Trädgård à la Rosenholm

Bästa tipsen från Ulfs djungelträdgård

  • Åstadkom djungelkänsla med frodiga, välformade bladväxter.
  • Skapa kontraster genom att para samman bladväxter som är motsatser i form och storlek .
  • Till arrangerat förfall hör patinerade skulpturer, kanske med en arm eller ett huvud borta.
  • Öppna rum i buskagen och skulptera växter genom beskärning.
  • Vatten av något slag hör hemma i djungeln, liksom döda träd.

Tillbaka