Trädgård à la Rosenholm

Sydeuropeisk inspiration

Blå fält av lavendel, silvriga olivträd och spetsiga pelarformade barrträd för tankarna till länderna runt Medelhavet när man sitter på den av kryddväxter omgivna terrassen och njuter av middagen i kvällssolens milda sken.

På den stora uteplatsen invid Gunnar Martinssons hus på Ven är atmosfären påtagligt sydeuropeisk. Medelhavsväxter i kruka ger tillsammans med »Nordens olivträd« silverpäronet, Pyrus salicifolia ’Pendula’, en ombonad atmosfär och det för rumsupplevelsen så viktiga spelet mellan ljus och skugga. Silverpäronet har stammats upp. Mer tilltalande och mindre utrymmeskrävande än dess annars ganska ostyriga och utbredda växtsätt.

På den stora uteplatsen invid Gunnar Martinssons hus på Ven är atmosfären påtagligt sydeuropeisk. Medelhavsväxter i kruka ger tillsammans med »Nordens olivträd« silverpäronet, Pyrus salicifolia ’Pendula’, en ombonad atmosfär och det för rumsupplevelsen så viktiga spelet mellan ljus och skugga.

Fleråriga men icke härdiga växter som oliver, lager, myrten, citroner och apelsiner odlas i terrakottakrukor för att enkelt kunna flyttas inomhus när vädret blir för kallt framåt hösten. Växterna som samsas i rabatterna har en omisskännlig sydeuropeisk utstrålning, men kan alla övervintra upp till åtminstone Mellansverige. Närmast terrassen fi nns torktåliga perenner som lavendel, röllika, perovskia, malört, timjan och salvia tillsammans med bux bom och ett och annat självsått kungsljus. Silverpäron och smalbladig silverbuske (båda zon 4) är vedartade växt er som med sina gråsilvriga blad kan användas för att ge olivträdsassociationer och skapa en skyddad miljö runt sittplatsen. Pelarformiga barrväxter på rad eller i grupp påminner om Medelhavets cypresser. De kan utgöras av pelaridegranar (zon 3), som har fördelen att formen och storleken enkelt kan hållas efter med sekatör, eller vanliga svenska pelarenar som inte bör klippas, men går att odla ända upp till zon 6. Putsade väggar och murar förstärker den sydeuropeiska karaktären.

Ulla Molin, Höganäs
Ulla Molin, Höganäs

Ulla Molin, Höganäs

Ulla Molin, Höganäs

Ulla Molin, Höganäs

I ena hörnet av Ulla Molins trädgård i Höganäs har Yvonne Fröman, som nu bor i huset, omskapat köksavdelningen och ena änden av den tegelklädda uteplatsen. Här har en liten behagfull medelhavsoas bildats. Vattenskålen på murens vägg, som tidigare suttit i en vänthall i Höganäs, hittade Yvonne i en antikaffär i Helsingborg.

UTGÅ FRÅN DET SOM FINNS