Trädgård à la Rosenholm

Gör det lätt i sommarträdgården – elva knep

 • Använd tåliga perenner, träd och buskar som klarar sig utan ständig tillsyn.
 • Plantera många perenner av varje sort tillsammans så att de täcker marken och inte konkurrerar med varandra.
 • Välj växter som är vackrast och blommar när du är där och kan njuta av dem.
 • Gödsla inte gräsmattan. Minska istället gärna näringsinnehållet genom att ta bort gräsklipp.
 • Ettåringar passar bäst i kruka. De är bra komplement men kan aldrig ersätta en trevlig trädgårdsmiljö.
 • Den bästa uteplatsen är en enkel utemöbel i gräset under ett träd.
 • Trädäck är lättare att underhålla än marksten, men bör vara måttligt upphöjda ovan mark.
 • Anlagda gångar och trappor är svårskötta. Oftast går det lika bra med upptrampade stigar.
 • Beskär på sensommaren, men inte för hårt. Se det som ett nöje.
 • Kratta minimalt, det mesta har försvunnit innan sommaren ens börjat. Om du absolut måste, fös in löven under träd och buskar där de blir till naturlig gödsel.
 • Kämpa inte mot naturen. Framförallt, kom ihåg att det inte behöver vara perfekt för att man ska trivas.

Tillbaka