Trädgård à la Rosenholm

Magnolior – plantering och skötsel

Plats och jord

Plats och jord är viktigast för magnoliors trivsel. Här, i den kalla nord, befinner de sig långt från sina hemtrakter. Knepet för att få dem att trivas är att härma deras hemförhållanden så långt det bara går.

De flesta magnolior är vana med porös och luftig jord med hög halt av humus, alltså förmultnade växtdelar, som håller fukten bra. De föredrar att jorden är kemiskt sur, det får man ofta på köpet när den är humusrik. Speciellt i kallt klimat måste de stå väldränerat, det ökar vinterhärdigheten hos de flesta växter. Att plantera i sluttningar eller i närheten av stora stenar är andra knep för att öka tåligheten.

De flesta magnolior vill ha lagom med sol, men hellre för mycket än för lite av den varan. Stark, tidig vårsol kan dock göra att vissa vaknar för tidigt och blommorna förstörs. Eftersom rötterna ligger ytligt och är köttiga och sköra är det en fördel att välja platser där man inte trampar i onödan.

Kan du inte uppfylla alla planteringskrav? Bekymra dig inte, välj bara någon av de tåliga sorter som föreslås. Stående vatten och tung lerjord med hög kalkhalt är de enda riktigt allvarliga hindren.

Plantering

Gör inte planteringen onödigt komplicerad. Har du vanlig trädgårdsjord, typ gräsmatta, gräv ett 3-5 dm djupt hål, en halv till en meter i diameter. Lägg eventuell grässvål upp och ner i botten på gropen som framtida näringsreserv. Rensa från rotogräs, fyll på jord och sätt magnolian på samma höjd som i krukan eller klumpen. Låt jordytan bukta något uppåt och vara högre än omgivningen, med tiden sjunker den ihop.

Om jorden är kompakt och ogenomsläpplig eller kalkhaltig blanda in kompost, torvmull eller multnande barr.

Säkrast är att plantera i början eller slutet av säsongen. En tumregel är att höstplantering är fördelaktigast i sydligaste Sverige medan det i norr är tryggast på våren. Sätt ner rotklumpen i en hink med vatten en timme innan den ska ner i marken så att den blir genomdränkt. Behandla rötterna ömsint.

Skötsel

Vattna rejält efter plantering. Håll gärna jorden på planteringsgropen öppen ett par år. De första två, tre åren inskränker sig skötseln sedan till enstaka men rikliga kvälls- eller morgonbevattningar under vår och sommar när solen stekt på och jorden är uttorkad. Verkar plantorna glåmiga, mylla försiktigt ner någon allsidig näring i översta jordlagret, till exempel hönsgödsel. Efter något år klarar de sig på egen hand.

Tillbaka