Trädgård à la Rosenholm

Wijs sju trädgårdar

  1. Köksträdgården. Låt dig inspireras av växtkraft och odlingskunskap.
  2. Rosträdgården. Mästerlig utformning av Simon Irvine tillsammans med konstnärerna Svenolof Sundberg och Yngve Gunnarsson.
  3. Skogens trädgård. Gästriklands natur genom Ulf Nordfjells blick.
  4. Skuggträdgården. Grönskande skugga inramad av klippt måbär gjord av Klas Rosenberg.
  5. Studenternas trädgårdar. Granne med köksträdgården odlar trädgårdsmästarelever egna fantasifulla lotter.
  6. Örtagården. Byggd till Linnés minne.
  7. Landskapsparken. Nytt projekt för att beskriva samklang mellan natur och människa.

Tillbaka