Trädgård à la Rosenholm

Knepen för den naturnära trädgården

  • Bevara den natur som finns kvar i trädgården, träd, stora stenar, blåbärsris, smultron, prästkragar, blåklockor. Det är lätt att förstöra, men nästan omöjligt att återskapa, en naturlig känsla på en vanlig tomt.
  • Blanda befintliga växter med trädgårdsväxter men använd växter som passar in i naturtypen.
  • Hela trädgården behöver inte vara naturnära. Låt gärna den odlade trädgården gradvis övergå till omgivande natur.
  • Släpp in utsikter i trädgården, från skog, sjöar, åker och äng. Rama in dem så att man upptäcker lite i taget.
  • Se upp för gödsling, de flesta naturligt förekommande växter blir snabbt utkonkurrerade, både av trädgårdsväxter och av ogräs.
  • Om du har näringsrik mark, använd trädgårdsväxter som har naturkaraktär men är anpassade till högt näringsinnehåll.
  • Framförallt, låt det ta tid att skapa din naturnära trädgård.