Trädgård à la Rosenholm

Knep för den naturnära trädgården

  • Bevara den natur som finns kvar i trädgården: träd, stora stenar, blåbärsris, smultron, prästkragar, blåklockor. Lätt att förstöra, nästan omöjligt att återskapa.
  • Blanda befintliga växter med trädgårdsplantor, men använd sådana som passar naturtypen.
  • Hela trädgården behöver inte vara naturnära. Låt gärna den odlade delen gradvis övergå till omgivande natur.
  •  Släpp in utsikter, från skog, sjöar, åker och äng. Rama in så att man upptäcker lite i taget.
  • Se upp med gödsel, de flesta naturligt förekommande växter blir snabbt utkonkurrerade, både av trädgårdsväxter och ogräs.
  • Om du har näringsrik mark, använd växter med naturkaraktär men anpassade till högt näringsinnehåll.
  • Framförallt, låt det ta tid att skapa din naturnära trädgård.

Tillbaka