturliga förändringar över tiden har hemtrevligheten bevarats på Sven-Ingvar Anderssons lilla Skånegård. Direkt från köket kommer man till uteplatsen som i sin tur via tre låga trappsteg leder in i fruktträdgården.

Utsikter