Trädgård à la Rosenholm

Maries växtlista

Buskar och träd à la Marie

Japansk lönn, Acer palmatum ‘Atropurpureum’, zon 3

Buxbom, Buxus sempervirens, zon 3

Gulbladig rysk kornell, Cornus alba ‘Aurea’, zon 4

Hybridgullregn, Laburnum x watereri ‘Vossii’, zon 2

Europeisk hänglärk, Larix decidua ‘Puli’, zon 4

Hägg, Prunus padus,  zon 6

Bollpil, Salix euxina  ‘Bullata’, zon 6

Praktfulla och tåliga perenner

Trädgårdsstormhatt, Aconitum x cammarum ‘Bicolor’, härdighet A

Jättedaggkåpa, Alchemilla mollis, härdighet A

Silvrig höstanemon, Anemone tomentosa, härdighet B

Jättevädd, Cephalaria gigantea, härdighet A

Rysk martorn, Eryngium planum, härdighet A

Amerikanskt älggräs, Filipendula rubra, härdighet A

Strutbräken, Matteuccia struthiopteris, härdighet A

Jättetåtel, Molinia caerulea ssp. arundinacea, ‘Fontäne’ och ‘Karl Foerster’, härdighet B

Flikrabarber, Rheum palmatum, härdighet A

Fingerrodgersia, Rodgersia pinnata, härdighet B

Tillbaka