Trädgård à la Rosenholm

VÄXTERNAS BEHOV

Hemma hos Gunborg Orrmalm i Poultikasvaara, zon 8, frodas perennerna och kommer igen år från år trots de hårda och långa vintrarna (motsatt sida). Hemligheten är väl valda härdiga växter som klarar det tuffa klimatet samt väldränerade odlingsbäddar som underlättar övervintringen.

Hemma hos Gunborg Orrmalm i Poultikasvaara, zon 8, frodas perennerna och kommer igen år från år trots de hårda och långa vintrarna. Hemligheten är väl valda härdiga växter som klarar det tuffa klimatet samt väldränerade odlingsbäddar som underlättar övervintringen.

Under trädens skuggande kronor, i Ulf Trotzigs trädgård på Öland, breder de skuggälskande växterna ut sig. Det här är rätt plats för funkior, Hosta, av olika sorter, strutbräken, Matteuccia struthiopteris, svart nysrot, Veratrum nigrum, och det storväxta strålögat, Telekia speciosa, vars gula blommor vi ser böja sig ner över de lägre bladväxterna. En smal stig slingrar sig fram genom den djungellika växtligheten och för oss längre in i trädgården.

Under trädens skuggande kronor, i Ulf Trotzigs trädgård på Öland, breder skuggälskare ut sig: funkior, strutbräken, Matteuccia struthiopteris, svart nysrot, Veratrum nigrum, och storväxta strålöga, Telekia speciosa, vars gula blommor böjer sig över de lägre växterna. En smal stig slingrar sig genom den djungellika växtligheten.

Växter har olika krav på livsmiljö. En del föredrar skugga och fukt medan åter andra gillar sol och torka. För varje miljö finns växter som trivs, men urvalet för det vi kan tycka är problemmiljöer, som till exempel mycket djup och torr skugga, är mer begränsat än i gynnsammare lägen.

Vissa växter är kinkiga och trivs bara i någon viss specifik miljö medan andra är mer anpassliga och frodas på olika typer av platser. Vill du göra det lätt för dig placera dina växter där de får behoven väl tillgodosedda. En aldrig så vacker skuggföredragande växt blir inte någon vacker syn, och riskerar till och med att dö, placerad på en alltför solig plats.

Många kryddväxter stortrivs i soligt och torrt läge medan en skuggigt och fuktig växtplats kan få dem att tyna bort och dö ut. Den torra soliga miljön passar också utmärkt för många av de växter som har silverludna blad som till exempel sandmalört, Artemisia stelleriana och lammöron, Stachys byzantina. Den silvergrå växten på bilden är den mindre härdiga grå helgonörten, Santolina chamaecyparissus. Bild från Capellagården på Öland.

Många kryddväxter stortrivs i soligt och torrt läge medan en skuggigt och fuktig växtplats kan få dem att tyna bort och dö ut. Den torra soliga miljön passar också utmärkt för många av de växter som har silverludna blad som till exempel sandmalört, Artemisia stelleriana och lammöron, Stachys byzantina. Den silvergrå växten på bilden är den mindre härdiga grå helgonörten, Santolina chamaecyparissus. Bild från Capellagården på Öland.

Hur hett önskade vi själva inte odla blomsterfunkia, Hosta fortunei ’Francee’, i vår soliga söderrabatt mitt emot garaget. Visst borde den lilla skugga som föll där en kort del av dagen kunna räcka om vi planterade en skuggande perenn bredvid och vattnade rikligt, intalade vi oss. Vi skred till verket, planterade enligt konstens alla regler tidigt på våren och såg för våra inre ögon en vacker rabatt med vitkantade funkiablad. Allteftersom sommaren gick såg funkian alltmer lidande ut. Bladen blev inte fylliga och stora utan futtigt små, mindre och mindre för varje nytt. Till slut var det bara att ge upp och flytta funkian till ett skuggigare läge. Snart levde den upp och frodades, och lyser upp omgivningen med sina vitkantade blad än i dag. Ett levande exempel på att det aldrig går att jobba mot naturen och växters krav på livsbetingelser, anpassa alltid växtvalet efter odlingsplatsens förhållanden.

Karin Wilhelmsson i Vidja
Olika sorters taklökar hemma hos karin wilhelmsson som villigt sprider sig i den karga miljön ovanpå berghällen.

Olika sorters taklökar hemma hos Karin Wilhelmsson som villigt sprider sig i den karga miljön ovanpå berghällen.

I en klippskreva hemma hos Karin wilhelmsson trivs rosa och vit rosenbräcka, Saxifraga Arendsiigruppen.

I en klippskreva hemma hos Karin trivs rosa och vit rosenbräcka, Saxifraga Arendsiigruppen.

Allt går, kanske man skulle kunna säga.

Även på rena berget kan man anlägga en blomstrande trädgård, när man anpassar sig till växternas krav. I soliga skrevor i berget kan man inte plantera funkior som vill ha fukt. Lika svårt vore det att anlägga ett köksland med potatis och blomkål där. Men suckulenter, och andra växter som kräver sol och torra förhållanden, de trivs och blommar vildsint mellan stenarna i Karin Wilhelmssons trädgård i Vidja söder om Stockholm.

STOMMEN FÖRST
Andra torktåliga perenner som mår bra på den här typen av växtplats är bergnejlika, Dianthus gratianopolitanus, trädgårdslewisia, Lewisia Cotyledon-gruppen, och purpurbräcka, Saxifraga oppositifolia.

Andra torktåliga perenner som mår bra på den här typen av växtplats är bergnejlika, Dianthus gratianopolitanus, broklewisia, Lewisia cotyledon, och purpurbräcka, Saxifraga oppositifolia.