Trädgård à la Rosenholm

Frösådd – både billigt och lättsamt

  • Akleja, Aquilegia
  • Plymspirea, Aruncus dioicus
  • Borstnejlika, Dianthus barbatus
  • Fingerborgsblomma, Digitalis purpurea
  • Kejsarkrona, Fritillaria imperialis
  • Löjtnantshjärta, Lamprocapnos spectabilis
  • Krollilja, Lilium martagon
  • Lupin, Lupinus
  • Jättevallmo, Papaver orientale-gruppen
  • Viva, Primula