Trädgård à la Rosenholm

Begränsningar

Oavsett om du har en helt ny tomt eller en redan anlagd trädgård kan det finnas sådant som egentligen inte har med trädgården att göra som du måste ta hänsyn till när du vill bygga upp en ny design. Det kan vara ett brunnslock som helst ska smälta in naturligt i din trädgård. Du kan också behöva ta hänsyn till en brunn som man behöver kunna komma fram till varje år för slamsugning eller liknande eller om den bara behöver öppnas väldigt sällan, när något är fel. Om du har en oljeeldad fastighet måste det vara möjligt att fylla på i oljepannan utan att växterna blir tilltufsade.

Ett brunnslock som ska vara tillgängligt kan vara ett problem, men inte hemma hos Barbro Sörman på Lidingö. Komposition är skapad av bland annat ölandssten, en terrakottakruka, vintergröna, hasselört, buxbomsklot, och småsten. Brunnslocket lägger man knappt märke till.

Ett brunnslock som ska vara tillgängligt kan vara ett problem, men inte hemma hos Barbro Sörman på Lidingö. Komposition är skapad av bland annat ölandssten, en terrakottakruka, vintergröna, hasselört, buxbomsklot, och småsten. Brunnslocket lägger man knappt märke till.

Det kan finnas olika juridiska begränsningar för hur du kan använda tomten. Ta reda på om det finns sådana begränsningar just där du bor. Det kan röra sig om något servitut på din fastighet som begränsar hur tomtytan kan användas. Kommunen kan till exempel ha ett vattenrör som löper längs din tomtgräns, vilket innebär att du förmodligen inte får plantera träd med för kraftigt rotsystem i närheten av röret.

Det kan också hända att kommunen har servitut på att gräva en bit in på din mark när de behöver utföra underhållsarbeten på röret. Ett sådant servitut påverkar i högsta grad hur och var du kan avgränsa och insynsskydda åt det hållet. Även om det inte finns något servitut på din fastighet kan begränsningar i form av allmänna regler finnas just där du bor. Om din tomt till exempel vetter mot gatan kan det finnas begränsningar i höjd på häckar och plank på grund av trafiksäkerhetsskäl.

ANVÄND DESIGNKNEPEN