Trädgård à la Rosenholm

Trädgård på vintern

En vintervacker trädgård, det är vad man önskar sig när löven dalar till marken i snabb takt och även de riktigt senblommande perennerna sjunger på sista versen. Tur då att det finns så mycket som kan göra en trädgård intressant och tilltalande också på vintern. 

Många funkior har effektfulla fröställningar som står stadigt över vintern. På bilden daggfunkia, Hosta sieboldiana 'Elegans'.

Många funkior har effektfulla fröställningar som står stadigt över vintern. På bilden daggfunkia, Hosta sieboldiana ‘Elegans’.

Text: Ann-Christin Rosenholm
Bild: Dan Rosenholm

Många perenner vissnar snyggt och behåller formen långt in på vårvintern. Till det kommer de estetiskt tilltalande frö- och fruktställningarna som flera får, inte sällan fantasifulla i uppbyggnaden. Färgerna går för det mesta i toner av brunt och beige, men nyanserna är många och med den stora variationsrikedomen som formerna uppvisar blir det allt annat än tråkigt.

Så här ulligt gulliga blir de torra fröställningarna av klippstånds, Ligularia dentata ’’Desdemona’. En ca 90 cm hög, senblommande perenn som är mycket härdig, men måste odlas i varmt, soligt läge för att hinna blomma i de nordligare delarna av landet. Annars går den bra i sol–halvskugga.

Så här ulligt gulliga blir de torra fröställningarna av klippstånds, Ligularia dentata ’’Desdemona’. En ungefär 90 cm hög, senblommande perenn som visserligen är mycket härdig men måste odlas i varmt, soligt läge för att blomma i de nordligare delarna av landet.

Klätterhortensians, Hydrangea anomala ssp. petiolaris, näpna torra blommor sitter kvar in på vintern och ser ut som vore de gjorda av silkespapper. Det här är en växt som trivs bra i halvskugga–skugga och är härdig till zon 4.

Klätterhortensians, Hydrangea anomala ssp. petiolaris, näpna torra blommor sitter kvar in på vintern och ser ut som vore de av silkespapper. Trivs i halvskugga–skugga och är härdig till zon 4.

Med ett tunt lager av snö eller frost sveper silvrigt vitt in bland nougattonerna och med gott om perenner som håller formen känns trädgården som ett riktigt underland. Hur bra formerna bevaras är, förutom växtsorterna, också avhängigt vädret. En torr höst gör att fler vissnade perenner förmår stå stadigt, medan blött väder gör att de lättare säckar ihop. Till de mest tåliga för regn och rusk hör temynta, lejonsvans och många prydnadsgräs.

Glansmiskantus, Miscanthus sinensis, i olika sorter är suveräna för att skapa sagoliknande miljöer i trädgården på vintern. Med ett lager av tunn snö eller rimfrost i de yviga plymerna är de helt oemotståndliga. Blir ca 180 cm höga, vill växa i sol–halvskugga. Tål inte stående vinterfukt, räknas som halvhärdiga. På bilden sorten ’Malepartus’.

Glansmiskantus, Miscanthus sinensis, skapar suveräna, sagoliknande miljöer på vintern. Är oemotståndlig med tunn snö eller rimfrost i de yviga plymerna. Blir kring 180 cm höga, vill växa i sol–halvskugga. Halvhärdiga, tål inte stående vinterfukt. På bilden ’Malepartus’.

Astilbe får stadiga, nougatfärgade fröställningar som håller sig snygga tills de klipps ner på vårvintern. Extra bra med dovgrön hybrididegran, Taxus x media ’Brownii’.

Astilbe får stadiga, nougatfärgade fröställningar som håller sig snygga tills de klipps ner på vårvintern. Extra bra med dovgrön hybrididegran, Taxus x media ’Brownii’.

Siluetter från grenverk hör också vinterträdgården till och kan vara mycket effektfulla. De kan vara uppseendeväckande vridna som hos ormhassel, Corylus avellana ‘Contorta’, försedda med iögonfallande taggar som vingros, Rosa sericea ssp. omeiensis f. pteracantha, och jättearalia, Kalopanax septemlobus, knotiga på uråldersvis som magnolior eller bara vardagligt vackra i all sin enkelhet där de framträder i sin nakenhet mot himmelen eller den frusna marken.

Ormhassel, Corylus avellana 'Contorta', är som vackrast som avlövad när det starkt vridna grenverket är fullt synligt. Trivs i sol–halvskugga och räknas som härdig till zon 3.

Ormhassel, Corylus avellana ‘Contorta’, är som vackrast som avlövad när det starkt vridna grenverket är fullt synligt. Trivs i sol–halvskugga och räknas som härdig till zon 3.

Det finns också många vedartade växter som är begåvade med attraktiv bark som gör dem extra tilltalande just vintertid. Amerikansk strimlönn, Acer pensylvanicum, och manchurisk strimlönn, A. tegmentosum, har båda grön bark med vita strimmor som ger ett läckert intryck av ormskinn. De ska inte röras i onödan då smetas mönstret ut eftersom det vita ligger som ett pulver ovanpå det ljust gröna. En annan lönnart med särskilt vintervacker bark är kopparlönnen, Acer griseum, som släpper den brunröda barken i flagor.

Glanskörsbär, Prunus serrula, har en attraktiv spegelblank mahognyröd bark som kommer väl till sin rätt under vintern. Den trivs i sol–halvskugga och är härdig till zon 3, möjligen 4 i gynnsamma lägen.

Glanskörsbär, Prunus serrula, har en attraktiv spegelblank mahognyröd bark som kommer väl till sin rätt under vintern. Den trivs i sol–halvskugga och är härdig till zon 3, möjligen 4 i gynnsamma lägen.

Glanskörsbär, Prunus serrula, har en bark som påminner om kopparlönnen, men är mer mahognyröd i färgtonen. Den är ett förträffligt träd för vinterträdgården, men har en relativt kort livslängd, runt 30 år i genomsnitt. Flagnar gör den som kopparlönnen och man kan stryka den lätt med handen emellanåt för att den gamla barken ska falla av och ny blank bli synlig. Flagnar gör även näverhäggens, Prunus maackii, attraktiva bark som är mer gulbrun i tonen.

Snyggt rödfärgad bark kan man även hitta hos den vanliga prydnadsbusken korallkornell, Cornus alba ‘Sibirica’. Det är de nya skotten som är mest lysande i färgen, för att njuta av sådana från år till år behöver man beskära den varje vår.

Rönnsumakens, Rhus typhina, kraftiga fruktkolvar håller färgen under hela vintern och är så här fräscha fortfarande i slutet av mars. Vill växa i sol och är härdig till zon 3.

Rönnsumakens, Rhus typhina, kraftiga fruktkolvar håller färgen under hela vintern och är så här fräscha fortfarande i slutet av mars. Vill växa i sol och är härdig till zon 3.

Växter med bär och frukter som sitter kvar länge är en tillgång för vinterträdgården. Många rosor ger hållbara nypon. Berberis, eldtorn, rosenapel, järnek och korallkornell ger rikligt med bär. Hemma i vår egen trädgård avtar mängden bär i takt med att fåglarna mumsar i sig. Järnekens bittra, och för människor giftiga, bär brukar dock försvinna först någon gång i februari då frosten mildrat deras smak. En annan riktig vintertillgång är rönnsumak, Rhus typhina. Visst är den ibland gnälld på, och nästintill hatad, för sina aggressiva rotskott. Men på vintern är den en riktig skönhet med purpurröda fruktkolvar som avviker starkt från vad man annars ser i våra nordliga breddgrader den här tiden på året.

Blå järnek, Ilex x meserveae 'Blue Angel', har läderartade, städsegröna blad och får vackra röda bär om en hanplanta finns i närheten. Ett alternativ är den tvåkönade ’Blue Maid’. Båda är härdiga till zon 4.

Blå järnek, Ilex x meserveae, av sorten ‘Blue Angel’ är en hona med läderartade, städsegröna blad som får vackra röda bär om en hanplanta finns i närheten. Ett alternativ är den tvåkönade ’Blue Maid’. Båda är härdiga till zon 4.

Sedan ska vi så klart inte glömma de vintergröna växterna. De är nog så viktiga för vintermiljön och de är så mycket mer än barrväxter. Och barrväxter ska för den delen inte heller föraktas med mängder av sorter i olika färgnyanser och former som finns att tillgå. Barr använt tillsammans med andra växter, och i storlekar som inte är förvuxna, blir inte ett dugg murrigt och tråkigt utan kan i stället lysa upp och göra trädgården mer spännande. Sorturvalet är numera stort, om man går till en välsorterad handelsträdgård, och härdigheten är för det mesta god.

Förutom barr är buskar med vintergröna blad bra för att skänka lite grönska vintertid. Här har vi till exempel rododendron i olika arter och sorter, järnekar och lagerhäggar. De här buskarna har ganska mörkt gröna blad som ger ett dovt intryck. Planterade i stora bestånd kan de ge ett aningen dystert intryck på motsvarande sätt som större grupper av mörka barrväxter gör. En bra idé för att lätta är blanda in något med ljusare grön färg. Bland vintergröna sorter kan man till exempel välja den tacksamma och friskt gröna klängväxten klätterbenved, Euonymus fortunei var. radicans, eller bergbambu, Fargesia murielae. Eller varför inte botanisera bland gultonade barrväxter som idegranen Taxus baccata ’David’, koreagranen Abies koreana ’Aurea’, tujan Thuja occidentalis ‘Rheingold’ och många, många fler.

Formklippta häckar ger struktur till trädgården både sommar och vinter. Använder man städsegrön buxbom Buxus sempervirens som här i Blomstergården i Enköping får man dessutom lite grön färg även under den avlövade årstiden. Bergbambu Fargesia murielae 'Jumbo' som syns i förgrunden är en annan superb växt för att få vintergrönska. Den har dessutom ljust gröna blad, vilket inte så många vintergröna buskar har.

Formklippta häckar ger struktur sommar som vinter. Med städsegrön buxbom, Buxus sempervirens, som här i Blomstergården i Enköping, får man grön färg även den avlövade årstiden. Bergbambu, Fargesia murielae ‘Jumbo’, i förgrunden är en annan superb växt för vintergrönska. Har ljust gröna blad, vilket inte många vintergröna buskar har.

Trädgårdens grundstomme är avgörande för hur vi uppfattar den vintertid. Finns det en genomtänkt planlösning, som likt ett skelett håller ihop de olika delarna, blir trädgården betydligt intressantare och trivsammare vintertid än om inget håller ihop den. Stommen är vanligtvis byggd av vedartade växter. Det kan vara klippta häckar som väggar längs tomtgränserna och även som avdelare mellan rum inne i trädgården. Just formklippta växter är intressanta för vinterträdgården eftersom deras distinkta form framträder lika tydligt på vintern som på sommaren. Ja kanske ännu mer på vintern eftersom trädgårdens uttryck är mer lågmält då. Visst är vintergrönt material som idegran, buxbom och vintergrön liguster, Ligustrum vulgare var. italicum ‘Atrovirens’, extra intressanta, men även lövfällande häckväxter ger tydliga och attraktiva former om de är välklippta. Klot, kuber och skojiga figurer skapade av häckväxter kan också göra trädgården lite mer skojig under kalla vinterdagar.

Hybridtrollhassel, Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise'

Hybridtrollhassel, Hamamelis x intermedia ‘Arnold Promise’

Hybridtrollhasseln, Hamamelis x intermedia ‘Arnold Promise’, trotsar is och snö och kan under gynnsamma vintrar blomma redan i mitten av januari, då den här bilden är tagen. Blommorna är visserligen inte så stora, men färggranna och väcker vårkänslorna till liv. Vill växa i halvskugga och är härdig till zon 3. Hybridejsarolvon, Viburnum x bodnantense ‘Dawn’, är en annan buske som kan komma med osedvanligt tidiga blommor.

Skugg-gröna, Paschysandra terminalis

Skugg-gröna, Paschysandra terminalis

Skugg-gröna, Paschysandra terminalis, är en av de många vintergröna marktäckare som tacksamt bildar sammanhängande mattor i halvskuggiga–skuggiga lägen. Den blir ca 20 cm hög och räknas som härdig. Andra trevliga vintergröna marktäckare är hasselört, Asarum europaeum, och waldsteinia, Waldsteinia ternata.