Trädgård à la Rosenholm

Trädgårdsinredning

På samma sätt som med växter är det klokt att tänka sig för innan man tar bort det som redan finns anlagt i form av plattgångar, uteplatser, spaljéer och liknande. Även om det går att fixa en ny gång på några veckor kostar det en hel del och tar många arbetstimmar i anspråk. Timmar som kanske bättre behövs för att göra något annat. Vad vi säger är inte att du ska låta bli att riva upp något som du tycker är förskräckligt fult eller som är undermåligt utfört. Självklart ska det bort! Men tänk dig för innan du tar bort det som bara är lite fel. Pröva att tänka om. Kanske du bara behöver förändra lite i den önskade designen för att det som redan finns ska passa in.

Vår uteplats
Vår uteplats

Vår uteplats

När vi själva flyttade in i hus funderade vi på vad vi skulle göra med en uteplats med ett mer än 20 år gammalt trädäck, som dessutom gränsade till en felaktigt anlagd gräsplätt. I stället för att göra om allt rustade vi upp och målade trädäcket, tog bort gräsmattan och ersatte den med marktegel i direkt anslutning till trädäcket och med en liten höjdskillnad emellan. Vi sparade inte bara arbete och pengar, det blev mycket trevligare med blandningen av gammalt och nytt och olika material än om vi hade gjort om allt helt och hållet. I förgrunden bland annat höstsilverax, Actaea simplex ’Brunette’.

Begränsningar