Trädgård à la Rosenholm

Repetition

Att låta en och samma växtsort komma igen på flera ställen ger trädgården sammanhang och harmoni. Det är en princip som fungerar för såväl större vedartade växter som perenner. Så skapar till exempel repeterad användning av bågformade bokhäckar en rytm som binder ihop Drömparkens olika delar. Ungefär som refrängen i ett musikstycke.

Ett blåvitt fält av blandade vårkrokus, Crocus vernus, 'Jeanne d'Arc' och ’Victor Hugo’ som sticker upp under tidig vår i Klosterparken är en ytterst enkel, men effektiv och vacker form av repetition

Ett blåvitt fält av blandade vårkrokus, Crocus vernus, ‘Jeanne d’Arc’ och ’Victor Hugo’ som sticker upp under tidig vår i Klosterparken är en ytterst enkel, men effektiv och vacker form av repetition

Inne i en perennrabatt kan man arbeta på liknande sätt genom att låta några av växtgrupperna, och ibland kanske till och med alla, komma igen på ett par eller flera ställen. Det kan vara i ungefär lika stora områden varje gång eller ordentligt varierade beroende på vad man tycker passar in och vilket intryck man vill skapa. Oavsett hur man gör är det just repetitionen som är nyckeln till harmoni. Fält med likadana växter som kommer igen på olika ställen blir behagliga hållpunkter för ögat och gör att rabatten upplevs som en sammanhängande helhet. Det skapas en rytm som binder ihop planteringens olika delar.

Eko, alltså att låta en större grupp klinga av i mindre grupper eller enstaka plantor, passar växter med tydlig karaktär, som här prickflox, Phlox maculata, 'Delta'. Effekten blir snygg även med ännu lite längre avstånd mellan ursprungsgruppen och ekoplantornna.

Eko, alltså att låta en större grupp klinga av i mindre grupper eller enstaka plantor, passar växter med tydlig karaktär, som här prickflox, Phlox maculata, ‘Delta’. Effekten blir snygg även med ännu lite längre avstånd mellan ursprungsgruppen och ekoplantornna.

En speciell form av repetition är ekot. Det innebär att man en bit ifrån en grupp med flera exemplar av en växtsort planterar ett ensamt exemplar av samma växt, som ett eko av den större gruppen. Det här är en metod som främst lämpar sig för lite större perenner som har en tydlig karaktär. Till exempel tuvrör, jättetåtel och höstsilverax.

I Enköpings parker kan man också se kompositioner där man i stället för att repetera samma växtsort repeterar likadana former eller färger för att skapa rytm och samhörighet. På så vis kan man odla flera olika sorter utan att intrycket för den skull blir rörigt. En metod väl värd att ta efter för trädgårdsägare som gärna vill ha mångfald eller har rabatter med olika odlingsbetingelser i olika delar. Kanske kastar ett träd djup skugga över vissa partier medan andra områden är fritt exponerade för solljuset, vilket gör att det inte är samma växter som kan odlas med lyckat resultat.

Guldazalea, Rhododendron luteum

Guldazalea, Rhododendron luteum

Repetition fungerar lika väl i stor som i liten skala. I Skolparken återkommer guldazalea, Rhododendron luteum, i bestånd av varierande storlek upp efter kanten av tallskogen. Det känns inte bara harmoniskt, man skulle kunna tro att de växer där naturligt. Mängden av dem gör att väldoften sprider sig många tiotals meter, långt ut på gatan, när blomningen är som mest intensiv i början av juni.

Franskt kungsljus, Verbascum chaixii 'Album', silvermartorn, Eryngium giganteum och stäppsalvia, Salvia nemorosa ’Caradonna’

Franskt kungsljus, Verbascum chaixii ‘Album’, silvermartorn, Eryngium giganteum och stäppsalvia, Salvia nemorosa ’Caradonna’

Högrest franskt kungsljus, Verbascum chaixii, ‘Album’ och silvermartorn, Eryngium giganteum, som återkommer på flera ställen ger rabatten en mycket tydlig rytm. Det här är kortlivade perenner som i gengäld frösår sig friskt och skapar sina alldeles egna repetitioner. Det mörklila fältet mellan silvermartornen är stäppsalvia, Salvia nemorosa, ’Caradonna’. Bild från Drömparken i slutet av juli.

Något för varje årstid