Trädgård à la Rosenholm

Lyckas med vårlökar

  • Välj lökar av god kvalitet. Handla där det finns kunnig och intresserad personal. Billigast är inte bäst.
  • Plantera så tidigt som möjligt på hösten så att lökarna hinner rota sig innan vintern, gärna redan i september, naturligtvis beroende på var man bor
  • Planteringsdjupet ska vara ungefär 2–3 gånger lökens storlek. Hellre för djupt än för grunt. Rotanlagen bör ligga nedåt, men för de minsta lökarna kvittar det.
  • Som gödsel anses benmjöl passa speciellt bra, balanserat näringsinnehåll och långtidsverkande. Ungefär en eller två matskedar per normalstor lök vid plantering.
  • Placera helst lökväxter på de varmaste platserna i trädgården, i söderlägen och invid huset.
  • Lökväxter gillar väldränerad mark där de inte ruttnar bort. Många föredrar torr och grusig jord framför näringsrik trädgårdsjord. Köpt planteringsjord är inte bra.
  • Sätt grupper av lökar. Ingen idé att knussla. Tio eller tolv lökar är ett minimum, låt det gärna bli femtio eller hundra stycken.
  • Gör lite vilt. Lökar är vackra i ängsliknande gräsmattor, tillsammans med stenar och under buskar och träd. Trivs gör de oftast också på sådana ställen.
  • Om du vill det ska se ut som om lökarna spridit sig naturligt ta en näve, släng upp dem en liten bit i luften och plantera där de landar.
  • Sätt gärna vårlökar bland stora perenner. Den vissnande blasten döljs då av uppväxande blad.

Tillbaka