Trädgård à la Rosenholm

Checklista för odling i sand

  • Fyll odlingsytan med 3–5 dm tjockt lager av sand.
  • Sanden ska bestå av så kallat gjutgrus med 0–8 mm kornstorlek.
  • Färdiga plantor sätts på vanligt sätt. Frön läggs i en sträng av planteringsjord när sanden är ny. Lägg gärna fiberduk över.
  • Täck med 1–2 dm färskt gräsklipp när plantorna kommit i marken eller frösådden vuxit till sig.
  • Växter och rothalsar får inte täckas av gräsklippet.
  • Fyll på med mer gräsklipp 2–3 gånger per år.
  • Vattna lite oftare än vid odling i vanlig jord.
  • Byt ut sanden mot ny om fördelarna med odlingsmetoden verkar avta.
  • Spara färskt gräsklipp i plastsäckar över vintern för användning tidigt på våren.
Gör som i Sundsvall – odla i sand