Trädgård à la Rosenholm

UTGÅ FRÅN DET SOM FINNS

Acceptera begränsningarna

Den miljö en trädgård skapas i bestämmer möjligheterna för  utformningen. Det finns inga direkt dåliga lägen, däremot skapar tomt och hus gränser för vad som går att göra. Att utgå från det som finns är nödvändigt för en funktionell och vacker trädgård. Det gäller oavsett om du står där med en helt ny och tom tomt eller en gammal, yvig trädgård som ska förnyas.

På en ny tomt finns oftast inga åldriga fruktträd att förhålla sig till, men anpassningen till platsen består av så mycket mer. Klimatet, jorden och omgivningarna finns alltid där och har en avgörande inverkan på vilken sorts trädgård som är möjlig att förverkliga. I en sandig södersluttning bör torktåliga växter som kan skapa skugga användas. I norrläge, däremot, fungerar bara skuggtåliga växter. Se begränsningarna som en möjlighet.

Läget och omgivningar
Laila Lindström på Lidingö har på 250 kvadratmeter skapat flera avskilda rum och uteplatser. Från den uteplatsen invid vardagsrummet leder gången förbi Alliumbollar, bergbambu och funkior till sittplatsen under den uppstammade paradisbusken.

Laila Lindström på Lidingö har på 250 kvadratmeter skapat flera avskilda rum och uteplatser. Från den uteplatsen invid vardagsrummet leder gången förbi alliumbollar, bergbambu och funkior till sittplatsen under den uppstammade paradisbusken.

Omgivningarna kommer att påverka dina trädgårdsönskemål. Ligger husen tätt och grannarna har full insyn över din uteplats vill du säkert skapa insynsskydd för få en mer intim känsla. Har du däremot en vacker utsikt över en sjö vill du nog inte skymma den. Ligger din tomt i skugga på en norrsluttning så misströsta inte, där går att skapa den mest underbara trädgård. Ligger tomten på rena urberget kan man få till en fantastisk skapelse även där.

En god känsla för platsen är viktig för att skapa den trädgård du vill ha. Om du vill kan du anteckna dina iakttagelser och rita en skiss över hur din tomt ser ut idag. Fotografier från några olika håll och, om möjligt, olika årstider är bra som dokumentation.

Karin Wilhelmsson, Vidja
Karin Wilhelmsson, Vidja

Karin Wilhelmsson, Vidja

Karin Wilhelmsson, Vidja

Karin Wilhelmsson, Vidja

I Vidja söder om Stockholm har Karin Wilhelmsson skapat en unik trädgård på en brant kulle med mycket berg i dagen. Torktåliga suckulenter och andra, ofta kuddbildande, perenner breder ut sig i varje skreva av berget. På försommaren blir marken mellan de kala berghällarna nästan täckt av den färggranna blomningen. I de områden där det finns mer jord och skugga växer rododendronbuskarna så frodigt att man tror sig vara i de sydligaste delarna av landet. Växter och utformning är anpassade till läget, som många skulle betrakta som hopplöst, så att en oslagbart vacker trädgård skapats.

Huset