Trädgård à la Rosenholm

Bästa tipsen från Rosvik

  • Stenar förbättrar mikroklimatet. Använd sådana du gräver upp på tomten. Låt några stora stenar ligga kvar i planteringsytorna och bygg gärna låga stenmurar där avskärmning behövs.
  • Upphöjda bäddar ger varmare jord. Det förbättrar övervintringsmöjligheterna och gör att växterna kommer igång och växer tidigare på våren.
  • Gör en avhärdningsbyggnad om du är road av att dra upp egna frösådder. Det minskar passningsbehovet vid avhärdningen och gör också att den kan börja betydligt tidigare. Plantorna blir kraftigare och friskare.
  • Behåll gärna gamla inhemska träd om du har plats i trädgården. De ger skydd och fin miljö.
  • Skapa vackra golv av trä och kullersten. De blir fina blickfång under en stor del av året.

Tillbaka