Trädgård à la Rosenholm

Orientalisk inspiration

På ön Fyn i Danmark finns Hviids Have, en fyratusen kvadratmeter stor trädgård inspirerad av japansk trädgårdskonst. I den, liksom generellt i asiatiska trädgårdar, är vatten ett viktigt inslag. En stor damm dominerar åtkomlig från alla håll via stigar och broar. Variationer på blad liksom färg och form på barrväxter är viktiga inslag. Trädgården är uppbyggd mitt i det fynska slättlandskapet, innesluten av böljande sädesfält.

På ön Fyn i Danmark finns Hviids Have, en fyratusen kvadratmeter stor trädgård inspirerad av japansk trädgårdskonst. I den, liksom generellt i asiatiska trädgårdar, är vatten ett viktigt inslag. En stor damm dominerar åtkomlig från alla håll via stigar och broar. Variationer på blad liksom färg och form på barrväxter är viktiga inslag. Trädgården är uppbyggd mitt i det fynska slättlandskapet, innesluten av böljande sädesfält.

Med vackra stenar, mossa, krattat grus och växter i återhållsamma kompositioner kan den harmoni och renhet som utmärker den asiatiska trädgården skapas. Små broar, stenlyktor, bambustaket, paviljonger och tehus är andra komponenter som kan användas för att bygga upp stilen. Det viktiga är att det inte blir för många olika prylar och växter. Trädgården ska andas kontemplativt lugn, kontroll, minimalism och vördnad för naturen. Växterna ska väljas ut och komponeras med tanke på växtsätt och bladverk snarare än blomning. Japanska lönnar, som till exempel Acer palmatum ’Osakazuki’ och Garnet’ och Acer shirasawanum ’Aureum’ (samtliga zon 3), är utmärkta för att skapa den rätta känslan. Önskar man ett träd som kan växa upp och bilda ett rogivande tak bör man dock välja något som inte växer fullt så långsamt. Katsura, Cercidiphyllum japonicum (zon 4), med asiatiskt ursprung, är ett vackert och lättodlat träd som är utmärkt för ändamålet. Funkior, irisar, bambu, prydnadsgräs och azaleor är andra växter som passar in i den här typen av trädgård. Även inhemska växter, till exempel olika ormbunkar och vanlig tall, finner lätt sin plats i trädgårdar inspirerade av österlandet.

En enkel och vacker japanskinspirerad bro byggd av plankor ger en suggestiv och exotisk känsla. I Hviids Have ansluter bron till en trädinfattad gångväg runt dammen. Kring flyter vattenhyacinter. Bakom buskaget och planket på andra sidan bron breder det fynska jordbrukslandskapet ut sig.

En enkel och vacker japanskinspirerad bro byggd av plankor ger en suggestiv och exotisk känsla. I Hviids Have ansluter bron till en trädinfattad gångväg runt dammen. Kring flyter vattenhyacinter. Bakom buskaget och planket på andra sidan bron breder det fynska jordbrukslandskapet ut sig.

Bastedalens Kinapark
Bastedalens kinapark

Bastedalens kinapark

Bastedalens Kinapark, inte långt från Vätterns strand, skapades i mitten på 1960-talet. Den ligger i ett gammalt dagbrott där Harge Bruk brutit kalksten, fältspat och marmor. Skaparen var Kinafantasten Ebbe Johnson, pensionerad chefredaktör för Östgöta Correspondenten.

I trädgården har många kinesiska principer tillämpats. Närheten till naturen är viktig och med den följer stillhet och harmoni. I en kinesisk trädgård vill man njuta av naturens berg, vatten, källor, blommor, buskar och träd. Kontraster är viktiga, att ställa vågräta strukturer mot lodräta, högt mot lågt och ljus mot skugga. Principer som är lika gångbara i dagens västerländska trädgårdskonst.

Bastedalens Kinapark

Bastedalens Kinapark

I trädgårdar inspirerade av Kina är dammar viktiga. Vattnet ger en klar öppen spegel, som står i kontrast till det hårda berget och det omgivande landskapets komplexa mönster. Likaså är stenar viktiga för kontraster i trädgårdar med kinesisk inspiration. I Bastedalens Kinapark kommer man till en annan värld.

Löv – mörka och ljusa, gröna, gula och röda med olika former och ofta, men inte alltid, skira – hör samman med japanska och kinesiska trädgårdar. Framåt hösten kan färgprakten bli slående. Katsura, Cercidiphyllum japonicum, är det kanske allra tacksammaste orientaliska trädet. I sina hemländer, Japan och Kina, kan katsuran bli ett riktigt stort träd, det finns exemplar som är upp emot 40 meter höga. Här i Sverige håller den sig betydligt mindre och når knappast över 20 meters höjd ens i de varmaste delarna av landet. Ofta blir den inte mer än fem meter hög. Det sirliga växtsättet gör katsuran väl lämpad även för villaträdgårdar. Under hösten övergår färgen alltmer till gult och senast vid första frosten faller löven.

Bastedalens kinapark

Bastedalens kinapark

Till vatten hör broar. I Bastedalens Kinapark leder andarnas bro ut till en långsmal ö mitt i dammen. Enligt traditionen skyddar lejonen och brons sicksackform mot onda andar som, till skillnad från oss levande, bara kan gå rakt fram. Och att dammen med sina näckrosor och sin bro skuggad av ett pilträd skyddar oss mot nutidens onda ande, stressen, kan vi vara säkra på.

Sydeuropeisk inspiration