Trädgård à la Rosenholm

Åtta skäl att odla i sand

  • Varmare mark ger tidigare uppkomst och snabbare tillväxt.
  • Sand är från början ogräsfri.
  • Härdigheten ökar kraftigt för övervintrande växter.
  • Inget konstgödsel, näringen kommer från gräsklippet.
  • Sand (gjutgrus) är billigare än jord.
  • Mindre risk för växtsjukdomar.
  • Fungerar också utmärkt för krukodling och i växthus.
  • Lätt att gräva i.
Gör som i Sundsvall – odla i sand