Trädgård à la Rosenholm

Små trädgårdsrum

Text: Ann-Christin Rosenholm
Bild: Dan Rosenholm

Med compact living-trenden har idéer om hur bostadsytan effektivt kan utnyttjas från golv till tak fått allmän spridning. Liknande typer av idéer går att använda i trädgården. Låt den bli en del av din bostad, planera och inred den med omtanke på liknande sätt som med rummen inomhus. Har du en villaträdgård finns troligen utrymme för flera olika rum. Vid ett radhus finns ofta plats för minst två små trädgårdsrum plus en vid entrén och en på baksidan. En av fördelarna med rumsindelning är att tomten upplevs som större eftersom allt inte överblickas på en gång. Nyfikenheten på vad som döljer sig bakom nästa hörn väcks och för den nye besökaren tycks det ofta som om det finns fler små gömda vrår än det egentligen gör.

Tänk i termer av väggar, golv och tak när du inreder din trädgård. Skapa väggar i form av buskar, häckar, plank eller staket och tak av en växtbeklädd pergola eller kronträd. Här är det viktigt att du inte väljer träd som växer sig för stora. När väggarna och taken är på plats är det dags att börja inreda och möblera trädgårdsrummen. Ur både skönhets- och skötselsynpunkt är en sammanhängande planteringsyta att föredra framför växter utduttade i gräsmattan. Där kan du blanda buskar och perenner av olika storlek och höjd.

Genom att plantera i olika höjdlager kan du utnyttja en och samma markyta för olika växter. Under ett lövträd, med inte alltför kompakt krona, kan du plantera skuggtåliga perenner och bland perennerna kan tidiga vårlökar placeras. Lökarna blommar innan trädet lövas och ger skugga, och när lökblomningen är över börjar perennerna växa till sig och täcka över de utblommade lökväxterna. Att låta träd vara omgivna av en perenn- och blommatta är inte bara ett effektivt utnyttjande av markytan utan också ett oemotståndligt vackert arrangemang, som dessutom håller ogräset borta. Fukten bevaras längre och du behöver därför inte vattna lika ofta.

Om du har en mycket liten trädgård finns det flera fördelar med att hårdgöra alla ytor som inte används för plantering. Du slipper klippa gräs på en yta som ändå är för liten för att användas till lek och spel. Dessutom blir en minimal gräsplätt lätt utsliten. Att satsa på en kombination av hårda ytor och trädgårdsväxter blir både vackert och funktionellt. Växternas färg och form framhävs när de väller ut över kanten över en yta av sten, trä eller grus. Genom att använda ett par markbeläggningar med olika struktur, färg eller form undviker du att den hårda ytan upplevs som steril och tråkig. Du gör dock klokt i att inte använda fler än tre olika markbeläggningar på en liten yta eftersom det kan ge ett rörigt intryck.

Med lite eftertanke går det faktiskt att på bara 20 kvadratmeter skapa en trivsam trädgårdsoas. Låt några av visningsträdgårdarna från Chelsea mässan 2003 inspirera dig till hur du kan skapa väldigt mycket trädgård på liten yta.

Entréträdgården

Entréträdgården på den här bilden är fullt möjlig att förverkliga på ett radhus lilla framsidestomt. Genom att kombinera en vacker asymmetrisk stenläggning med växter i en välavvägd färgskala, har en liten och oattraktiv framsida förvandlats till ett vackert och välkomnande trädgårdsrum. Här samsas rödbladig alunrot med blålila nävor och friskt gröna ormbunkar. Röd- och gulbladiga lönnar, liksom en rhododendron, ger extra färg och höjd åt kompositionen. På höger sida får en mossbelupen del av en gammal trädstam utgöra ett naturligt blickfång. En behagfull övergång mellan trädstammen och den strikta stenytan skapas av rodgersia och småsten i kombination med mossa. En småblommig vit klätterros svingar sig upp längs fasaden och inramar ytterdörren. En trevlig komposition som vi i Sverige kan förverkliga med till exempel honungsrosen Rosa helenae ’Hybrida’ (zon 3) eller Rosa beggeriana ’Polstjärnan’ (zon 7).

Stoneflair urban green garden (Chelsea 2003)

Stoneflair urban green garden (Chelsea 2003)

Planteringsytorna har utnyttjats till att odla växter av varierande höjd, vilket i hög grad bidrar till det ombonade intrycket. Genom att låta grupper av olika växter delvis skymmas av framförliggande växter, skapas också ett visuellt större djup i planteringen. En förutsättning för att kunna åstadkomma den här effekten är givetvis att rabatterna är tillräckligt djupa för att rymma mer än en växts bredd.

Att trädgårdsgången inte går rakt fram till ytterdörren gör kompositionen mer spännande och genom att gången bli smalare närmare dörren skapas intrycket av att vägen fram till dörren är längre än den i själva verket är. Den lilla nivåskillnaden i främre delen av gången gör också sitt till för att höja helhetsintrycket, eftersom man genom att införa ett eller flera trappsteg kan få en smal trädgård att visuellt uppfattas som bredare.

Vattenblänk

Vatten i trädgården behöver inte vara lika med en trädgårdsdamm. Både vattenporl och vattenblänk kan skapas med minimala metoder. Vatten kan få rinna i en liten ränna som mynnar ovanför en liten stenbädd. Det porlar uppfriskande skönt och utgör inte samma drunkningsrisk för barn och smådjur som en klassisk damm. Det enkla turkosa glasfatet med stilla vattenporl på en bädd av flata grå stenar är ett annat alternativ för den som inte vill anlägga en regelrätt trädgårdsdamm. Här är det rogivande att slå sig ner på bänken och betrakta det utsökta färgsamspelet mellan fatet med vatten, stenytan och de frodiga växterna i milda färger. Det flätade staketet med en liten alkov för bänken ger avskildhet och lugn. Närmast sittplatsen växer jättedaggkåpa, Alchemilla mollis, tillsammans med blomsterfunkia, Hosta fortunei ’Aureomarginata’, och daggfunkia, Hosta sieboldiana ’Elegans’. Gulstrimmigt hakonegräs, Hakonechloa macra ’Aureola’ (halvhärdig), och brokig kryddsalvia, Salvia officinalis ’Aurea’ är andra effektfulla växter som återfinns i den här planteringen. Timjanmattan i förgrunden ramas effektfullt in av grön- respektive rödbladig alunrot. Klematis som får klänga på det flätade staketet och bambu ger höjd åt kompositionen. Den här planteringen är ett tydligt exempel på att bladen likväl som blommorna kan spela huvudrollen i en komposition.

As times slips by

As times slips by (Chelsea 2003)

Attraktionen hos den här lilla trädgården skapas till stor del av den mycket väl sammanhållna färgskalan som går igen i växtval, kuddar, glasfat och kruka. Mot denna harmoniska färgskala ger den gråa stenläggningen en behaglig kontrast. Variationen i markbeläggningen bidrar också till kompositionens skönhetsvärde. Prova och tänk dig att markbeläggningen hade sett likadan ut över hela ytan. Håll med om att det skulle se mycket tråkigare ut.

Naturlighet och minimalism

I en kombination av naturlighet och minimalism har ljuvliga kinesiska blomsterkorneller, Cornus kousa var. chinensis (zon 2), planterats i en ängsliknande matta av lila, blå, vita och krämfärgade perenner. Vi som bor för långt norrut för den kinesiska blomsterkornellen, kan skapa en liknande effekt med till exempel hasselbuskar, Corylus avellana (zon 5) eller prakthäggmisplar, Amelanchier lamarcki (zon 5). I perennmattan återfinns stjärnflocka, fingerborgsblomma, hakonegräs (halvhärdig), vitblommande blåflox och flera olika sorters nävor. På några ställen bryts perennmattan av med raka minimala grusgångar som går tvärs över trädgården från den ena långsidan till den andra. Förutom att de här gångarna ger extra spänning och djup åt trädgården, är de också ett praktiskt inslag som gör det lättare att komma åt att rensa ogräs. Vore det inte en njutning att få gå och rensa och betrakta sina planteringar längs sådana här små inbjudande gångar där växterna stryker längs benen.

Laurent Perrier (Chelsea 2003)

Laurent Perrier (Chelsea 2003)

Växterna har tillåtits blanda sig på ett lite odisciplinerat sätt just för att den naturliga känslan skall infinna sig. Fingerborgsblommorna dyker upp lite här och där precis som det blir när dessa tvååringar får så sig själva. Lite rensning så att det inte blir alltför många fingerborgsblommor och de starkare perennerna inte tränger ut de svagare, lär dock behövas för att man ska få behålla en sådan här bedårande naturlig blomstermatta år efter år.

Milda skimrande färger

En romantiskt vacker perennrabatt framför en klassiskt röd tegelmur av engelskt snitt. Muren skapar en förträfflig bakgrund åt växterna samtidigt som den ger trädgården ett mildare mikroklimat. Att använda murar som väggar i trädgården är inte så vanligt här i Sverige, troligtvis beroende på att vi inte har den traditionen och att det är relativt dyrt att sätta upp en mur. Att även klippta häckar och plank kan ge en liknande effekt när de används som bakgrund till planteringar är dock något som vi borde börja utnyttja mer när vi bygger våra trädgårdsmiljöer här uppe i norr.

Merril Lynch (Chelsea 2003)

Merril Lynch (Chelsea 2003)

Här blandas blå, vita och lila blommor effektfullt med röd- och silverbladiga växter. Det formligen skimrar om den finstämda färgkompositionen. Olika blad och blomformer kontrasterar också behagfullt mot varandra. Riddarsporrar, Delphinium-hybrider, i olika blålila nyanser och vita fingerborgsblommor, Digitalis purpurea, sträcker upp sina eleganta spiror ur en matta av harmoniskt färgstämda perenner. Här återfinns aklejor, allium, malört, rödbladig alunrot och irisar som ännu står i knopp. Rosor och klematis i vitt och lila svingar sig upp över den röda tegelmuren i rabattens bakkant. Genom att växter av olika höjd effektivt har vävts samman till en samstämmig helhet undviks att den bakomliggande muren blir alltför dominerande, vilket lätt hade kunnat inträffa om rabatten endast hade utgjorts av lägre växter.