Trädgård à la Rosenholm

Per Fribergs bästa tips

  • Skissa mycket när du planerar. Det är en förutsättning för att skapa en trädgård med bra planlösning.
  • Låt det naturliga och det av människohand skapade mötas i trädgården. När friväxande former spelar mot strikt klippta framhävs olikheterna och man får en kontrastfull trädgård.
  • Skapa rum med olika funktioner i trädgården på samma sätt som i en bostad. En funktionell rumsindelning gör trädgården mer användbar, spännande och hemtrevlig.
  • Gör såväl stora ljusa rum som små dunkla. Det ger effektfulla kontraster och skapar spännande variation.
  • Rama in en vacker utsikt med växter. På så sätt framhävs den mer än om du har helt öppet runt omkring.
  • Använd falskt perspektiv för att förstärka djupet och ge intryck av att ett område är längre än i verkligheten.

Tillbaka