Trädgård à la Rosenholm

Marktäckande mattor

Med all jord täckt blir skötselarbetet lindrigare och trädgården också betydligt vackrare. Växter som effektivt täcker bar jord och breder ut sig till mattor brukar kallas för marktäckare. När man använder ordet syftar man vanligtvis på perenner, men det finns även en hel del vedartade växter som kan användas för att täcka marken.

Marktäckare kan användas både i framkanten av perennrabatten och längre in tillsammans med måttligt höga växter. Kruxet kan vara att en del är så duktiga på att täcka marken att de ger problem med att växer in i och konkurrera ut perennerna runtomkring. Att göra medvetna val av lagom expansiva sorter i förhållande till omgivande perenner rekommenderas.

Annars är ju just förmågan att snabbt breda ut sig och täcka all bar jord det som är mest eftertraktat hos marktäckarna. När de används för att klä in marken under buskar och träd är det en mycket värdefull egenskap att de snabbt etablerar sig och kan hålla ogräset stången. Samma marktäckare som täcker ett större område eller kommer igen på flera ställen i en trädgård bidrar också till att skapa samhörighet och binda ihop trädgårdens olika delar. Den blir som en lugn grön bas mot vilken perenner, buskar och träd framträder med sin blomning, sina blad eller sitt växtsätt.

En del marktäckare har iögonfallande blommor som förändrar deras uttryck under några veckor. Det ger spännande och värdefull variation bara man ser till så att blommornas form och färg passar in i det sammanhang som marktäckaren ska användas.

Marktäckare kan ha såväl stora blad som små, men de behöver alltid växa tätt och delvis överlappa varandra för att växten ska kunna täcka jorden. Bladen på en marktäckare värd namnet får inte tappa stinget utan måste hålla sig snygga och fräscha under hela växtsäsongen.

Flera av de marktäckande perennerna är delvis eller helt vintergröna och det är förstås en extra tillgång när man vill skapa en komposition som har långt skönhetsvärde. Bladen kan bli lite tufsiga mot slutet av vintern, men de brukar snabbt skylas över av nya fräscha blad på våren.

Eftersom marktäckare breder ut sig sidledes ger de alltid ett horisontellt intryck som dock kan variera något beroende på växtsättet. En del marktäckare har en ovansida som ser ganska rak ut medan andra har ett mer vågigt eller kuddliknande växtsätt. En del bildar en mycket tät och bara några få centimeter hög matta medan andra är några decimeter höga och luftigare i sitt växtsätt.

Olika marktäckare är olika bra på att hålla ogräs stången. De som är effektivare på att stå emot ogräset ger så klart mindre skötselarbete. Nog så viktigt såväl i parker som i den egna täppan där hemma. I Enköping har man provat många sorters marktäckare och kommit fram till vilka som fungerar bra i olika sammanhang. Här presenterar vi några av dem: säkra kort som det knappast går att misslyckas med.

Skugg-gröna, Pachysandra terminalis

Skugg-gröna, Pachysandra terminalis

Skugg-gröna, Pachysandra terminalis, bildar en sammanhängande matta under de små träden i Klosterparkens utkant. Det är så frodigt grönt attdet  är svårt att ta in att man faktiskt inte är någonstans i tropikerna utan i odlingszon 3 i Sverige. Skugg-gröna har friskt gröna, blanka blad som är något läderartade och vintergröna. Den får oansenliga vita blommor i maj. Utvecklas bäst i fuktighetshållande och humusrik jord. i halvskugga–skugga. Höjd ca 20 cm. Härdig. C/c-avstånd: 30 cm.

Hasselört, Asarum europaeum

Hasselört, Asarum europaeum

Hasselört, Asarum europaeum, har glänsande, läderartade, vintergröna blad som ger ett exklusivt intryck. Den får oansenliga blommor som döljs av bladverket. Ibland kan den skadas av barfrost på vintern, men på våren brukar det repareras av nya fräscha blad som snabbt täcker över de gamla. Blir 10–15 cm hög och vill växa i halvskugga–skugga. Halvhärdig. C/c-avstånd: 25 cm. På bilden från Klosterparken syns den sällskapa med gravfunkia, Hosta crispula.

Waldsteinia, Waldsteinia ternata

Waldsteinia, Waldsteinia ternata

Waldsteinia, Waldsteinia ternata, är en mycket lättodlad och tålig vintergrön marktäckare. Den passar med sina försynta tredelade blad, mycket bra som undervegetation till andra perenner och till lökväxter, buskar och träd. Waldsteinian får söta små gula blommor i maj–juni, men de kommer mest de första åren innan bladmattan hunnit växa sig tät. När man väl fått en täckande bladmatta blir blomningen mycket sparsam, men å andra sidan är det ju främst för bladens skull man odlar den här växten även om också blommorna är fina. Trivs bäst i halvskugga–skugga. Höjd 15 cm. Härdig. C/c-avstånd: 35 cm.

Myskmadra, Galium odoratum

Myskmadra, Galium odoratum

Myskmadra, Galium odoratum, klär in marken mellan hybridliljorna som inte förmår att själva dölja jorden. Det här är en marktäckare som inte är vintergrön, men vars små fräscht gröna blad som sitter samlade i kransar tittar upp ganska tidigt på våren. I månadsskiftet maj–juni blommar den med skira, stjärnlika vita blommor i små kvastar. Blir ca 15 cm hög och trivs i halvskugga–skugga. Härdig. C/c-avstånd: 30 cm. Drömparken.

Ormöga, Omphalodes verna

Ormöga, Omphalodes verna

Ormöga, Omphalodes verna, täcker snabbt marken med sina avlånga hjärtformade blad. Den blommar i maj med förgätmigejlika blå blommor, men det finns även en vit sort. Trivs i halvskugga–skugga och blir 15–20 cm hög. Räknas som halvhärdig, vilket kan göra den lite knepigare att övervintra i högre zoner. C/c-avstånd: 35 cm. Klosterparken.

Kronnäva, Geranium x oxonianum, ’Rebecca Moss’

Kronnäva, Geranium x oxonianum, ’Rebecca Moss’

Kronnäva, Geranium x oxonianum ’Rebecca Moss,’ bildar en tät låg matta som döljer jorden. Den bildar en fin kant mot stenläggningen i Kölnbacksparken där den försynt faller över den låga rabattkanten. Blommorna är näpet tvåfärgade i rosa och vitt. Vilken färg som dominerar varierar från blomma till blomma, vilket ger den här sorten ett särdeles levande och intressant utseende. I bakgrunden syns den mer starkrosa flocknävan, G. macrorrhizum ’Pindus’, som också har ett marktäckande växtsätt. Flocknävan går bra att odla i såväl sol som skugga medan kronnävan föredrar sol–halvskugga. De blir ca 20–30 cm höga och blommar under några veckor i juni–juli. Båda är härdiga och har ett c/c-avstånd på 40 cm.

Röd sockblomma, Epimedium × rubrum

Röd sockblomma, Epimedium × rubrum

Röd sockblomma, Epimedium × rubrum, får uppseendeväckande rödtonat bladverk och näpna små blommor på våren. Längre fram övergår den till att bli enfärgat grön och blir då inte lika iögonfallande, men är fortfarande en superb marktäckare som effektivt klär in marken med ca 20 cm höga tuvor. Delvis vintergrön. Sol–halvskugga. Mycket härdig. C/c-avstånd: 30 cm. Pastor Spaks park.

Häxört, Circaea alpina

Häxört, Circaea alpina

Häxört, Circaea alpina, växer vild i nästan hela landet. Är ännu inte så vanlig i trädgårdssammanhang men kommer säkert att bli, för den är fantastiskt lättanpasslig och verkar trivas nästan var som helst. I naturen växer den i kärr och fuktiga skogsområden där det är ganska skuggigt, men i Drömparken har den visat sig trivas i soligt läge på vanlig trädgårdsjord. Den breder ut sig och bildar en fin bladmatta som kan användas som underplantering till höga perenner som är kala nedtill. Blommar med små vita blommor i juli–augusti och går att odla i hela landet. Blir ca 20 cm hög. Mycket härdig. C/c-avstånd: 30 cm.

Rosenplister, Lamium maculatum

Rosenplister, Lamium maculatum

Rosenplister, Lamium maculatum, sprider sig alltför våldsamt för att passa med ömtåliga växter. Fungerar däremot utmärkt under buskar, träd och storvuxna perenner, som här i Drömparken. Är fenomenal på att anpassa sig till skiftande förhållanden och klarar både sol och skugga. Odlas för de vitgrön-variegerade bladen, på en del sorter uppseende vita. Får små läppblommor till och från under maj–augusti, i olika nyanser av lila, rosa, vitt och till och med purpur. Sprider sig med korta utlöpare och självsår sig lätt till plantor med varierande utseende på blad och blommor. Delvis vintergrön. Blir 15–30 cm hög och räknas som härdig. C/c–avstånd: 30 cm.

Liten stefanandra, Stephanandra incisa ’Crispa’

Liten stefanandra, Stephanandra incisa ’Crispa’

Liten stefanandra, Stephanandra incisa ’Crispa’, är en låg buske med utbrett marktäckande växtsätt. I Munksundskällan täcker den effektivt marken under klotlönnarna och bildar med sitt kuddlika växtsätt en böljande yta med små kullar som ser väldigt effektfullt ut. Den blommar på våren med ganska oansenliga vita små blommor men som i massplantering ändå ger ett maffigt intryck. Bladen är ljusgröna, krusiga och snyggt flikiga. När hösten kommer färgas de i skiftande nyanser av orange och rött. Behöver lätt och lucker jord för att utvecklas bra. Sol–halvskugga. Höjd 50 cm. Zon 3. C/c-avstånd: 60–80 cm.

Gröna tak