Trädgård à la Rosenholm

Frågor och svar

De här frågorna och svaren var upplagda för programmet Rosenholm trädgårdsdesigner. Många av problemen kunde hänföras till den låga kapaciteten hos datorerna under första halvan av 2000-talet och till de många mjukvarufelen i grafikkorten. Men kanske kan de hjälpa någon?

Fråga 1 (Problem med 3D-visualiseringen)

Fråga: När jag använder 3D-visualiseraren så hoppar objekten omkring, en del objekt fattas, det kan bildas konstiga figurer, till exempel stänger som går genom hela bilden. Vad är det för fel?

Svar: Grafiken i 3D-visualiseraren, likväl som i andra 3D-motorer, ritas upp av datorns grafikkort. Ett grafikkort är en egen liten processor som är specialiserad på en enda sak, att så snabbt som tekniken tillåter rita upp grafiken på skärmen. Utan grafikkort skulle det inte gå att bygga till exempel 3D-program, datorernas processor och dataöverföringar är helt enkelt för långsamma för att kunna göra det på rimlig tid. Rosenholm trädgårdsdesigner instruerar grafikkorten genom OpenGL, vilket är en standard för att styra utritning av grafik på datorer. Tyvärr så gör inte alltid grafikkorten det de instrueras till, antagligen för att grafikkorten ligger så nära vad man kan tekniskt kan genomföra att man måste ta tekniska risker.

När man har problem med grafiken i avancerade tillämpningar kan man på god grund misstänka grafikkortet. En snabb fix kan vara att reducera antalet instruktioner som kan ges till grafikkortet. Gör det genom att högerklicka i 3D-visualiseraren och se till att man avmarkerar den box där det står OpenGL extensions. Det fungerar ibland. Om inte det går bör man uppdatera den mjukvara som styr grafikkortet. Det gör man antingen från leverantören av systemet eller leverantören av kortet. Uppdateringar finns i allmänhet tillgängliga på nätet. Säkerställ att uppdateringarna verkligen blir fullständigt installerade. Läs vad grafikkortstillverkarna skriver på sina sajter, kanske också andra delar av systemet behöver uppdateras, till exempel DirectX.

Fråga 2 (Problem med databashanteraren)

Fråga: När jag skall installera/köra Rosenholm trädgårdsdesigner så får jag upp en rad av konstiga felutskrifter som är ungefär “CGardenResourceManager:Preload
>ADO-Generic Error”; “Kan inte hämta IP_POBJ.TAB -“; “Bad >table:lang.tab,line:1”; “CareDB checking failed >Column=95, Group=61, Op=999”.

Svar: Verkar inte alls särskilt roligt, men är i normalfallet ganska lätt att åtgärda. Felet uppträder vanligtvis i äldre Win98 system. Gör så här:
1) Börja med att starta om datorn och prova igen.
2) Om felmeddelandet kommer upp igen så kör filen MDAC_TYP.EXE som ligger under SETUP på cd-romen.
3) Glöm ej att starta om datorn efteråt.

MDAC (Microsoft Data Access Components) innehåller ADO (Access Data Object) som används av Rosenholm trädgårdsdesigner för att hantera och redigera databasen som hör till Växtlexikonet.

Fråga 3 (Exempelträdgårdar)

Fråga: Finns det ingenstans man kan få tag i fler exempel på färdiga hus och trädgårdar.

Svar: Jo, det finns det och närmare än man anar. Gå till Rosenholm trädgårdsdesignerCDn. På den finns mappen “Samples”. Gå in i den så finns tre mappar “Hus”, Landskap och “Fotodesigner bilder”. Välj bland olika trädgårdar och hus i form av de .grd och .pgd-filer som ligger i mapparna. Starta dem genom att antingen öppna dem inifrån Rosenholm trädgårdsdesigner eller att dubbelklicka på dem direkt. Dessutom kommer nya exempel på färdiga trädgårdsdesigner att finnas på supportsidan. Det bästa med att använda existerande designförslag är att man kan kopiera de delar man vill och flytta till sina egna virtuella trädgårdar genom att markera dem och använda “Kopiera” och “Klistra in”.

Fråga 4 (Växternas proportioner)

Fråga. Jag tycker att en viss växt har fel maximal höjd eller fel förhållande mellan höjd och bredd. Kan jag göra något åt det?

Svar: Av många anledningar kan uppgifterna i växtdatabasen vara sådana att man inte håller med om dem, det kan vara skillnader inom en art, det kan vara påverkan av klimat-, ljus-, vatten- och markförhållanden. Du kan själv justera sådant med Växtredigeraren.

Under Program, som man hittar på Startmenyn, väljer man Rosenholm trädgårdsdesigner. Där dyker det upp ett antal olika alternativ, välj då Växtredigeraren. Ställ dig på den rad där den växt du vill ändra något på ligger och gör Enter. Du befinner dig nu i en guide där man kan ändra på de flesta faktorer som har med växter att göra. I steg 4 kan du till exempel ändra bredd och höjd för växten till de värden du vill ha.

Fråga 5 (Egna växter)

Fråga: Jag vill kunna komplettera med egna växter i Växtlexikonet, går det?

Svar: Du kan själv lägga in nya växter och välja grafiska symboler för växterna. Någon typ av digital bild är obligatorisk. Bilden förutsätts vara fyrkantig.

Under Program, som man hittar på Startmenyn, väljer man Rosenholm trädgårdsdesigner. Där dyker det upp ett antal olika alternativ, välj då Växtredigeraren. På meny Växt i Växtredigeraren väljer du Infoga växt, du kommer då till en guide där du själv kan lägga in nya växter.

På meny Växt finns också alternativet Uppdatera via Internet där man i framtiden kommer att kunna uppdatera med nya växter som vi lägger dit. Vänta dock med det tills det finns tillräckligt många nya växter färdiga och det kommer upplysningar om det på den här sidan.

Fråga 6 (Installationproblem)

Fråga: När jag skall installera Rosenholm trädgårdsdesigner och dubbelklickar på setup ikonen så får jag en fråga vilket program som skall användas?

Svar: Den systemkomponent som möjliggör installation av Rosenholm trädgårdsdesigner fattas. Gå in i mappen SETUP på cd-romskivan och dubbelklicka på Instmsia och genomför installationen av den så kommer du att kunna installera Rosenholm trädgårdsdesigner efter att du startat om datorn.

Se även fråga 2 rörande andra typer av problem i samband med installationen.

Fråga 7 (Användning för barn)

Fråga: Kan barn ha något nöje av Rosenholm trädgårdsdesigner?

Svar: Alldeles solklart, men har man barn i vissa åldrar kommer det att vara svårt att själv få låna programmet på ett tag efter det. Vår egen sjuåring kallar det att “spela trädgårdsprogrammet” och jag läste om ett annat barn som kallade det “spela Rosenholm”.

Starta programmet åt dem första gången och visa vad som finns på planobjektspanelen, speciellt lekverktyg, fordon och sådant. Visa dem på trädgårdsplanen och 3D-visualiseraren. Se för allt i världen till att de inte kommer åt dina egna filer. När och om det behövs visa dem lite nya funktioner, som hur man bygger hus, väljer växter eller klipper häcker. Ledsnar dina barn eller barnbarn så kommer de att tycka att det är kul någon månad senare igen.

Med tiden så kan man också fråga barnen hur man skall göra när man får problem, eftersom de som vanligt lär sig att fatta principerna bakom programmet fortare än vi vuxna gör.

Fråga 8 (Bygga torvblock)

Fråga: Jag skulle vilja använda torvblock i min trädgårdsdesign. Går det att fixa?

Svar: För att skapa egna torv- eller andra byggblock gör så här:
1. Klicka först på ikonen för byggnader i planobjektspanelen och sedan på Nytt hus ikonen. Du kommer då till husassistentens första dialogruta där du kan välja längd och bredd på ditt block genom att dra i figurens små kvadrater. Klicka sedan på pilen längst ned till höger för att komma till nästa dialogruta.
2. Högst upp till höger under rubriken Fundament Höjd väljer du sedan höjd på ditt block genom att dra i skjutreglaget.
3. Klicka i rutan till höger om skjutreglaget för Utstick för att välja struktur och färg på ditt torvblocks sidor. När du har valt lämplig struktur på ytan kan du välja att ge det vilken färg som helst genom att klicka i rutan Förhandsgranskning. Klicka på färgval. Du kommer då till Windows dialogruta för färgval där du antingen kan välja en av basfärgerna eller gå vidare och skapa en helt egen färgnyans. För att skapa en egen nyans klickar du på någon ruta med lämpligt färgval och klickar därefter på Define Custom Colors>>. Du får då upp en dialogruta där du kan välja önskad nyans genom att flytta den lilla pilen längs med det vertikalt långsmala färgfältet till höger. Klicka i rutan under rubriken Golvmönster för att på samma sätt välja struktur och färg på blockets översida.
4. Klicka i rutan under rubriken Takmönster och välj mönstret där TRANSP står skrivet diagonalt med röda bokstäver.
5. Under rubrikerna Utstick respektive Linjer Bredd ställer du in 0.00 på skjutreglagen.
6. Stega dig sedan igenom övriga dialogrutor och ställ in 0.00 för de två ytterligare Linjer Bredd skjutreglagen. Välj alternativet TRANSP för Väggmönster(samtliga väggar), Takfasad respektive Taksidor.
7. Klicka på OK för att färdigställa ditt block och klicka sedan på Placera i planobjektspanelen för att få det utplacerat. Du kan sedan ändra färg, mönster och dimensioner när du vill genom att först dubbelklicka på blocket och sedan klicka på Redigera i planobjektspanelen.
8. Du kan sedan skapa så många block som du vill genom att använda Kopiera och Klistra in på Redigera-menyn. Ett inklistrat objekt läggs ovanpå det objekt från vilket det kopierades. Klicka på det objektet och dra för att flytta på det inklistrade objektet. Du kan klistra in flera exemplar av ett objekt om du så önskar. Du kan sedan även förändra och rotera de inklistrade objekten om du vill.

Fråga 9 (Komplicerade hus)

Fråga: Hur skall man göra för att skapa hus med komplicerade former?

Svar: Rosenholm trädgårdsdesigner hanterar alla hus som antingen fyrkanter (i husassistenten) eller regelbundna månghörningar (i lusthusassistenten). För att skapa mer komplicerade former lägger man helt enkelt flera byggnader inne i varandra. Det kan man göra antingen genom att använda några av de färdiga byggnadsförslagen och editera i dem eller genom att själv skapa flera sådana hus och passa in dem i varandra. Effektivaste sättet att snabbt skapa till exempel ett vinkelhus är att först skapa den ena byggnaden (med husassistenten) med korrekt fasad, tak etc., och sedan göra en kopia av den, med Kopiera och Klistra in. Den kopia man gjort justerar man sedan proportionerna på och placerar på rätt ställe. Sedan kan fönster, dörrar, klängväxter etc. monteras.

Fråga 10 (Höjdeditorn)

Höjdeditorn

Fråga: Hur skapar man olika typer av höjdstrukturer med höjdeditorn?

Svar: Höjdeditorn fungerar inte som till exempel GIS-system där man bygger upp ytor från en massa höjdpunkter. Man kan snarare likna höjdeditorn med det arbetssätt man har om man bygger upp ett område genom att gräva och förflytta jordmassor. Man kan i princip bygga upp höjdstrukturer med höjdeditorn på tre sätt, att skapa plana ytor, att skapa lutande ytor och att skapa små kullar. När man kommit in höjdeditorn, vilket man märker på att trädgårdsplanen återges i svartvitt, så kommer en verktygsrad upp. På den verktygsraden kan man aningen välja “Välj/lägg till höjdpunkt” eller “Välj/yta”.

Om man väljer “Välj yta”, så kan man skapa både plana och lutande ytor. Det gör man genom att först markera ytobjekt, som både kan vara markytor eller byggnader. Man kan antingen använda ytobjekt man redan skapat eller också skapa dem innan i trädgårdsplanen med avsikt att använda dem i höjdeditorn (ytobjekten kan sedan tas bort efter att man skapat höjdstrukturerna utan att resultatet påverkas). När man markerat en yta kan man välja “Ge höjd på yta” eller Ge lutning på yta” beroende på om man vill ha ett plant eller sluttande område. I båda fallen kommer man till samma dialogruta “Egenskaper yta”, men med olika grundinställningar.

Plana ytor kan skapas på två sätt. antingen genom att markera “Ge en fast höjd” eller markera “Flytta upp/ner”. Om man ger en fast höjd kommer hela ytan att ges den angivna höjden, med den bredd på sluttningen gentemot omkringliggande ytor (övergångszonen) som anges av “Bredd på sluttning”. Om man däremot markerar “Flytta upp/ner” så kommer samtliga höjder under den ytan att flyttas lika mycket upp eller ner som man har angivit. I de flesta fall är alternativet “Ge en fast höjd” enklare att arbeta med.

När man vill skapa ett sluttande plan skall man markera “Ge lutning”. Planet kommer sedan att få den lutning som man anger i “Vertikalvinkel” med den riktning (medurs från norr) som anges i bäring. Övergångszonen, “Bredd på sluttning” fungerar likadant som för plana ytor.

Funktionen “Välj/lägg till höjdpunkt” använder man mer sällan, bara när man vill skapa små kullar. I den kan man dels ställa in höjden och dels formen på kullen.

Hur arbetar man då med höjdeditorn när man skall bygga upp ett helt område? Det sätt som mest kan rekommenderas är att börja på den lägsta punkten och arbeta sig uppåt. Om man till exempel har en tomt som sluttar i en eller fler riktningar börjar man med att skapa en yta för den lägst belägna sluttningen. Man ger den en uppskattad lutning och riktning. Man fortsätter sedan med att bygga på med eventuella sluttningar i andra riktningar, för att sedan fortsätta med plan eller sluttningar högre upp, och så vidare. Det är lämpligt att ytorna är lite för stora i den riktning som man arbetar mot (uppåt) när man bygger upp höjdstrukturen i området. De utstickande bitarna bygger man bort allt eftersom man arbetar vidare. När man skapar ett plan skall man hela tiden använda “Ge en fast höjd”, så kommer man att kunna sudda ut alla övergångseffekter. Om något blir fel eller inte ser bra ut, kan man alltid backa med Ångra-knappen. Om man vill ändra intervallet eller utseendet på höjdkurvorna så kan man ändra det på knappen “Egenskaper för höjdkurvor”. Har man skapat till exempel en kulle, eller någon kant som man vill ta bort så placerar man bara en yta över den och ges den samma fasta höjd som omgivningen, så tas den bort.

Glöm inte att spara resultaten regelbundet, gärna med nya versionsnummer ibland.

Fråga 11 (Användning av versionsnummer)

Fråga: Hjälp, jag kan inte öppna programmet med den fil som jag sparade förra gången! Vad skall jag göra?

Svar: När man arbetar med program i Windows-miljö så skall man spara sina dokument under nya namn/versionsnummer regelbundet. Om man bara arbetar i ett dokument hela tiden kommer man, förr eller senare, att råka ut för en störning när man skall spara filen som resulterar i att den blir ofullständig eller på annat sätt korrupt. När man sedan skall öpnna den går det inte. Om “Öppna vid start” är markerad i Arkivmenyn i Rosenholm trädgårdsdesigner tror man ofta att det beror på att själva programmet havererat, eftersom programmet då automatiskt öppnar den skadade filen och sedan kraschar när plötsligt det är något fel i indata.

För att undivka förlorat arbete så spara era dokument under nya namn med jämna mellanrum. Man kan till exempel helt enkelt lägga en löpande numrering i slutet av filnamnet. Det är gott om plats på moderna datorer, så man behöver inte bekymra sig för utrummet på hårddisken i någon större utsträckning. När sedan en fil blivit skadad så kan man gå tillbaka till den förra versionen.

Och ett tips, gör det i alla program ni använder!

Fråga 12 (Det kraschar!)

Det kraschar!

Fråga: Vad skall jag göra, lite då och då så kraschar programmet och bara försvinner! Vad kan man göra åt det?

Svar: Krasch brukar det ofta kallas när program bara slutar fungera alldeles plötsligt och försvinner från skärmen. Äldre system, speciellt Windows 98 och ME, är generellt mer kraschbenägna än modernare system. Risken ökar också för krascher om man har lägre prestanda på datorn. I värsta fall kan hela datorn låsa sig vid krasher så att man får starta om på knappen. I vissa system, som XP, så får man vid krasch en fråga om man skall skicka rapport till Microsoft om kraschen, det har man ingen nytta av att göra.

Så gott som alla krascher i Rosenholm trädgårdsdesigner har sitt ursprung i datorns grafikkort, dess drivrutiner och OpenGL, vilket är ett bibliotek som används för att styra grafikkortet. Om det kraschar på en viss dator så kan det ske ganska ofta eftersom man tenderar att komma tillbaka till liknande lägen regelbundet. Då bör man göra något åt det. Vad då?

Det första att göra är att uppdatera till senaste drivrutin för grafikkortet, se också fråga 1. Det gäller även för nya datorer eftersom drivrutinerna i dem ofta kan vara ett halvt år gamla redan vid köpet, korten kan vara nyutvecklade och drivrutinerna inte alltid nedskakade. Oftast hjälper det mot problem att uppdatera grafikkorten, men inte alltid. Men även om problemen kvarstår går det att åtgärda, det finns inbyggda botemedel i Rosenholm trädgårdsdesigner.

Stäng Rosenholm trädgårdsdesigner helt och starta Rosenholm trädgårdsdesigners hjälpfunktion via Start-menyn och Program. I hjälp-menyn väljer du först Felsökning och sedan 3D-visualiseraren. Tryck sedan på den lilla knappen med en pil i för att köra i inställningsläge. Inne i inställningsläget kan man koppla bort vissa funktioner som har med grafikkortet att göra. Det första, Varray-alternativet, kan hjälpa, speciellt för vissa ATI-kort. Det andra alternativet, för OpenGL-extensions kan också hjälpa, men långt ifrån alltid. Det radikala alternativet är det nedersta (“Force Software” eller “Inaktivera hårdvaruacceleration”), det vill säga att i princip mjukvaruberäkna OpenGL-biblioteket. Det är en besk medicin för det går mycket trögt i 3D-visualiseraren men det rundar alla problem som grafikkorten kan skapa. Planera förslagsvis i Trädgårdsplanen utan att starta 3D-visualiseraren och starta den först när du vill se resultatet i 3D