Trädgård à la Rosenholm

UTFORMA RABATTERNA

När de strukturskapande växterna väl är på plats kan du planera övriga planteringsytor. Ska du ha en japaninspirerad rabatt med fina stenar, gräs och lönnar, en frodigt blommande perennrabatt eller ett stenparti? Alternativen är många och det finns alltid fler än en lösning bara du kommer ihåg att anpassa växtvalet efter platsens förhållanden.

Buxbomskantade rabatter ger ett stilrent och klassiskt intryck, förstärkt av de knastrande grusgångarna i Paul Jönska gården i Viken, Skåne. I rabatten till höger växer tvåårig starkrosa purpurklätt, Lychnis coronaria, med gråsilvrigt bladverk tillsammans med studentnejlika, Lychnis chalcedonica, tremastarblomma, Tradescantia Andersonianagruppen, och prästkrage, Leucanthemum vulgare.

Buxbomskantade rabatter ger ett stilrent och klassiskt intryck, förstärkt av de knastrande grusgångarna i Paul Jönska gården i Viken, Skåne. I rabatten till höger växer tvåårig starkrosa purpurklätt, Lychnis coronaria, med gråsilvrigt bladverk tillsammans med studentnejlika, Lychnis chalcedonica, tremastarblomma, Tradescantia Andersoniana-gruppen, och prästkrage, Leucanthemum vulgare.

Önskar vi att trädgården ska vara tilltalande så stor del av året som möjligt är kombinationer av perenner och vedartade växter i blandade rabatter det bästa alternativet, inte minst för dagens relativt små tomter. I en sådan kan vi skapa såväl blommande fägnad och intressanta bladkombinationer för sommaren och strukturer som ger intressanta blickfång vintertid.

Placering av rabatter

Anlägg dina vackraste planteringar där du verkligen har möjlighet att njuta av dem, invid sittplatsen, längs entrégången eller som utsikt från köksfönstret. Det vanliga bruket att placera rabatter som smala remsor alldeles intill huset har rejäla nackdelar. Dels är det alldeles för torrt och dels kan en smal rabatt aldrig ge samma praktfullhet som bredare ytor. Lägg därför kullerstenar, grus eller annat lämpligt material längst in mot huset och låt rabatten ta vid först längre ut, 30–50 cm brukar vara lagom. Tänk också på att inte göra den för smal, ett mindre djup än en meter är sällan lyckat. Om du vill avnjuta blomsterfägnad inifrån flytta ut planteringen några meter från huset.

En rabatt med tydlig stomme av formklippt buxbom, både som klot, rabattinramning och häck, är tilltalande även sedan hösten gjort sitt intåg och bladen fallit av. Under sommaren finns här ett överdåd av blommande rosor och perenner som spelar mot det städsegröna. Smala gångar av terrakottafärgat marktegel står vackert mot grönskan och gör det enkelt att rensa. Per Fribergs trädgård.

En rabatt med tydlig stomme av formklippt buxbom, som klot, rabattinramning och häck, är tilltalande även sedan hösten gjort sitt intåg och bladen fallit. Under sommaren finns ett överdåd av blommande rosor och perenner som spelar mot det städsegröna. Smala gångar av terrakottafärgat marktegel står vackert mot grönskan och gör det enkelt att rensa. Per Fribergs trädgård i Bjärred.

Placera växter och rabatter så att de logiskt och naturligt hänger ihop med trädgårdens rumsindelning. De kan till exempel läggas i direkt anslutning till en redan skapad inner- eller yttervägg eller på egen hand bilda en rumsavdelning. Visst kan man skapa en fristående rabatt omgiven av gräs men var då medveten om att det krävs mer finess och eftertanke för att en sådan lösning ska se riktigt bra ut. Planteringsytor måste ingå i ett sammanhang och inte upplevas som utslängda här och där på måfå.

En rabatt är vackrast åt det håll som merparten av blommorna är vridna. Växter vänder blommorna dit mest ljus finns. Vanligtvis söder, men finns träd eller annat som skuggar kan det bli andra väderstreck. Studera hur ljuset faller olika tider på dagen och åt vilket håll växterna söker sig, då kan du förutsäga i vilken riktning blommorna kommer att vara vända. Försök placera rabatterna så att de huvudsakligen betraktas från det hållet. Om det inte är möjligt kan man plantera växter vars blommor inte har någon fram och baksida och ser likadana ut från alla håll, till exempel sådana med spirform som riddarsporrar eller axlika blomsamlingar som astilbe.

Med rosor, schersminer, fleråriga kryddväxter och rosengeranium och pelergoner i krukor skapas en ombonad känsla runt uteplatsen i Lilla Toscanas trädgård utanför Kalmar.

Med rosor, schersminer, fleråriga kryddväxter och rosengeranium och pelargoner i krukor skapas en ombonad känsla runt uteplatsen i Lilla Toscanas trädgård utanför Kalmar.

Tillräckligt stora rabatter

Gör inte planteringsytorna för små och smala. Med större sammanhängande ytor är det lättare att skapa fina effekter eftersom du får plats med antingen fler olika växter eller större antal av varje sort. Har du plats bör rabatten vara minst 1,5 meter djup och 3 meter lång. Då får du rum med flera olika växter i djupled och kan också låta bakomliggande plantor delvis skymmas av dem framför, ett knep som bidrar till ett visuellt större djup.

Planteringsformer
Planteringsformer
Plantera i olika lager

Ur både skönhets- och skötselsynpunkt är en sammanhängande plantering att föredra framför att dutta ut växter på olika ställen i gräsmattan. Där kan du sedan blanda buskar och perenner av olika storlekar och höjder. Genom att plantera i olika höjdlager kan du utnyttja en och samma markyta för flera olika växter. Under ett lövträd, som inte har alltför kompakt krona eller aggressivt rotsystem, kan du till exempel plantera skuggtåliga perenner och bland perennerna kan tidiga vårlökar placeras. De blommar innan trädet lövas och ger skugga, och när lökblomningen är över börjar perennerna växa till sig och täcka över de utblommade lökarna.

Planteringar med olika höjdnivåer ger ett lummigt och trivsamt intryck. Att som på Änglandsgården låta en liten stig löpa in mellan växterna gör det lätt att komma åt att rensa och sköta samtidigt som det ser inbjudande ut. När man skapar planteringar under träd måste man se till att jordnivån närmast trädstammen inte höjs eftersom jord för högt upp på stammen kan allvarligt skada och till och med ta död på träd

Planteringar med olika höjdnivåer ger ett lummigt och trivsamt intryck. Att som på Änglandsgården låta en smal stig löpa mellan växterna gör det lätt att att rensa och sköta samtidigt som det ser inbjudande ut. När man skapar planteringar under träd måste man se till att jordnivån närmast trädstammen inte höjs eftersom jord för högt upp på stammen kan allvarligt skada och till och med ta död på träd

Begränsa antalet iögonfallande växter

Växtkomposition är viktig vid uppbyggnaden av en trädgård. Ensamma vackra plantor skapar ingen lummig och väldesignad tomt, utan det är kombinationen av olika växter som gör det. En kombination av uppseendeväckande skönheter och frodiga, lugna växter i olika former bidrar till en helhet som hänger samman. Att enbart samla iögonfallande växter bredvid varandra ger inte harmoni. Blicken vet inte var den stanna först utan dras än hit än dit över planteringen som ofrånkomligen kommer att ge ett plottrigt intryck. Hur mycket bättre blir det inte om man håller igen och placerar ut uppseendeväckande växter i lagom portioner och fyller mellanrummen med lugna växter som inte är med och tävlar om huvudrollen. Den iögonfallande växten agerar då som planteringens blickfång och blickfång ska ju helst endast ses ett och ett för maximal effekt.

Minimera, gruppera och repetera
Repetition av färger, former och växtsorter binder samman och skapar harmoni. I vår idéträdgård ”Uteplats för barn i perennhav” på Ulriksdal Flower Show 2004 kommer de blå, grå, vita och limefärgade nyanserna igen genom hela det lilla trädgårdsrummet och bidrar till att skapa en lugn och behaglig helhet trots att man kan räkna till fler än tjugo ingående växtsorter i denna knappt femtio kvadratmeter stora trädgård. Det lilla limefärgade trädet som sticker upp ur perennmattan är en japansk gyllenlönn, Acer shirasawanum ’Aureum’.

Repetition av färger, former och växtsorter binder samman och skapar harmoni. I vår idéträdgård ”Uteplats för barn i perennhav” på Ulriksdal Flower Show 2004 kommer de blå, grå, vita och limefärgade nyanserna igen genom hela det lilla trädgårdsrummet och bidrar till att skapa en lugn och behaglig helhet trots att man kan räkna till fler än tjugo ingående växtsorter i denna knappt femtio kvadratmeter stora trädgård. Det lilla limefärgade trädet som sticker upp ur perennmattan är en japansk gyllenlönn, Acer shirasawanum ’Aureum’.

Begränsa antalet ingående växtsorter. Av perenner och småväxta buskar är flera exemplar tillsammans en fördel. Samla växter av samma sort i grupper med varierande storlek och form. Ha minst tre av samma, helst fler, i respektive grupp. Skönhetsupplevelsen blir större när många uppträder tillsammans och ger masseffekt. Kombinera sedan de olika grupperna inom rabatten och du kan med fördel också låta en och samma växt återkomma i grupper på flera ställen i planteringsytan. Repetition av samma växtsorter ger rytm, binder ihop och skapar samhörighet.

I den här rabatten, som landskapsarkitekten Ulf Nordfjell designat i Ingrid Björkmans trädgård, repeteras de ingående växterna i grupper som omärkligt flyter in i varandra. Den rödrosa stjärnflockan kontrasterar effekfullt mot stäppsalviornas eleganta spiror samtidigt som den tar upp färgen hos den rosa stäppsalvian, Salvia nemorosa ’Amethyst’, som syns en bit bak i rabatten. I förgrunden ses den mörkt blålila stäppsalvian, Salvia nemorosa ’Caradonna’, som har iögonfallande mörka stjälkar. Ett olydigt färgavbrott i form av en vit fingerborgsblomma ger extra dramatik åt kompositionen.

I den här rabatten, som landskapsarkitekten Ulf Nordfjell designat i Ingrid Björkmans i Båstad, repeteras växterna i grupper som omärkligt flyter in i varandra. Rödrosa stjärnflocka kontrasterar effektfullt mot stäppsalviornas spiror och tar samtidigt upp färgen hos rosa stäppsalvia, Salvia nemorosa ’Amethyst’, längre bak. I förgrunden den mörkt blålila stäppsalvian ’Caradonna’ med mörka iögonfallande stjälkar. Ett olydigt färgavbrott i form av en vit fingerborgsblomma ger extra dramatik.

Undvik bar jord
Tagetes av två olika sorter har planterats som utfyllnad i väntan på att lammöronen, Stachys byzantina ’Silver Carpet’, så småningom ska täcka all öppen jord under glanskörsbäret vid sidan om entrégången hemma i vår egen trädgård. Under den explosivt höströda vingbenveden frodas europeisk hasselört.

Tagetes av två sorter har planterats som utfyllnad i väntan på att lammöron, Stachys byzantina ’Silver Carpet’, ska täcka jorden under glanskörsbäret vid entrégången i vår egen trädgård.

Sträva efter att undvika öppen jord. Att låta växter bilda en sammanhängande, böljande matta är inte bara ett effektivt markutnyttjande, som håller ogräset borta, utan också oemotståndligt snyggt. Fukten bevaras längre och du behöver inte vattna lika ofta.

När rabatter är nyanlagda och växterna ännu inte tagit sitt utrymme kommer det att finnas öppen jord. Ungefär tre år efter anläggandet kommer ytan att bli helt täckt om man planterar marktäckare mellan perenner, buskar och träd. Ett effektivt sätt att undvika bar jord under mellantiden är att plantera igen tomrummen med ettåringar, de ger snabbt en uppvuxen och lummig känsla. Se bara till att inte använda alltför kraftigväxande ettårsväxter som kväver de nyplanterade fleråringarna.

Ettårsväxter kan med fördel användas för att fylla ut tomrummen i perennrabatten. Sommarflox, Phlox drummondi, är en tacksam utplanteringsväxt som här syns breda ut sig i förgrunden av Gunborg Orrmalms färgstarka rabatt i odlingszon 8. Bakom växer fleråriga riddarsporrar, studentnejlikor och liljor.

Ettårsväxter kan med fördel användas för att fylla tomrummen i perennrabatten. Sommarflox, Phlox drummondi, är en tacksam utplanteringsväxt som här breder ut sig i förgrunden av Gunborg Orrmalms färgstarka rabatt i odlingszon 8. Bakom växer fleråriga riddarsporrar, studentnejlikor och liljor.

Bra marktäckare