Trädgård à la Rosenholm

VÄXTER MED TEXTUR

Katsurans, Cercidiphyllum japonicum, hjärtformade blad med fina nerver kontrasterar fint mot strutbräkenets, Matteuccia struthiopteris, starkt flikiga, nästan fjäderlika, blad. Längst fram syns skuggrönans blanka läderartade blad tillsammans med några självsådda små lönnplantor. Allt är grönt, men ändå så olika i form och textur.

Katsurans, Cercidiphyllum japonicum, hjärtformade blad med fina nerver kontrasterar mot strutbräkenets, Matteuccia struthiopteris, starkt flikiga, nästan fjäderlika. Längst fram syns skuggrönans blanka läderartade blad tillsammans med några självsådda lönnplantor. Allt är grönt, men ändå så olika i form och textur.

En växts textur har betydelse för hur den uppfattas. Med textur menas hur framförallt växtens bladytor, men även blomytor, är beskaffade och ser ut. De kan vara blanka, matta, luddiga, buckliga, sträva och så vidare. En växt med en tilltalande textur kommer bäst till sin rätt om den kontrasteras mot en växt med en helt annan. De helt olika texturerna framhäver varandra och får oss att se texturkvaliteterna som vi annars kanske inte hade uppmärksammat. När du på ett medvetet sätt kombinerar olika texturer med varandra, öppnar sig en ny värld av fantastiska kombinationer med en betydligt längre säsong än samplanteringar som enbart bygger på vackra blomkombinationer.

Ulla Molins fantastiska trädgård i Höganäs bygger mycket på form och texturkombinationer. Vitmalörten och kattfotens ludna bladverk mot fågelbadets blanka vatten och markteglets hårda yta, de långsmala dagliljebladen mot buxbomsklotens små blanka blad, idegranens dova barr och äppelträdets skrovliga bark är alla exempel på verkningsfulla texturkontraster som bidrar till att göra den här trädgården till den fantastiska skapelse den är.

Ulla Molins fantastiska trädgård bygger mycket på form och texturkombinationer. Vitmalörtens och kattfotens, Antennaria dioca, ludna bladverk mot fågelbadets blanka vatten och markteglets hårda yta, de långsmala dagliljebladen mot buxbomsklotens små, blanka, idegranens dova barr och äppelträdets skrovliga bark är alla verkningsfulla texturkontraster.

Bladens textur påverkar hur ljuset reflekteras respektive absorberas av växten. Blanka blad reflekterar en stor del av ljuset. Ljusa, blanka blad kan därför på ett effektivt sätt användas för att ljusa upp mörka hörn. Den starka reflektionen från en blank växt gör att man uppfattar den som närmare än vad den är, något som kan utnyttjas för att visuellt förkorta ett långsmalt trädgårdsrum.

Med den täta blanka hasselörten, Asarum europaeum, som närmsta granne ser myskmadran, Galium odoratum, ännu mer sirligt ljusgrön ut än annars. Blad med helt olika yttextur framhäver varandras skönhet. Blankt mot matt, tunt mot läderartat tjockt och sirligt mot kompakt finns i den här vackra kombinationen som Barbro Sörman skapat i sin trädgård.

Med den täta blanka hasselörten, Asarum europaeum, som närmsta granne ser myskmadran, Galium odoratum, ännu mer sirligt ljusgrön ut än annars. Blad med helt olika yttextur framhäver varandras skönhet. Blankt mot matt, tunt mot läderartat tjockt och sirligt mot kompakt finns i den här vackra kombinationen som Barbro Sörman skapat.

Mörka, matta blad och barr absorberar mycket ljus och bidrar med ett dovt och lugnt intryck som utgör en utmärkt bakgrund för blommande växter. Matta växter ger också intryck av att stå längre bort än de egentligen gör, vilket kan användas för att öka intrycket av djup och avstånd. Man får dock akta sig för att låta de matta, mörka bladen och barren dominera, eftersom den då kan komma att upplevas som dyster och tråkig.

Det är inte bara bladets ytbeskaffenhet som påverkar om vi uppfattar växten som blank eller matt utan även bladstorleken inverkar. Den riktiga blankheten kommer bäst fram i större blad, småbladiga växter uppfattas därför vanligtvis som matta.

Daggfunkian, Hosta sieboldiana ’Elegans’, blådaggiga nästan vaxartade blad framhävs av vitmalörtens, Artemisia ludoviciana ’Silver Queen’ gråludenhet och gyllenlönnens, Acer shirasawanum ’Aureum’, vackert skurna limegröna blad.

Daggfunkian, Hosta sieboldiana ’Elegans’, blådaggiga nästan vaxartade blad framhävs av vitmalörtens, Artemisia ludoviciana ’Silver Queen’ gråludenhet och gyllenlönnens, Acer shirasawanum ’Aureum’, vackert skurna limegröna blad.

VÄXTERNAS DOFT