Trädgård à la Rosenholm

Topografi

Om din tomt är plan eller om den innehåller stora nivåskillnader påverkar i högsta grad utformningen av gräsmattor, terrasser, trappor, bäckar, dammar och rabatter. Tycker du att tomten är för sluttande eller platt kom ihåg att man sällan tjänar på att kämpa mot naturen. Det bästa du kan göra är att anpassa utformningen av trädgården och växtvalen till förutsättningarna. Tänk dig för både en och två gånger innan du planar ut nivåskillnader. Du kanske tar bort just det som kan ge din trädgård dess speciella karaktär.

En brant sluttning mot norr, med fantastisk utsikt över Sundsvall, har omvandlats till en terrasserad trädgård i tre plan med rum och sitt platser av helt olika karaktär. Från det nedre planet på Pilgården leder den konstfulla trappan upp till det mellersta planet. Höjdskillnaderna har använts dels för att skapa olika rum, dels för att skapa avskildhet.

En brant sluttning mot norr, med fantastisk utsikt över Sundsvall, har omvandlats till en terrasserad trädgård i tre plan med rum och sitt platser av helt olika karaktär. Från det nedre planet på Pilgården leder den konstfulla trappan upp till det mellersta planet. Höjdskillnaderna har använts dels för att skapa olika rum, dels för att skapa avskildhet.

Många önskar sig en huvudsakligen plan tomt, kanske främst för bollspel och lek. Ur designsynpunkt går det däremot inte att påstå att en plan tomt skulle vara att föredra framför en kuperad. Sluttningar och nivåskillnader erbjuder många fler möjligheter att bygga upp attraktiva miljöer. Ibland kan det också vara så att en helt plan tomt kan tjäna på att man skapar en mindre nivåskillnad på en del av den. Även små höjdskillnader på bara någon decimeter, som tas upp av ett trappsteg mellan två nivåer, kan göra en tomt mer spännande.

Tänk på att även en vid första anblicken plan tomt kan ha svaga sluttningar som kommer att påverka utformning av sittplatser, trädgårdsdammar och gångar. Utnyttja dem för att skapa en mer spännande trädgård.

Visningsträdgården på Norrvikens Trädgårdar
Visningsträdgården på Norrvikens Trädgårdar

Visningsträdgården på Norrvikens Trädgårdar

Även mycket små höjdskillnader kan skapa karaktär i trädgårdar där det annars skulle kännas enformigt. I visningsträdgården på Norrvikens Trädgårdar har små nivåskillnader utnyttjats för att skapa låga trappsteg av marktegel. Växternas former är starka med bladverk som kontrasterar mot varandra, som den bonsailiknande fliksumaken, Rhus typhina ’Dissecta’, bergbambu, Fargesia murieliae, funkior, dagliljor och buxbom, Buxus sempervirens, klippt i räta vinklar. Spännande i sin enkelhet och helt beroende av de små, skapade höjdskillnaderna.

Tomtens storlek