Trädgård à la Rosenholm

Sparsmakad elegans

De här estetiskt mycket tilltalande trädgårdarna präglas av enkelhet och funktionalitet med ett väl uttänkt och be gränsat växtmaterial. Det är inte fråga om några särskilt ovanliga växter utan om klassiska trädgårdsväxter som kombineras till vackra kompositioner där de milda färgerna, bladverken och formerna får spela huvudrollen.

Starka, lugna former i harmoni präglar den trädgård som Ulla Molin skapade i Höganäs. Färgskalan domineras av grönt och silver med sparsamma inslag av blommande växter i blått, marktegel bidrar till trädgårdens rena och smakfulla framtoning. Möbler, krukor och prydnader är av god, enkel form i trä, keramik, glas eller betong. Skrälliga färger och mönster göre sig icke besvär.

Starka, lugna former i harmoni präglar den trädgård Ulla Molin skapade i Höganäs. Färgskalan domineras av grönt och silver med sparsamma inslag av blommande växter i blått, marktegel bidrar till den rena och smakfulla framtoningen. Skrälliga färger och mönster göre sig icke besvär.

Här finner vi formsköna perenner som hasselört, kattfot, sockblomma, stäppsalvia och vitmalört i täckande mattor, inget plotter eller omotiverade starkt färgade blommande växter som stör den återhållsamma färgskalan och lugnet. Allt är avpassat för att passa in i och understödja helheten. Klippta häckar och fi gurer av buxbom, idegran och liguster bildar struktur och står som utmärkt fond till de få blommor som sticker upp bland de marktäckande bladväxterna.

Hos kläddesignern Barbro Sörman på Lidingö är allt i trädgården baserat på växters form och struktur. Uteplatsen är av grått marktegel och myskmadra, hasselört och jättedaggkåpa tillåts sticka upp mellan plattorna. Aklejrutan är vacker redan i knopp och rododendronens blad sköna även de 49 veckor per år den inte blommar. Vid dörrtrappan står en formklippt bambu vacker och prydlig.

Hos kläddesignern Barbro Sörman på Lidingö är allt baserat på växters form och struktur. Uteplatsen är av grått marktegel och myskmadra, Galium odoratum, hasselört, Asarum europaeum, och jättedaggkåpa, Alchemilla mollis, tillåts sticka upp i skarvarna. Aklejruta, Thalictrum aquilegiifolium, är vacker redan i knopp och rododendronens blad sköna även de 49 veckor per år den inte blommar.

Lekfullt och originellt