Trädgård à la Rosenholm

ANVÄND DESIGNKNEPEN

Välkommen in. Passage mellan fram- och baksida hos Per Friberg i skånska Bjärred.

Välkommen in. Passage mellan fram- och baksida hos Per Friberg i skånska Bjärred.

Börja med strukturen

En trädgårds grundläggande struktur, skelettet, är helt av görande för hur den uppfattas och vad man kan göra med den. Grundstrukturen kan liknas vid planlösningen för ett hus där de olika rummen och passagerna mellan dem ingår. Ingen skulle komma på idén att bygga ett hus rum för rum utan tanke på hur de hänger ihop och samverkar. Men när det gäller trädgården är det ofta just så vi gör. Våra trädgårdar skulle kunna bli både vackrare och mer funktionella om vi planerade dem mer efter samma metodik som för våra bostäder.

Rita en plan
Akvarell av Per Friberg över egen trädgård i Bjärred, Skåne.

Akvarell av Per Friberg över egen trädgård i Bjärred, Skåne.

Börja med att rita en enkel skalenlig plan för din trädgård. Enklast är att kopiera en ritning över fastigheten, de brukar finnas hos kommunen eller lantmäteriet om du inte har en själv, och sedan planera på den.

Lämplig ritskala för en vanlig villatomt är 1:100, vilket innebär att en cm på ritningen motsvarar en meter i verkligheten. För små trädgårdar, upp till ungefär 100 kvadratmeter, kan du också välja skala 1:50, där 2 cm motsvarar 1 meter. Men se till så du inte tappar helhetsgreppet och förlorar dig i för mycket detaljplanerande.

Skiss med färgkritor av Per Friberg. Det går fort att prova olika alternativ.

Skiss med färgkritor av Per Friberg. Det går fort att prova olika alternativ.

När du har en skalenlig ritning över tomt och hus, där befintliga objekt – till exempel träd, planteringar, gångar och staket – som ska vara kvar finns med kan du testa olika idéer för utformningen. Börja med att klippa ut skalenliga papperslappar som representerar de olika funktioner du vill få plats med. Prova dig fram med olika lämpliga placeringar på ritningen. Det kan vara en lapp för sandlådan, en för komposten, en för trädgårds landet och tre stycken för olika sittplatser.

När du har klart för dig ungefär var de olika funktionerna ska placeras är det dags att skissa olika förslag på själva planlösningen. Ta kopior på ritningen så att du kan skissa utan att rita om från grunden. Anpassa uteplatserna efter husets form och proportioner och relatera trädgårdens gångar till husets dörrar. Prova flera olika möjliga lösningar innan du bestämmer dig.

Per Friberg

Hus- och trädgårdsarkitekten Per Friberg skissar mycket för att pröva olika idéer när han utformar trädgårdar. Tekniken varierar beroende på behovet. Akvarellen till höger är en av de många skisser han gjort över sin egen trädgård i Bjärred i Skåne.

Skissa mycket lär han ut. När han själv gör det använder han ibland färgkritor i en lätt naivistisk stil. Det går ganska fort och han kan prova olika alternativ. Färgerna visar tydligt olika växter och markbeläggningar. Formerna framträder och skissen är lätt att förstå. Om man vill kan man göra en mer detaljerad plan när man bestämt sig för hur det ska se ut. Annars klarar man sig långt med en snabbskiss och det tankearbete den har framtvingat. För visst kan man skissa utan att behöva vara varken arkitekt eller släkt med Rembrandt.

Rita i dator
Ett alternativ till penna och papper.

Ett alternativ till penna och papper.

Det går naturligtvis också utmärkt att rita sin trädgård i datorn. Man kan använda ett vanligt ritprogram eller köpa ett speciellt program för trädgårdsdesign. Med det senare kan man rita upp markytor, få hjälp att välja växter, lägga in hus och planteringar, göra växtlistor och kanske följa tillväxtkurvor och studera resultatet tredimensionellt.

Även när man arbetar i dator ska man i början av planeringen skaffa sig en översikt och inte fastna i detaljer. Sedan kan man arbeta med detaljplanering bit för bit.

Planera i snön

Du kan ta tillfället i akt att testa din planlösning i full skala när trädgården fått ett fint täcke av nysnö. Genom att gå eller skotta i det orörda snötäcket kan du markera tilltänkta rabatter, häckar, uteplatser och trädgårdsgångar. När du fått till en lyckad komposition i snön ritar du av den eller tar ett fotografi . Inte minst för trädgårdsgångar är promenerandet och skottandet i snön mycket användbart. Låt den upptrampade snögången vara kvar ett tag och använd den för att känna efter om dragningen är bra.

I snön kan man trampa upp gångar och pröva olika lösningar, resultatet kan studeras och fotograferas från olika håll och inifrån huset. Bild från vår egen trädgård.

I snön kan man trampa upp gångar och pröva olika lösningar, resultatet kan studeras och fotograferas från olika håll och inifrån huset. Bild från vår egen trädgård.

I brist på snö kan man testa planlösningar med hjälp av vattenslangar och rep som placeras ut i olika former. Bambupinnar är utmärkta för att markera tänkta placeringar av buskar och träd. För att få en mer tredimensionell känsla kan man använda tomma kartonger eller binda snören mellan bambupinnarna.

Undvik plottrighet

Göra inte planlösningen för plottrig och brokig. Precis som inomhus trivs vi bättre om vi någotsånär tydligt kan urskilja hur ytan är indelad. Bilda sammanhängande planteringsytor och undvik att dutta ut växter i gräsmattan. Inomhus skulle vi aldrig drömma om att placera enstaka ensamma möbler eller andra föremål mitt på golvet utan sammanhang, men ändå gör många av oss just sådana misstag i trädgården. Det finns mycket att vinna på att använda sin redan uppövade känsla för heminredning när man ger sig i kast med att designa en trädgård.

Proportion och form