Trädgård à la Rosenholm

Gyllings designknep

I Ingemos och Pers trädgård hittar man många knep för att skapa en trevlig och intressant trädgård. Inspireras av dem, men anpassa ambitionerna till din egen tid och lust.

  • Häckar runt tomten skyddar mot vind och insyn, lugnar och ger struktur.
  • Dela gärna upp trädgården i rum med olika karaktär och användning.
  • Variera rumsstorleken. Något kan vara stort och öppet. Andra små och intima.
  • Avgränsa rummen med buskar, rabatter, trappor och någon gång häck.
  • Lägg öppna siktlinjer genom täta delar av trädgården så känns det inte instängt.
  • Nyfikenhet skapas när man inte vet vad som väntar bakom nästa hörn.
  • Placera naturligt formade dammar bland perenner och yviga buskar en bit bort från huset.
  • Flera sittplatser för olika användning och delar av dagen. Helst där vinden inte är för våldsam.
  • Med växttäckta pergolor skapas en känsla av portar mellan olika rum.
  • Utsikter genom träd, buskage och häckar skapar spänning.

Tillbaka