Trädgård à la Rosenholm

Beskär lätt och rätt – 7 tips

Beskär återhållsamt så undviker du skatbon i dina träd – de beror på att träden beskurits för hårt. Ge dem lugnet tillbaka genom att klippa försiktigt och med eftertanke.

Text: Dan Rosenholm
Dan och Ann-Christin Rosenholm

Nämen titta, nu har äppelträdet skickat iväg ännu fler skott rakt upp i himlen, ropar du när löven ramlat av på hösten. Som ett skatbo ser kronan ut, vattenskott brukar de långa vertikala skotten kallas. Bara en sak att göra, klipp bort alltihopa och lite till. Men det är fel, rejält fel. Att skjuta skott i mängder är ett sätt för träden att försvara sig mot omild behandling, ett stressymptom. Bäst är att från början klippa försiktigt, då slipper man problem. Har man väl varit för hårdhänt går det ofta, men inte alltid, att steg för steg lugna den drabbade. Med träd ska man vara snäll – beskär lätt och rätt.

Tips 1 – Klipp minimalt

Bäst är att göra rätt från början, då slipper man framtida problem och onödigt jobb. Principen är enkel, klipp så lite som möjligt. Ta först bort döda grenar, sedan sådana som korsar varandra och går snett. Är kronan för tät kan enstaka hela grenar tas bort.

En gren inte tjockare än att den kan skäras med sekatör tas av i en grenklyka.

En gren inte tjockare än att den kan skäras med sekatör tas av i en grenklyka.

En gren inte tjockare än att den kan skäras med sekatör tas av i en grenklyka. Trots det kortas längden in uppåt en meter. Beskär man så här behöver man inte oroa sig för att trädet skadas.

Tips 2 – Lugna den nervöse
Sisådär två år efter en hård beskärning kan trädkronan se ut ungefär såhär

Sisådär två år efter en hård beskärning kan trädkronan se ut ungefär såhär.

När ett träd skjuter massor av skott beror det på att det blivit stressat och nervöst av för hårdhänt behandling. Att då klippa ännu tuffare gör bara saken värre. Ta istället bort maximalt två tredjedelar av skotten varje år tills trädet börjar få lagom många grenar och känner sig tryggare. Med tiden, det tar minst fem år, återbildas en naturlig krona.

Sisådär två år efter en hård beskärning kan trädkronan se ut ungefär såhär, det stressade trädet gör allt för att nå upp i himlens höjd. Att återge stackaren lugnet är ett projekt på fem eller i värsta fall tio år.

Tips 3 – Kapa inte tjocka grenar mitt på
Vad är tanken bakom den här beskärningen?. Beroende på typ av av träd kommer reaktionen vara att sakta dö, skjuta tokmånga skott eller båda.

Vad är tanken bakom den här beskärningen?. Beroende på typ av av träd kommer reaktionen vara att sakta dö, skjuta tokmånga skott eller båda.

Att kapa tjocka grenar rakt av är förkastligt. Plommon, körsbär, björkar och lönnar tillhör de som inte alls tål det. På stammen nedanför skjuter de enstaka skott som efter några år dör. Förr eller senare får man ta bort hela grenen eller trädet. Äpplen, päron, lindar och pilar tillhör de träd som tål hård beskärning, men resultatet blir inte mycket bättre. Pang, bom, så skjuter de massor av skott rakt upp i himlen, och sedan har man beskärningsjobb för snart sagt ett decennium framåt.

Vad är en för tjock gren? I det här sammanhanget ungefär något som har större diameter än ett finger, att vara mer exakt är inte meningsfullt.

Tips 4 – Klippa årsskott? Ibland.

Årsskott kallas den del av grenen som skjutit fram den senaste säsongen. De kan vara alltifrån några centimeter till över en meter, beroende på vilken sorts träd det är. I dem finns gott om nya grenanlag som utvecklas om de skärs in.

Årsskott kan klippas av två skäl. På små träd görs det för att de ska förgrena sig. På större för att hålla tillbaka tillväxten. När det gäller fruktträd som äpple och päron finns en nackdel med att beskära i årsskott, grenarna böjer sig inte neråt på ett naturligt sätt vilket är en förutsättning för att fruktved och blommor ska bildas.

När du klipper i årsskotten gör det strax ovanför ett grenanlag.

När du klipper i årsskotten gör det strax ovanför ett grenanlag.

Tips 5 – Klippa av toppen? Ibland.

Att ta av toppen på ett träd är ett drastisk ingrepp, vid två tillfällen är det motiverat. När trädet är ungt, de första åren efter plantering, görs det för att det ska grena sig åt sidorna och inte bara växa upp i himlen.

Det andra fallet är när trädet vuxit sig stort. Då kan man behöva ta bort själva toppen för att minska höjden och ge kronan luft, en operation som ska göras med största eftertanke.

Ibland bildar träd dubbla toppar bredvid varandra. Ta bort den ena, det är en regel som gäller för både små och stora träd.

Bortkapad topp och beskärning i grenklykor.

Bortkapad topp och beskärning i grenklykor.

På ett äldre äppelträd som var för högt och yvigt kapades toppen bort. Det beskars också, uteslutande i grenklykorna, för att ge luft i kronan och hålla ner storleken. I huvudsak fick den behålla sin naturliga form. På hösten efter att bilden togs gav den ungefär 15 hinkar med fina gravensteiner-frukter.

Beskärning i grenklyka.

Beskärning i grenklyka.

Tips 6 – Beskär i grenklykor

Det bästa sättet att hålla ner storleken på träd är att skära i grenklykor. Träden märker inte så mycket av det, stressen uteblir och de svarar inte med massor av nya skott. Välj att om möjligt kapa bort den längsta grenen i en klyka. Skär ganska nära stammen.

Tips 7 – Beskärningstid

Det finns tre tidpunkter på året att beskära träd. Den traditionella beskärningstiden är vårvintern. Det beror på att det var då trädgårdsmästare hade tid. Numera anses vårbeskärning öka träds benägenhet att skjuta skott, vilket dock strider mot min egen erfarenhet. Istället brukar man rekommendera JAS-beskärning, det vill säga perioden, juli, augusti, september. Nackdelen är att det är eländigt svårt att veta vad man gör då – man ser inte trädet för bara löv.

Själv beskär jag i de perioder jag har tid och lust.

Själv beskär jag i de perioder jag har tid och lust.

Det tredje alternativet är senhösten efter att träden tappat alla sin löv. Det ökar vinterkänsligheten hos vissa sorter, till exempel pilar, speciellt sådana som växer på gränsen till sin härdighet.

Själv beskär jag i de perioder jag har tid och lust. Oftast blir det på vårvintern. Trots att det strider mot nutida rekommendationer blir träden inte benägna att skjuta nya skott, förutsatt att man klipper i grenklykorna.