Trädgård à la Rosenholm

Vertikaler och pelare

Både träd och buskar kan ha en upprättväxande form. Med det menas att de huvudsakligen ger ett vertikalt intryck och inte breder ut sig så mycket sidledes. Den upprätta formen kan variera mellan att vara ganska bred eller strikt smal. En del växter med upprätt form är jämntjocka hela vägen medan andra är bredare i basen och smalnar av upptill.

För träd är det inte alltid så lätt att veta om man ska se dem som takbildande eller upprättväxande eftersom även en smal krona kan ge takkänsla. Då får man helt enkelt se dem som både och. Den här indelningen i olika grupper är ju inte vetenskaplig på något sätt utan till för att hjälpa oss i tanken när vi planerar vår trädgård.

Tydliga vertikala former som hos till exempel rena pelarträd och konformade barrväxter är effektiva för att leda det mänskliga ögat i en viss riktning. Blicken följer pelarformerna. Det gäller oberoende av om de är placerade längs en formell allé eller står i ett informellt sicksackmönster. Något man kan använda sig av för att förstärka effekten av en siktlinje eller ett blickfång.

Pilbladsmagnolia, Magnolia salicifolia 'Wada's Memory'

Pilbladsmagnolia, Magnolia salicifolia ‘Wada’s Memory’

Pilbladsmagnolia, Magnolia salicifolia ‘Wada’s Memory’, får blommor som har hängande tepaler, magnoliors blomblad heter så. Det gör att den ger ett fladdrigare intryck än andra magnoliasorter som har mer samlade blommor. Den är mycket vacker där blommorna hänger likt små vita näsdukar på bar kvist i månadsskiftet april–maj. Blomningen är som syns på bilden från Klosterparken riklig. Blir ca 5–8 m högt. En tacksam magnolia som bör kunna odlas upp till och med zon 4. Den är dock mycket känslig för omplantering och man ska liksom när det gäller alla magnolior inte trampa på marken under den eftersom rötterna ligger ytligt och inte tål tryck ovanifrån.

Klätterhortensia, Hydrangea anomala ssp. petiolaris

Klätterhortensia, Hydrangea anomala ssp. petiolaris

Klätterhortensia, Hydrangea anomala ssp. petiolaris, ger samma effekt som en upprättväxande buske när den leds upp längs en trädstam som här i Klosterparken. Den kan få 6–7 meter långa rankor. Blommar från mitten av juni och flera veckor framåt med blomställningar som är vackra även då de blommat över. Trivs bra i halvskugga–skugga. Zon 4. I små trädgårdar kan just klätterväxter vara ett bra sätt att få höjd eftersom de lätt kan styras till den form som passar. Har man inte ett träd som de kan växa i så kan man sätta upp en spaljé eller ställning av den modell som önskas och vips så har man infört ett vertikalt element som gör miljön mer intressant.

Hängcypress, Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'

Hängcypress, Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’

Hängcypress, Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’, får ett mycket säreget utseende tack vare att smågrenarna hänger rakt ner från de horisontellt uppåtsträvande huvudgrenarna. Den är upprättväxande med en genomgående huvudstam och gör sig bra som solitär eller tillsammans i grupp, gärna med marktäckare inunder, som här i Skolparken. Det stora trädet bakom är en douglasgran, Pseudotsuga menziesii. Tycker man att hängcypressen börjar ta för stor plats på bredden så kan man mycket väl låta stamma upp den. Det brukar bli både effektfullt och snyggt. Vill växa i fuktighetshållande jord i sol–halvskugga. Höjd 10 m. Zon 3.

Serbgran, Picea omorika

Serbgran, Picea omorika

Serbgran, Picea omorika, har pelarformigt växtsätt och blir betydligt smalare än andra granar. Det gör den till ett utmärkt barrträd också i små trädgårdar eller som här i fickparken Munksundskällan. Den silvriga färgen på barrens undersida gör den mer livfull än de flesta andra granar. Kan även användas till häck. Trivs i fuktighetshållande jord i sol–halvskugga. Drar iväg ganska snabbt på höjden om jorden inte är torr för då går det långsamt. Höjd 15–20 meter. Zon 5.

Pelaravenbok, Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

Pelaravenbok, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’

Pelaravenbok, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’, har smalt upprätt växtsätt. Eftersom det är en relativt ny sort vet man inte slutlig bredd exakt, men bedömer att kronan kan bli ca 3 m bred då trädet nått en slutlig höjd på 10 m. Ett tåligt träd som växer långsamt och passar bra även i en villaträdgård. Sol–skugga. Zon 3. Pastor Spaks park.

Utbrett