Trädgård à la Rosenholm

Proportion och form

Kännetecknande för en trädgård som känns harmonisk är att den har bra proportioner och form. Bra proportioner innebär att storleken på exempelvis buskar, träd och uteplatser känns rätt i förhållande till varandra, huset, trädgården i stort och omgivningen.Vettiga längd- och breddmått på uteplatser, pergolor, trädgårdsdammar och så vidare är avgörande för att trädgården ska kännas välproportionerlig. Avståndet mellan träd, buskar och andra saker i trädgården ska kännas behagligt. Det får inte vara för långa avstånd, men heller inte för korta.

Ulla Molins skapelse i Höganäs andas lugn och harmoni samtidigt som den gör att det kittlar i magropen av trädgårdsupphetsning. Bara en trädgård med bra proportioner och form kan vara så estetisk, häftig och rogivande på samma gång. Relationerna mellan öppna och slutna områden, formklippt och friväxande, krokigt och rakt, mjukt och hårt känns enastående rätt. Den tydliga underliggande geometrin bidrar till dess starka form. En trädgård att trivas i och bedåras av.

Ulla Molins skapelse i Höganäs andas lugn och harmoni samtidigt som den gör att det kittlar i magropen av trädgårdsupphetsning. Bara en trädgård med bra proportioner och form kan vara så estetisk, häftig och rogivande på samma gång. Relationerna mellan öppna och slutna områden, formklippt och friväxande, krokigt och rakt, mjukt och hårt känns enastående rätt. Den tydliga underliggande geometrin bidrar till dess starka form. En trädgård att trivas i och bedåras av.

Gör man till exempel en planteringsyta med marktäckande perenner där några olika solitära buskar ska sticka upp, behövs ett visst mellanrum mellan dem. Solitärer som placeras för tätt blir inte vackert utan bara grötigt och oroligt. Det måste finnas tillräckligt med tom luft mellan för att det ska bli harmoniskt och välbalanserat.

Med två mycket stora lönnar framför sig ser den lilla småländska stugan ännu mindre ut än vad den är. Visst kan lönnarna sägas ha vuxit sig för stora för den lilla stugan, men det är just det som är en del av tjusningen och som skapar en fantastisk miljö här i Katarina och Sten Dunérs trädgård ”Drömmens”. Ibland kan det som förefaller fullständigt felproportionerat vara det som ger trädgården charm.

Med två mycket stora lönnar framför sig ser den lilla småländska stugan ännu mindre ut än vad den är. Visst kan lönnarna sägas ha vuxit sig för stora för den lilla stugan, men det är just det som är en del av tjusningen och som skapar en fantastisk miljö här i Katarina och Sten Dunérs trädgård ”Drömmens”. Ibland kan det som förefaller fullständigt felproportionerat vara det som ger trädgården charm.

Att lära sig placera ut till exempel buskarna handlar om att träna upp sitt öga och vara uppmärksam på vilka känslor olika kompositioner väcker. Det är ungefär som att ställa prydnadssaker på en hylla, placeras ut dem och ta ett steg tillbaka för att se hur de ter sig. Kanske måste något flyttas, tas bort eller läggas till. Ofta handlar det dock om att ta bort någonting eftersom vi alla gärna vill tränga in mer än vad som egentligen blir snyggt. Begränsningens konst är svår, men är avgörande för bra proportioner såväl på prydnadshyllan som i trädgården.

Bauers trädgård på Lidingö har en stark, tredimensionell form. Växter av olika form och storlek, plank och takförsedda sittplatser bidrar till rumskänslan, skapar intresse och trivsamhet. Vi känner oss omslutna och trygga, en känsla som inte kan uppnås utan den tredimensionella formen.

Bauers trädgård på Lidingö har en stark, tredimensionell form. Växter av olika form och storlek, plank och takförsedda sittplatser bidrar till rumskänslan, skapar intresse och trivsamhet. Vi känner oss omslutna och trygga, en känsla som inte kan uppnås utan den tredimensionella formen.

I trädgården kan det här med proportioner kännas svårt när man inte riktigt har klart för sig på vilket sätt olika växter kommer att utvecklas. Då kan det vara bra att tänka på att det inte är en exakt vetenskap med rätt eller fel. Det finns mycket som kan vara rätt och till syvende och sist handlar det om att du ska tycka att din trädgård känns harmonisk och trevlig att vara i.

En liten trädgård med mycket synlig himmel känns inte sällan obekväm och otrygg. Det kan åtgärdas genom att man planterar ett träd som får växa upp och begränsa den synliga delen av himmelen. Ett stort träd kan även användas för att dra ned skalan på ett hus som upplevs som för stort.

Själva formen är viktig för upplevelsen. Vi talar då både om den tredimensionella formen på växter, murar, pergolor och annat och den tvådimensionella planlösningen. De olika formerna ska bilda en behaglig och vacker helhet. Precis som med proportioner handlar det mycket om upplevelser och känslor inför olika kompositioner. Inomhus är det här något vi självklart tar hänsyn till vid inredning och möblering. Utan att kanske reflektera över det kombinerar vi möbler, tavlor och prydnadssaker med olika form.

En trädgård med stark tredimensionell form upplevs som intressantare och behagligare än en med svagare, plattare form. Tänk dig en trädgård bestående av en plan gräsmatta, två fruktträd och en låg perennrabatt närmast huset. Här är de tredimensionella formerna svaga. Vi kan likna det vid ett rum inomhus som består endast av höga bokhyllor och en låg bänk längs väggen. Det känns inte särskilt inbjudande och vi börjar snart se oss om efter en trevligare plats. Om vår trädgård i stället är omsluten av en hög häck, har flera träd, en spaljé, planteringsytor med växter av olika höjd och form samt en rumsavdelande låg häck inne i trädgården kommer vi att trivas. Det känns tryggare och det finns fler saker att titta på. Vårt intresse väcks och vår blick kommer inte att söka sig till det som finns utanför som den gärna gör i den formsvaga, plattare trädgården.

Naturliga eller geometriska former?

Trädgårdens tvådimensionella plan kan byggas upp med mjuka böljande former som söker efterlikna naturens oregelbundna linjer eller utformas utifrån geometriska former för att få ett formstarkt och av människohand skapat utseende. Vad som anses bäst har varierat genom historien och med olika skolor. Många nutida trädgårdsdesigners hävdar att mjuka, lösare och naturliga former endast passar för stora anläggningar och att mindre trädgårdar, framför allt i urban miljö, blir bäst med ett formstarkt, underliggande geometriskt mönster, en erfarenhet vi själva delar.

På Wij trädgårdar i Ockelbo har den nyanlagda rosenträdgården fått en stark geometrisk gestaltning som förstärker och stramar upp skönheten hos växternas skiftande färger och former. Den distinkta formen, som trots att den är symmetrisk starkt skiljer sig från traditionella formella rosenträdgårdar, bidrar också till att hela planteringen känns nydanande och spännande.

På Wij trädgårdar i Ockelbo har den nyanlagda rosenträdgården fått en stark geometrisk gestaltning som förstärker och stramar upp skönheten hos växternas skiftande färger och former. Den distinkta formen, som trots att den är symmetrisk starkt skiljer sig från traditionella formella rosenträdgårdar, bidrar också till att hela planteringen känns nydanande och spännande.

Att använda sig av enkla geometriska former som till exempel cirklar, ellipser och rektanglar är ett bra sätt att skapa en formstark och harmonisk trädgård. De geometriska formerna behöver inte vara hela. Cirklar och rektanglar kan få överlappa varandra och skapa nya former som bildar ett underliggande mönster utifrån vilket rabatter, hårdgjorda ytor, dammar med mera planeras in. Kom ihåg att geometri inte är lika med symmetri. En trädgård baserad på en underliggande geometrisk form kan vara såväl asymmetrisk som symmetrisk.

Professionella designers i Storbritannien använder tydliga geometriska former när de utformar trädgårdar. Speciellt på små ytor kan resultaten bli slående. Sittplatsen hemma hos trädgårdsdesignern Nicola Lowes i Edinburgh är ett exempel på hur en underliggande rektangelbaserad form kan ge ett helt enastående resultat tillsammans med växter av varierande form.

Professionella designers i Storbritannien använder tydliga geometriska former när de utformar trädgårdar. Speciellt på små ytor kan resultaten bli slående. Sittplatsen hemma hos trädgårdsdesignern Nicola Lowes i Edinburgh är ett exempel på hur en underliggande rektangelbaserad form kan ge ett helt enastående resultat tillsammans med växter av varierande form.

För naturnära trädgårdar går uppfattningarna om vilken typ av formspråk som är bäst mer isär. En del tycker att mjuka, oregelbundna linjer passar för en trädgård som gränsar till naturen, medan åter andra anser att de mjuka linjerna hos trädgården och naturen tar ut varandra och att det därför är bättre med en mer stram linjeföring. Vår slutsats är att båda sätten fungerar och vad som är bäst för en enskild trädgård helt enkelt beror på förutsättningarna på platsen och vad man vill skapa. Oavsett om ett naturlikt eller geometriskt baserat mönster väljs är enkelhet att föredra framför krusiduller och invecklade former.

I Villa Fraxinus norra trädgård är formspråket distinkt med tydliga rektangulära former i stenbeläggning, dammar och planteringsytor, en stiliserad avbildning av den norrländska naturen. ”Kantiga linjer med räta vinklar gör sig bäst mot naturens mjuka formsspråk. Två mjuka linjeföringar tar ut varandra medan en mjuk och en kantig förstärker varandra och skapar välbehövlig kontrast”, tycker Sture Forsberg och Ingelöv Jonsson som skapat trädgården. Den gula kvadraten till vänster är tagetes och i vattnet växer frodiga ruggar av svärdslilja, Iris pseudacorus.

I Villa Fraxinus norra trädgård är formspråket distinkt med rektangulära former i stenbeläggningar och dammar, en stiliserad avbildning av norrländsk natur. ”Kantiga linjer med räta vinklar gör sig bäst mot naturens mjuka formsspråk. Två mjuka linjeföringar tar ut varandra medan en mjuk och en kantig förstärker varandra och skapar välbehövlig kontrast”, tycker Sture Forsberg och Ingelöv Jonsson som skapat trädgården. Den gula kvadraten till vänster är tagetes och i vattnet växer frodiga ruggar av svärdslilja, Iris pseudacorus.

Ingrid Björkman
Ingrid Björkman, Båstad

Ingrid Björkman, Båstad

Ingrid Björkman, Båstad

Ingrid Björkman, Båstad

Ulf Nordfjell har på Ingrid Björkmans svagt sluttande tomt i Båstad skapat en formstark planlösning som tar tillvara på platsens förutsättningar. Gräsmattan som gränsar till huset har fått en elliptisk form som betonas av den stenlagda gång som löper runt, accentuerad av några väl placerade buxbomsklot.

Ingrid Björkman, Båstad

Ingrid Björkman, Båstad

På utsidan av den elliptiska stengången tar en stor rabatt, med huvudsakligen perenner men även en del vedartade växter, upp övergången till den rektangulära form som utgör tomtens gränser. Tydliga, kantiga och rundade former kan passa bra ihop. Till höger den välkomponerade övergången mellan uteplatsens rektangelbaserade yta av lärkträ och stengångens rundade form.

Skapa samhörighet