Trädgård à la Rosenholm

Arkitektoniska former

För De Ovale Haver, ett koloniområde på Själland i Danmark, ritade C.Th. Sörensen (1893–1979) en mycket formstark planlösning där varje koloniträdgård inhägnades av klippta häckar. Lotterna fick en oval form i stället för den gängse rektangulära och den ena är inte den andra lik. Den starka arkitektoniska formen gör området intressant och vackert året om. De Ovale Haver plan lades 1948–49 och används som tänkt än idag.

För De Ovale Haver, ett koloniområde på Själland i Danmark, ritade C.Th. Sörensen (1893–1979) en mycket formstark planlösning där varje koloniträdgård inhägnades av klippta häckar. Lotterna fick en oval form i stället för den gängse rektangulära och den ena är inte den andra lik. Den starka arkitektoniska formen gör området intressant och vackert året om. De Ovale Haver plan lades 1948–49 och används som tänkt än idag.

I den arkitektoniska trädgården är rumsbildningen och växternas form viktiga.

Välklippta och välplacerade häckar eller figurer ger trädgården en god grundstruktur. Idegran, buxbom och liguster är utmärkta för ändamålet. Vackert växta, kronbildande träd skapar ombonade tak över delar av trädgården. Geometrin är tydlig och hisnande i sin enkelhet. Här finns inga krusiduller, inget plotter eller växter som inte passar in i helheten. Antalet växtarter är begränsat och har valts ut med tanke på växtsätt och bladens form och färg. De blommande växterna är få. Eleganta färg- och formkontraster förstärker den arkitektoniska känslan. Det kan vara träd med gulaktiga blad som kontrasterar effektfullt mot häckarnas mörkare färg, runda trädkronor som sticker upp över de strikt klippta häckarna och stora blad som spelar mot små blad eller barr. Proportionerna är de rätta och allt andas lugn, harmoni och balans.

Den fulländade arkitektoniska trädgården är inte lätt att skapa, men bland det mest estetiska man kan uppleva

Per Friberg, Bjärred
Per Friberg, Bjärred

Per Friberg, Bjärred

Per Friberg, Bjärred

Per Friberg, Bjärred

Arkitekten Per Fribergs trädgård är en orädd blandning av formellt med otyglad växtlighet. På framsidans gräsplan skapar formklippta, jättelika idegranar tillsammans med gräsets rutmönster en hisnande känsla. Ursprungligen, när Per Friberg var nyinflyttad, var idegranarna friväxande mastodonter som klipptes in hårt. Idegranar är en av få barrväxter som skjuter nya skott från bar ved, men man kan få vänta något år om man beskär hårt.

När man hos Per Friberg går från gatan in till huset passerar man en vacker kruka från Höganäs som brukats industriellt. Den står mellan åldrande buxbomshäckar inramade av lindar. Formmässigt lika vackert som behagligt.

Gunnar Martinsson, Ven
Gunnar Martinsson

Gunnar Martinsson, Ven

På landskapsarkitekten Gunnar Martinsson starkt sluttande tomt, nedanför Sankt Ibbs kyrka på ön Ven i Öresund, bildas trädgårdens stomme av vindlande häckar längs noga planerade nivåer. Nivåskillnaderna tas upp av liguster- och buxbomshäckarna som planterats i 1:2 sluttningar, en väl fungerande lutning även för trappor. Gångarna och uteplatserna är horisontella. Häckarna följer de naturliga höjdskillnaderna och skyddar mot vind och insyn, men medger strategiskt placerade utsikter. En enastående stark form med sitt ursprung i kravet på funktion. Det ljust gulgröna trädet är en gul robinia, Robinia pseudoacacia ’Frisia’ och den flerstammiga busken en narrbuske, Decaisnea fargesii. Som tak gulbladigt korstörne, Gleditsia triacanthos ’Sunburst’ medan grenen i förgrunden på bilden längst till höger tillhör kejsarträd, Paulownia tomentosa.

Gunnar Martinsson, Ven

Gunnar Martinsson, Ven

Orientalisk inspiration