Trädgård à la Rosenholm

Lättsamt på på torpet – åtta knep

  1. Använd tåliga perenner, träd och buskar som klarar sig utan ständig tillsyn.
  2. Plantera många av varje så att de täcker marken.
  3. Gödsla inte gräsmattan, ger mindre klippning och mer variation.
  4. Fyll tomrum i rabatten med ettåringar tills perennerna växt till.
  5. Anlagda gångar är svårskötta, lättare är att helt enkelt trampa upp stigar.
  6. Beskär inte träd hårt, det ökar deras tillväxt.
  7. Undvik lövkrattning, det mesta försvinner av sig själv under våren.
  8. Kämpa inte mot naturen, plantera växter som passar förhållandena.