Trädgård à la Rosenholm

Bästa tipsen från Henrys trädgård

  • Perenner istället för ettåringar gör trädgårdslivet lätt.
  • Stora, invasiva växter ger lummighet. Placeras där de inte kan sprida sig.
  • Låt fantasin spira, skapa trädgårdsskulpturer av döda träd och drivved.
  • God dränering ökar härdigheten hos träd och buskar.
  • Det finns både ovanliga och vackra träd också för norrländskt klimat.
  • Hårt jobb i trädgården är välgörande, men det får inte bli ett tvång.

Tillbaka