Trädgård à la Rosenholm

Dela när du vill ha fler

  • Trädgårdsstormhatt, Aconitum × cammarum
  • Plymspirea, Aruncus dioicus
  • Toppklocka, Campanula glomerata
  • Törel, Euphorbia
  • Daglilja, Hemerocallis
  • Praktlysing, Lysimachia punctata
  • Pioner, Paeonia
  • Höstflox, Phlox paniculata
  • Höstrudbeckia, Rudbeckia laciniata, inklusive gullboll