Trädgård à la Rosenholm

Bästa tipsen från Fridegårdsparken

  • Friväxande träd och buskar innanför en klippt häck skapar både insynskydd och stark rumslighet
  • Låt vatten porla upp genom ett hål i en sten. Det ger behaglig och lättskött vattenkänsla på liten yta
  • Gör uteplatsgolvet i marktegel. Det är både snyggt och hållbart.
  • Skapa en pergola med skyddade sittplatser och vackra utblickar
Fridegårdsparken