Trädgård à la Rosenholm

Från gräsplätt till entréträdgård

Följande, något redigerade och kortade, artikel var publicerad i Allt om trädgård 2004. Det var vår första och längden mer än dubbelt mot vad som blivit brukligt tio år senare.

Text: Ann-Christin Rosenholm
Bild: Dan Rosenholm

Planteringsplan

Planteringsplan

Att veta vad man skall göra av en liten framsidesträdgård är inte alltid lätt, särskilt när huset har gaveln mot gatan blir tomtdelen mellan hus och gata svåranvändbar. Med husets entré och parkering på varsin sida, som hos oss, blir det extra svårplanerat. När vi flyttade in fanns på den här delen av tomten, som i vårt fall är ungefär 90 kvadratmeter, endast gräsmatta, några kaprifoler och en bukettspireahäck mot gatan. För att komma  från parkeringen till entrégången, fick vi antingen gå rakt över gräset eller ut längs gatan. Här behövdes en trädgårdsgång som kunde binda ihop parkeringen med entréegången, det insåg vi ganska snart. Men hur skulle vi göra för att denna lilla tomtdel skulle kännas välkomnande och meningsfull och inte bara bli en intetsägande transportsträcka från parkeringen till huset?

Trädkronor mot gatan

Lösningen mognade fram successivt. Efter ett år planterade vi fyra träd innanför häcken mot gatan för att få en lite mer ombonad känsla. En annan tanke var att trädkronor som sträcker sig ut över häcken bidrar till en trevlig gatuatmosfär, man får den där härliga trädgårdskänslan redan på trottoaren. Eftersom vi ville mjuka upp parkeringens stora asfaltyta med ett grönt tak, planterade vi ett träd med bred krona i hörnet närmast den. Vi valde en rödblommig hästkastanj ’Briotti’. Så småningom blir den för stor men eftersom den växer ganska sakta ligger problemet långt fram i tiden.

För att inte riskera att träden skulle ge en uppradad känsla bröt vi av med en flerstammig japansk magnolia, Magnolia kobus, och fortsatte med två mindre träd av helt annan form. Amerikansk strimlönn och glanskörsbär var de två trädskönheterna. Båda har vasformad krona, men helt olika typ av bladverk. Framförallt gör sig deras helt olika och mycket praktfulla stammar väldigt bra tillsammans. Strimlönnens stam är grönvit randig ungefär som ett ormskinn medan glanskörsbärets är glänsande mahognyröd. Helt olika ska du också behandla dessa bedårande trädstammar. Glanskörsbäret skall du stryka ofta med handen för att gammal bark ska flagna och stammen bli ännu vackrare, medan strimlönnens bark skadas av beröring.

Vi prövade oss fram

För att få blomprakt anlade vi en stor rabatt längs hela långsidan in mot huset och planket. Några perenner fick plats här, men mest blev det ettårsblommor som vi dragit fram själva. Här kunde vi testa olika färgkombinationer för att komma fram till hur vi ville ha det i vår permanenta lösning med fleråriga växter. Vår entréeträdgård började få lite struktur och det blev lättare att se hur vi skulle fortsätta med förändringsarbetet. Vi insåg att en rak rabatt längs huset blev för stelt och tråkigt och bestämde att planteringsytan skulle få en mjukare och mer böljande form.

Nu började också tankarna och planerna på en trädgårdsgång att anta allt mer konkreta former. Vi skulle anlägga en slingrande gång kantad med växter som vi kunde njuta av var gång vi gick mellan huset och bilen. Rabatten breddades för att den skulle sträcka sig ända fram till trädgårdsgången, som på det viset samtidigt blev rabattavgränsning. För att lätt kunna sopa tillbaka jord och annat till rabatten placerades ingen kant mellan rabatten och plattgången. Vi valde att lägga en 70 centimeter bred gång med rödtonad byasten som klädde husets röda och vita fasad. Med den slingrande gången följde också en naturligt böljande planteringsyta in mot huset precis som vi eftersträvat.

Stäppsalvia och nepeta. Under juli månads hektiska bad- och grillsäsong bredde den invasiva, rödbladiga klövern ut sig över penningbladen. När vi ryckte bort den levde penningbladen upp, pigga och glada som förr.

Stäppsalvia och nepeta. Under juli månads hektiska bad- och grillsäsong bredde den invasiva, rödbladiga klövern ut sig över penningbladen. När vi ryckte bort den levde penningbladen upp, pigga och glada som förr.

Mellan entréträdgården och parkeringsytan är det en nivåskillnad på drygt 2 decimeter. Tidigare togs den upp av en järnvägssyll som låg som en kant längs med hela gräsmattan. Syllen togs bort och ersattes av murblock av byasten i samma röda nyans som plattorna i stengången. Under arbetets gång kom vi på att vi kanske skulle Iåta gången slutta ned mot parkeringen i stället för att göra ett par trappsteg som vi först hade tänkt. När vi la ut stenar för att testa och se hur det skulle bli, upptäckte vi att det just här såg mer inbjudande och naturligt ut med en sluttande gång. Även små detaljer kan ha stor betydelse för helhetsintrycket.

Sensommarbild vid bänken. Engelmannsvinet har slagit sig ner alldeles intill trädgårdsbänken. En charmig komposition skapad av naturen själv.

Sensommarbild vid bänken. Engelmannsvinet har slagit sig ner alldeles intill trädgårdsbänken. En charmig komposition skapad av naturen själv.

Begränsningens konst

En vinter av idogt läsande och skissande gick åt till att planera vad vi skulle ha i den stora rabatten. För att skapa variation i höjd och form och även minska på skötselkraven valde vi att blanda perenner, vedartade växter och barrväxter. Många växter stod på önskelistan och den svåraste delen av jobbet var att skära ned på antalet och inse att vi inte skulle få plats med allt vi ville ha. Begränsningens konst är A och O, men ack så svår, om man vill få till en vacker plantering. Att samla massor av olika vackra växter i en rabatt blir lika förfärligt rörigt som om man proppar sitt vardagsrum helt fullt med olika typer av prydnadssaker. De olika växterna förtar varandras skönhet och det vackra försvinner i mängden. I stället skall man försöka komponera ihop växterna så att de förstärker och framhäver varandras skönhet. Att använda flera exemplar av en och samma växt bidrar till att skapa en harmonisk helhet. Det är dock inte lätt att begränsa sig, växtgalning som man är. Trots det får nog slutresultatet av vår plantering ändå ses som en lyckad kompromiss mellan växtsamlarmanin och skolboken för god trädgårdsdesign. För att uppnå detta har vi hållit oss till en begränsad färgskala och planterat flera exemplar av samtliga perenner och rosor. Växt- och bladform är andra saker som vi tagit hänsyn till vid kompositionen.

Färgskalan i rabatten utgörs huvudsakligen av olika gröna, blå och gula nyanser närmast parkeringen för att längre bort glida över mot grönt och gult i kombination med rosa, rött och orange. Charlotta-apelns ljuvliga blekrosa blommor bidrar under några vårveckor med ett olydigt färgavbrott i den blågula rabattdelen. Den gula färgen kommer inte bara från blommor utan även blad och barr bidrar generöst med friskt gula nyanser. En gulbarrig idegran, David, har effekfullt planterats i en matta av gulbladigt penningblad. Blåblommande kantnepeta en bit bakom förstärker ytterligare kompositionens lyster.

Gammalt samsas med nytt

Det är bra att tänka sig för innan man tar bort det som redan finns. Särskilt gäller det vedartade växter som behöver många år för att bli fullutvecklade. Men på just vår framsida fanns inte mycket att spara, det enda som fanns var några kaprifoler och en friväxande häck av blommande bukettspirea, inte precis den häckväxt att matcha vår form- och färgmässigt genomtänkta nya framsida. Vi stod i valet och kvalet att riva upp den och nyplantera, ända tills vi på en promenad i grannskapet fick se en strikt formklippt bukettspireahäck som faktiskt såg riktigt bra ut. Den gick alltså att formklippa. Visserligen nådde den inte upp till idegrans- eller ligusterklass, men hur många år skulle vi inte behöva vänta på att en sådan häck växer upp? Sagt och gjort, vi tog fram häcksaxen och förvandlade på ett år våra yviga bukettspireor till formklippt häck.

Av orkes- och ekonomiska skäl valde vi också att behålla den del av järnvägssyllen ut mot parkeringen som låg till vänster om den nya gången. Med himalaja-enen ’Blue Swede’ och marktäckande vintergröna perenner strategiskt placerade blev den snart dold av växtlighet och kan få fylla sin uppgift som nivåavskiljare i många år ännu.

 Vintervackert
Gång på hösten med lysande kärleksört och vingad benved

Gång på hösten med lysande kärleksört och vingad benved

Entréeträdgården går man igenom i stort sett varje dag året om. Många vinterdagar är den det enda man ser av sin trädgård. Vårt mål var därför att försöka skapa en plats där vi i alla fall skulle uppleva ett uns av trädgårdstjusning varje dag, även den kalla tiden på året. Förutom glanskörsbäret och den amerikanska strimlönnen, som skänker vinterfägnad med sina exklusivt vackra stammar, planterade vi vingbenved. Med sina mycket speciella grenar utgör den ett spännande inslag i vinterträdgården och den har även ett vackert friskt grönt bladutspring och en explosivt vacker höstfärg.

Några mindre vanliga barrväxter och ett par järnekar bidrar med grön färg under vintern. För att få njuta av de vackra röda järneksbären planterade vi både en hon- och hanplanta. Även entréeträdgårdens marktäckare; penningblad, lammöron, hasselört, revsuga och waldsteinia är delvis vintergröna. Penningbladet fryser ofta ned framåt vårvintern hos oss i zon 3 och ibland kan hasselörten skadas av barfrost. När vårsolen börjar värma kommer de dock alltid tillbaka med nya fräscha blad.

Minska underhållsarbetet
Två olika tagetes planterades som utfyllnad i väntan på att lammöronen täcker öppen jord

Två olika tagetes planterades som utfyllnad i väntan på att lammöronen täcker öppen jord

Tar det då inte mycket tid att sköta en sådan här stor sammanhängande plantering? Nej, faktiskt inte. När alla växterna väl har etablerat sig och vuxit ut till en heltäckande matta, kommer inte mycket ogräs fram. Några få rensningar per säsong är allt som behövs för att hålla planteringen i skick. Men så länge det finns minsta gnutta öppen jord kvar kan ogräset nästla sig in och ställa till oreda. Vill man spara in på rensningsjobb under de första åren kan det därför vara klokt att plantera perennerna lite tätare.

Sedan är det förstås olika mellan olika perenner hur bra de är på att hålla ogräset stången. Av växterna i vår entréträdgård är det penningblad, lammöron av sorten ’Silver Carpet’ och salvia som släpper fram mest ogräs. Genom att undvika dem kommer man ifrån ännu lite rensningsjobb. Storbladiga lammöronen ’Big Ears’, praktlysing och kantnepeta håller däremot effektivt undan ogräset. Det som återstår är bara att se till att de starkaste perennerna inte breder ut sig alltför mycket. Vill man minska på underhållsbehovet ännu mer kan man dra ned på mängden perenner och plantera fler buskar i stället.

Det tog tre år

Tre år tog det att förvandla vår intetsägande framsida till en inbjudande entréeträdgård. Tiden och det stegvisa arbetssättet gjorde att vi kunde låta nya idéer utvecklas och modifieras under arbetets gång. Vi hann verkligen lära känna vår framsida och utveckla vår känsla för vad som skulle passa in här. Att göra trädgårdsgången mjukt slingrande visade sig vara ett lyckokast. Med ens tycktes vår framsida växa och den kändes inte dubbelt så stor utan snarare tre gånger så stor som tidigare. För att skapa spänningen av att inte veta vad som finns bakom nästa hörn såg vi till att placera buskar som skymmer sikten där gången kröker.

Idag utgör planteringsytan in mot huset nästan hälften av entréeträdgårdens yta. Mellan trädgårdsgången och häcken mot gatan har gräset fått stanna kvar, förutom närmast de tre träden, där marktäckare breder ut sig. Någon gång i framtiden kanske även hela den här ytan får bli planteringsyta. En av tjusningarna med att skapa en trädgård är väl just att man aldrig blir riktigt färdig.

Träd och buskar

1. Glanskörsbär, Prunus serrula. Zon 3(4). Höjd 5-7 m. Får små vita körsbärsblommor på våren, men det är den vackra spegelblanka mahognyröda barken som är dess främsta kvalitet. Flerstammiga exemplar är särskilt vackra. Barken kommer bäst till sin rätt först när trädet har några år på nacken så man ska vara medveten om att man får vänta ett tag om man köper ett för litet exemplar. Trivs i sol-halvskugga i mullrik jord.

strimlönn2. Amerikansk strimlönn, Acer pensylvanicum. Zon 4. Litet träd som kan bli intill 8 meter högt. Mycket vacker ormskinnsliknande stam med vita strimmor på grön botten. Hos unga exemplar är stammen enbart grön. Eftersom trädet inte växer så fort rekommenderas köp av ett exemplar som redan har erhållit den vitstrimmiga stammen. De stora ljust gröna bladen får en vacker gul höstfärg. 

3. Japansk magnolia, Magnolia kobus. Zon 3(4). Långsamväxande buske eller litet träd som kan bli upp emot 10-12 meter högt. Blommar med stora vita doftande blommor på bar kvist tidigt på våren. Den rikliga och fantasiskt vackra blommningen kommer inte igång riktigt förrän busken uppnått en ålder av 12-15 år. Det kan därför vara värt att kosta på sig ett något äldre exemplar. Planteras på våren i skyddat läge. Behöver mycket näring och vatten samt en väldränerad växtplats i sol-halvskugga.

4. Rödblommig hästkastanj, Aesculus carnea ’Briotii’. Zon 2(3). Denna rödblommiga sort, som blir något mindre än den vanliga hästkastanjen, kan med tiden uppnå en höjd på mer än 12 meter. Det elegant och prakfullt växta trädet blommar vackert på försommaren. Blomklasarna är rosaröda och något glesare uppbyggda än hos den vanliga vitblommiga hästkastanjen.

5. Guldschersmin, Philadelphus coronarius ’Aureus’. Zon 4. Höjd 1,5-2,5 m. Gulbladig schersmin som främst används för sina fina blad som först är intensivt gula för att sedan övergå i en mer limegrön nyans. Mycket effektfull växt att använda för att piffa upp en plantering. Bör stå ljust för att hålla färgen.

6. Blå järnek, Ilex x meserveae ’Blue Angel’ (honplanta), zon 3, och ’Blue Prince’(hanplanta), zon 4. För att de vackra röda bären som sitter kvar över vintern skall bildas, har en hon- respektive hanplanta planterats nära varandra. Numera finns även tvåkönade sorter att köpa på välsorterade handelsträdgårdar. Den blå järneken har dekorativa blanka vintergröna blad och blir en 2-3 meter hög buske.

vingad benved höstlöv7. Vingbenved, Euonymus alatus. Zon 5. Buske som kan bli 1-2 meter hög och lika bred. Har säregna korkliknande lister, ”vingar”, längs sina grenar som har stort skönhetsvärde vintertid när busken är avlövad. På våren får den fräscht ljusgröna blad som övergår i en mellangrön nyans framåt sommaren. Blomningen är oansenlig och man lägger knappt märke till den. Fram på höstkanten ger busken en strålande uppvisning med sin sprakande rödrosa höstfärg som slår det mesta. Trivs i sol-halvskugga i näringsrik jord. Höstfärgerna blir vackrare ju mer soligt den står.

8. Gulbladig pelarbok, Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´. Zon 3. Höjd 4-8 m. Upprätt pelarformat smalt träd som ger ett strikt elegant intryck. Bladfärgen är först guldgul på våren för att sedan övergå i en gröngul nyans. Har karaktären av nyutsprungen bok i stort sett hela sommaren.

9. Höstdamascenerros, Rosa ’Rose de Rescht’. Zon 5. Buskros som blir cirka 1,5 meter hög och drygt metern bred. Blommar rikligast i juli, men ger därefter med korta uppehåll blommor till långt in på hösten. De intensivt rödrosa fyllda blommorna har en stark och underbar doft. De är utmärkta att använda för att göra marmelad och gelé då de ger mycket smak och färg.

Graham Thomas10. Engelsk ros, Rosa ’Graham Thomas’. Zon 3. En 1,5 meter hög och drygt metern bred buskros med guldgula fyllda och ljuvligt doftande blommor från slutet av juni till långt fram på hösten. Hos oss når den sällan upp till maxstorleken eftersom den fryser tillbaka i stort sett varje vinter. För att i zon 3 få en någorlunda maffig effekt av den här bedårande rosen, behöver man plantera flera exemplar bredvid varandra. Fordrar varm och solig växtplats i näringsrik jord.

11. Japansk lönn, Acer palmatum ’Osakazuki’. Zon 3. Liten buske eller träd som blir ungefär tre meter högt med tiden. Den här sorten bär dekorativa små gröna lönnblad som får en mycket vacker röd höstfärg. Utsökt i samplanteringar med perenner, lägre buskar och barrväxter. Trivs i skyddade varma lägen med mullrik jord.

12. Klotkörsbär, Prunus fruticosa ’Globosa’. Zon 4. Höjd 2,5-5m beroende på stamhöjd. Litet träd med rund krona och vita slånbärslika blommor i maj. Det här trädet har man dock för den runda formens skull mer än för blommorna. Egentligen är det en buske, men den säljs vanligen ympad på stam. Ibland kan man också hitta den ympad på en glanskörsbärsstam. Vacker gulröd höstfärg. Trivs i sol-halvskugga på väldränerad jord.

Charlottae13. Charlotta-apel, Malus coronaria ’Charlottae’. Zon 3. Höjd 4-8 m. Prydnadsapel som bär små skära och mycket vackra rosenliknande blommor på våren. Trädet får även en vacker höstfärg. En utsökt prydnadsapel som kan vara lite svår att få tag på.

14. Hybridschersmin, Philadelphus × polyanthus ‘Mont Blanc’. Zon 1-5. Höjd 1-2 m. Liten buske som bär små vita och smultrondoftande blommor i juni-juli. Trivs i sol-halvskugga i näringsrik jord. 1 st.

Barrväxter

15. Koreagran, Abies koreana. Zon 4. Långsamväxande gran som kan bli 5−7 meter hög, men oftast blir den lägre. Får redan som ganska ung mycket dekorativa upprätta kottar i mörkviolett färg. Tilltalande blanka barr med vit undersida. En av de bästa granarna för den lilla trädgården.

Guldgran16. Guldgran, Picea orientalis ’Aurea’. Zon 4. Blir mellan 6 och 15 meter hög, men växer långsamt. De nya skotten har på våren en förtjusande guldgul färg som med tiden bleknar och övergår i grönt. Trädet får redan i relativt ung ålder hängande långsmala kottar. Om man är rädd för att den med tiden skall växa sig för stor, kan det vara värt att i stället satsa på någon av de dvärgformer som finns i handeln sedan några år.

17. Klottuja, Thuja occidentalis ‘Golden Globe’. Zon 4. Långsamväxande klotformig tuja med gulgröna barr. Blir ungefär 1 meter hög.

18. Pelaridegran, Taxus baccata ’David’. Zon 3. Höjd 5 meter. Gulbarrig idegran som växer i form av en relativt bred pelare. En mycket tacksam och tålig sort som gör sig mycket bra tillsammans med klotformiga växter och mattbildande perenner.

19. Himalajaen, Juniperus squamata ’Blue Swede’. Zon 4. Höjd ungefär 1 m. Brett vasformigt och tätt växtsätt som passar förträffligt att runda av ett hörn på rabatten, bara man tar hänsyn till att den tar mycket plats med tiden. På vårt exemplar har vi varit tvungna att skära in grenar kraftigt för att den inte skall ta upp för stor del av rabatten. Ingrepp bör göras med viss försiktighet, eftersom himalajaenen inte skjuter nya skott på gammal ved. Barren är vackert stålblå och den brukar kräva bortklippning av bruna grenar på försommaren. Trivs på väldränerad mark i soligt läge.

Klätterväxter

20. Engelmannsvin, Parthenocissus quinquefolia var. engelmanni. Zon 4. Självklättrande vin med sugskivor som snabbt kan klä in stora delar av en husvägg. Får en vackert röd höstfärg. Tålig och lättskött, men skall inte planteras i för blåsiga lägen eftersom sugskivorna då kan lossna från underlaget.

21. Klätterros, Rosa ’Flammentanz’. Zon 5. Röd rikblommande klätterros som blommar i juli. Den är skuggtålig, lättodlad och angrips sällan av sjukdomar. Kraftigt och tätt växtsätt med rankor som uppbundna kan bli upp emot 5 meter långa. Förträfflig att odla mot väggar, plank och pergolor.

Lonicera22. Kaprifol, Lonicera caprifolium. Zon 4. Kraftigväxande och lättodlad slingerväxt som bär ett överflöd av starkt doftande krämgula blommor i början av juni. Passar bra att plantera tillsammans med perenner och lägre buskar eftersom den lätt blir kal nedtill. Klarar av att växa nästan var som helst där det inte är för torrt. Blomningen blir dock bäst om den får stå i full sol.

Perenner

23. Europeisk hasselört, Asarum europaeum, 10−15 cm. Halvhärdig. Marktäckande, krypande och vintergrön växt. Glänsande läderartade blad som ger ett exklusivt intryck. Oansenliga blommor som döljs i bladverket. Förnämlig som matta under buskar och träd. Det kan ta några år innan den får fart och breder ut sig så det kan vara klokt att köpa många exemplar om man vill få en glänsande grön matta hyfsat snart. Bladverket kan skadas av barfrost under vintern, men på våren brukar det repareras med nya fräscha blad som snabbt täcker över de gamla. Trivs i halvskugga−skugga.

Kinesisk kärleksört24. Kinesisk kärleksört, Hylotelephium spectabile, 30-50 cm beroende på sort. Betraktas på grund av den sena blomningen som halvhärdig. Stora flata kvastar med små blommor i rosa eller röda nyanser från slutet av augusti fram tills frosten blir för svår. Växten är robust med ljust grågröna, köttiga blad och har skönhetsvärde även innan blomningen påbörjas. Föredrar soligt läge, men i den här rabatten har den utvecklats bra trots att den bara får sol under halva dagen.

25. Höstflox, Phlox paniculata, 50−90 cm beroende på sort. Härdig. Små blommor som sitter samlade i täta klasliknande blomställningar under några veckor i augusti-september. Finns i olika rosa, röda och violetta nyanser samt vitt. Det finns flera olika sorter att välja bland. Just i vårt förslag har vi använt två olika sorter med rosaröda respektive orange blommor. Trivs i soligt läge i jord som inte får bli för torr.

26. Praktlysing, Lysimachia punctata, 70-100 cm. Mycket härdig. Klassisk torpväxt som är mycket lättodlad och sprider sig villigt genom underjordiska utlöpare. Klargula blommor som sitter i täta kransar i bladvecken längs större delen av stjälken under juli−augusti. Trivs i sol−halvskugga i jord som inte får torka ut.

27. Brinnande kärlek, Lychnis chalcedonica, 100 cm. Mycket härdig. Klassisk och lättodlad torparblomma. Bär blommor i en starkt klarröd färg som man inte så ofta finner bland fleråriga växter i Sverige. De små blommorna sitter tätt samlade i flockar under blomningstiden som varar några veckor under juni−augusti. Trivs i soligt läge med god dränering.

Daggkåpa och liljor28. Daglilja, Hemerocallis, 60-90 cm beroende på sort. Mycket härdig. Långsmala blad bildar kraftiga tuvor som hänger in snyggt över stenbeläggningar. Stora trattformade blommor som sitter samlade i toppställda knippen. Blommar under några veckor i juni–augusti beroende på sort. Välj två sorter med olika blomtid för förlängd njutning. Sol–halvskugga.

29. Septembersolros, Helianthus ’Lemon Queen’, 170 cm. Halvhärdig. Citrongula strålformiga blommor på höga stadiga, greniga stjälkar i september-oktober. Lättodlad och tacksam växt som trivs i soligt läge. 4 st.

Daggkåpa30. Jättedaggkåpa, Alchemilla mollis, 40 cm. Mycket härdig. Gröngula blommor i skyar under juni – september. Tålig växt som går i både sol och skugga bara jorden inte är alltför mager och torr. Självsår sig lätt, men blomningen förlängs om blomstänglarna klipps bort innan de sätter frö. Har ett marktäckande växtsätt. I det här förslaget har vi planterat den så att blomskyarna får välla in över terrassen, vilket är mycket vackert.

31. Kantnepeta, Nepeta x faassenii ‘Six Hills Giant’, 50 cm. Halvhärdig. Utmärkt som kantväxt. Grågrönt aromatiskt bladverk som bär små lavendelblå blommor i ett första flor under juni-juli. Om plantan sedan skärs in ordenligt efter blomningen kan en andra mindre blommning ske framåt höstkanten. Växten är omtyckt av bin, fjärilar och katter. I det här förslaget har vi placerat en grupp av kantnepeta bredvid en samling jättedaggkåpa, vars färger och former står fint mot varandra. Soligt läge. Tål ej vinterfukt.

32. Gulltörel, Euphorbia polychroma, 50 cm. Härdig. Kuddbildande perenn som ger rikligt med gula blommor i maj-juni. Växten får även en fin röd höstfärg.

33. Gulbladigt penningblad, Lysimachia nummularia ‘Aurea’, 5 cm. Krypande rankor med gula blad. Ger gula blommor juni- augusti. Vintergrön. Trivs i sol-halvskugga, men tål inte torka.

Stäppsalvia34. Stäppsalvia, Salvia nemorosa ’Ostfriesland’, 40 cm. Halvhärdig. Aromatisk växt med blåvioletta små blommor som sitter samlade i kransar längs smala ax i juli. Om den skärs tillbaka just innan den blommat över, kan man få en andra blomningsperiod i september. Trivs på väldränerad mark i soligt läge.

35. Blå bolltistel, Echinops bannaticus, 100–150 cm. Härdig. Upprättväxande, imponerande växt med stålblå taggiga blombollar i flera veckor någon gång under perioden juli−september. Blomställningarna har dock skönhetsvärde både före och efter själva blomningen. Soligt läge i väldränerad jord.

36. Praktrudbeckia, Rudbeckia fulgida var. speciosa, 50–100 cm beroende på sort. Räknas som halvhärdig på grund av den sena blomningen. Orangegula strålformade blommor med en påfallande mörk och upphöjd disk i mitten. Förgyller de flesta planteringar med sina många och vackra blommor under flera veckor i augusti−oktober. Trivs i sol.

37. Höstrudbeckia, Rudbeckia laciniata. Härdig. Beroende på sort kan höjden variera mellan 80−200 cm. Flera olika sorter med fyllda gula blommor förekommer i odling. Blommar beroende på sort under juli-september. De högre sorterna gör sig väldigt bra i bakkanten av rabatten.

38. Lammöron, Stachys byzantina ’Silver Carpet’, 10 cm. Mycket härdig. Låg marktäckande sort av lammöron som inte blommar. Bildar en vacker silvergrå matta som trivs i soligt och väldränerat läge. De avlånga, vitludna bladen som ligger tätt intill marken är mjuka och sköna att stryka med handen.

Silver Carpet39. Lammöron, Stachys byzantina ’Big Ears’, 50 cm. Mycket härdig. Storbladig och kraftigväxande sort av lammöron. Bär liksom vanliga lammöron små rosaaktiga blommor i axlika blomställningar under juli−augusti. Sprider sig snabbt.

40. Waldsteinia, Waldsteinia ternata, 20 cm. Härdig. Mattbildande marktäckare som sprider sig ganska snabbt. Förträfflig under lövfällande buskar och träd. Bär många små gula blommor under relativt kort tid i maj−juni. Fina vintergröna blad som ger större behållning än själva blommorna.

41. Revsuga, Ajuga reptans, 15 cm. Härdig. Lättodlad marktäckare med krypande mattbildande växtsätt och rödgröna blad. Blåa låga blomspiror under maj−juni. Växten är vintergrön och trivs i sol till halvskugga. Sorter med varierande bladfärger finns i handeln.