Trädgård à la Rosenholm

Ljus och skugga

Utformningen av din trädgård och vilka växter som kommer att trivas där påverkas av tillgången på ljus. I varje del av trädgården behöver växtvalet anpassas efter befintliga ljusförhållanden, men ljusförhållandena kan också aktivt förändras genom val av träd och buskar och hur de beskärs.

Skuggans karaktär
I den djungelträdgård som Ulf Trotzig skapat på Öland silas solljuset genom trädens bladverk och bildar vandrande skuggor. För att skapa en djungelliknande trädgård kan man inte bara låta vegetationen växa fritt. Träd och buskar hålla kontinuerligt efter genom beskärning för att öppna för ljus. De stora runda bladen i förgrunden är parasollblad, Astilboides tabularis.

I den djungelträdgård som Ulf Trotzig skapat på Öland silas solljuset genom trädens bladverk och bildar vandrande skuggor. För att skapa en djungelliknande trädgård kan man inte bara låta vegetationen växa fritt. Träd och buskar hålla kontinuerligt efter genom beskärning för att öppna för ljus. De stora runda bladen i förgrunden är parasollblad, Astilboides tabularis.

Karaktären hos skuggor beror på vad som skapat dem. Skuggan från ett hus är helt kompakt medan skuggan från ett träd, med inte alltför tät krona, är uppblandad med silat solljus. Den senare lätta och ljusa skuggan passar utmärkt för buskar och perenner som är anpassade till lundmiljö. Om skuggan däremot är djup och kompakt minskas växturvalet kraftigt.

När skuggan beror på stora träd och buskar med massiva bladverk finns möjlighet att beskära, tunna ut eller stamförhöja dem om man vill ha in mer ljus. En sådan operation är dock inte alltid helt enkel och i vissa lägen kan det vara klokt att anlita proffs. Träd kan inte alltid beskäras så mycket som det skulle behövas utan att se stympade ut. Ibland kan därför den bästa lösningen vara att hugga ned träd och buskar som ger för mycket skugga. Kommer skuggan från närliggande byggnader eller berg finns oftast inte så mycket man kan göra för att minska den. Istället får man skapa en illusion av mer ljus genom att plantera skuggtåliga växter i färger som lyser upp.

Nya träd och buskar kommer att med tiden skapa skugga. Vintergröna växter ger skugga året runt, medan lövbärande buskar och träd släpper in ljuset på vinterhalvåret. Även höga häckar, plank och andra konstruktioner kommer att skapa skugga. Om du redan vid planeringen tänker på hur ljus och skugga påverkas av de förändringar du vill göra minskar du risken för att skapa ofrivillig skugga.

Variationer över året

Hur ändrar sig ljuset på din tomt under de olika årstiderna? Ett område som under vintern är skuggigt mitt på dagen kanske inte alls är det på sommaren, eftersom solen då står högre upp och skuggorna blir kortare.

Å andra sidan kan ett område som är soligt på vintern bli skuggigt på sommaren genom att trädkronorna lövas. Rabatter längs norrsidan av ett hus, som inte nås av någon sol alls på vintern, kan få direkt sol både på morgonen och kvällen under sommaren om inga träd skuggar.

Det beror på att solen under sommarhalvåret går upp i nordost och ned i nordväst. På vintern däremot går den upp i syd ost och ned i sydväst, vilket gör att det egna huset hela tiden kommer att skugga norrsidans rabatt.

Skugga är en tillgång
Med plank kan man skapa kompakt skugga och skydd. Genom att låta en pipranka, Aristolochia macrophylla, välla över planket mjukar man upp de kantiga formerna. Sittplatsen är riktad mot öster för att ge morgonsol och kvällsskugga. Bilden är tagen i strålande solsken en sen eftermiddag hemma hos Per Friberg i Bjärred

Med plank kan man skapa kompakt skugga och skydd. Genom att låta en pipranka, Aristolochia macrophylla, välla över fet mjukar man upp de kantiga formerna. Sittplatsen är riktad mot öster för att ge morgonsol och kvällsskugga. Bilden är tagen i strålande solsken en sen eftermiddag hemma hos Per Friberg i Bjärred

Det är många som är bekymrade över att de har en för skuggig trädgård, men det är inte alls lika vanligt att man bekymrar sig för en för solig tomt. Kanske är det så att vi här uppe i norr är tacksamma för all sol vi kan få och inte gärna beklagar oss över om det blir för mycket av den goda varan. Vi kanske inte ens reflekterar över att det är mer skugga vi behöver i vår trädgård när vi sitter och flämtar på trädäcket under markisen och barnen har valt att gå in och leka i stället för att vara i den soldränkta sandlådan. Ofta skulle vi kunna få större glädje av våra trädgårdar under de dyrbara heta och soliga dagarna om vi såg till att införa mer skugga. Vi skulle kunna vara ute i trädgården och njuta i stället för att sitta under markisen och trycka. Vi behöver sittplatser både för sol och skugga och en blandning av soliga och skuggiga partier i trädgården. Idealet är förstås om det under hela dagen finns någon plats med sol respektive skugga.

Att skapa skugga

Har din trädgård tillräckligt med skugga? Om inte, tänk igenom var du vill skapa mer skugga och hur du vill göra det. Beroende på vilken sorts träd eller buskar du väljer får du olika karaktär på skuggan. Pergolor, plank och andra konstruktioner är effektiva för att fort skapa skugga. Om du snabbt vill skapa skugga i form av silat solljus från trädkronor finns alternativet att köpa ett större träd som redan har utvecklat en rejäl krona. Det kostar lite mer men är väl investerade pengar när man står med en kal tomt som behöver skydd mot solen. När trädet väl är på plats kan det också bli lättare att införa andra växter som annars kan ha svårt för att etablera sig i en helt öppen miljö. När du köper ett fullstort träd måste du vara extra noga med att följa leverantörens planteringsanvisningar och försäkra dig om att trädet passar förhållandena på platsen.

Jord