Trädgård à la Rosenholm

Bästa tipsen från Klosterparken

  • Behåll en öppen gräsplan för lek och spel om tomten är tillräckligt stor och behovet finns.
  • Skapa rum runt funktioner som lekplatser och sittplatser så blir de mycket trevligare.
  • Skapa rumslighet runt trädgårdens gångar genom att kanta dem med rabatter, takbildande träd och buskage.
  • Gör en miniträdgård i trädgården på motsvarande sätt som Blomstergården är en fickpark i parken.
  • Anlägg en korsgång med buxbomskantade rabatter för att få klassisk örtagårdsatmosfär.
  • Använd astilbesorter med olika bladfärg för att skapa en perennmatta som är vacker hela säsongen.

Klosterparken